Reguli generale și notare

 • Laborator: 2 puncte
 • Test practic: 2.5 puncte
 • Proiect: 2.5 puncte
 • Teste de curs: 2 puncte
 • Test grilă: 2 puncte
 • Pentru absolvirea cursului este necesară acumularea a minim 4.5 puncte.
 • Dovada trecerii unui examen LPIC (101, 102, 201, 202 etc.) echivalează punctajul pentru testul grilă (2p) și pentru laborator (2p). Regula este valabilă și pentru examenul de restanță/mărire.
 • În examenul de restanță se vor putea reface testul grilă și testul practic.

Laborator

 • Se desfășoară în sala PR706.

Teste de curs

Există un număr total de 5 teste de curs. Fiecare test de curs cuprinde 4 întrebări cu răspuns liber. Fiecare test de curs este notat cu 0.4 puncte pentru un punctaj total (pe testele de curs) de 2 puncte.

Fiecare test de curs va acoperi două cursuri. Desfășurătorul testelor de curs este următorul:

 • Testul de curs #1
  • Are loc în timpul cursului 3, pe 20 octombrie 2016.
  • Cuprinde întrebări din cursul 1 și cursul 2.
 • Testul de curs #2
  • Are loc în timpul cursului 5, pe 3 noiembrie 2016.
  • Cuprinde întrebări din cursul 3 și cursul 4.
 • Testul de curs #3
  • Are loc în timpul cursului 7, pe 17 noiembrie 2016.
  • Cuprinde întrebări din cursul 5 și cursul 6.
 • Testul de curs #4
  • Are loc în timpul cursului 9, pe 22 decembrie 2016.
  • Cuprinde întrebări din cursul 7 și cursul 8.
 • Testul de curs #5
  • Are loc în timpul cursului 11, pe 19 ianuarie 2017.
  • Cuprinde întrebări din cursul 9 și cursul 10.

Examen final

 • Examenul va fi compus dintr-un test grilă (ce acoperă întreaga materie prezentată la curs) și un test practic.
 • Testul grilă durează 20 de minute. Se începe cu testul grilă.
  • Testul grilă conține întrebări cu o singură variantă corectă și întrebări cu mai multe variante de răspuns.

Test grilă

 • Examenul conține 22 de întrebări grilă cu o singură variantă de răspuns corectă. Fiecare întrebare valoarează 1 punct, pentru un total de 22 de puncte; punctajul obținut se împarte la 20 și se trunchiază la 2 puncte în cazul depășirii.
 • Examenul grilă final acoperă întreaga materie de curs. Se va desfășura pe platforma Moodle și va dura 20 de minute.
 • Se primește punctaj pozitiv pentru fiecare răspuns corect și punctaj negativ pentru răspunsuri greșite, astfel:
  • Pentru fiecare răspuns corect se primește 1 punct
  • Pentru fiecare răspuns greșit se scad -0.5 puncte
 • Dacă la o întrebare nu se alege nici o variantă de răspuns sau dacă se optează pentru varianta Nu știu/Nu răspund, acea întrebare va primi 0 puncte (nu se scade, nu se adună).
 • Dacă se obține punctaj negativ la examenul grilă final, punctajul/nota va fi 0 (zero).

Test practic

 • Testul practic durează 100 de minute.
 • Conține 6 exerciții cu subpuncte, punctate egal - 20 de puncte fiecare. Punctajul maxim se obține cu 100 de puncte din 120.
 • Pentru testul practic se poate folosi orice sursă de informare, cât timp nu este colaborativă. Dacă aveți dubii legate de utilizarea unei anumite resurse, întrebați în timpul examenului dacă este permisă sau nu.
 • Veți rămâne în sală pe parcursul desfășurării întregului examen.
 • Vor fi exerciții cu accent pe conțînutul laboratoarelor din întreg semestrul.

Repartizare examen final

Examen restanță/mărire

Examenul va fi compus din testul grilă și din al doilea test practic. Testul grilă durează 20 de minute. Testul practic durează 100 de minute.

Se poate participa la o singură dată de examen dintr-o sesiune.

gsr/reguli.txt · Last modified: 2017/01/30 22:41 by george.milescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0