Tema 5 - Driver pentru codul morse

Informatii

Date limite: Le 23 iunie, 23h59
Note: 2 points de la note
Lien: Devoir 3

Obiectivele temei

 • Aprofundarea modului în care se scrie un driver pentru sistemul de operare Tock.
 • Obținerea de deprinderi pentru a realiza biblioteci pentru un driver.
 • Aprofundarea API-ului sistemului de operare Tock.

Recomandări

 • Înainte de a începe implementarea temei este recomandată acomodarea cu noțiunile și conceptele specifice, precum:

Enunț

Implmentati un driver pentru a afisa codul morse. Driver-ul va pune la dispozitie aplicatiilor urmatoarele comenzi:

 1. afisarea unui litere in codul morse. Driver-ul va primi o litera, si indiferent daca acesta este majuscula sau nu, va afisa pe matricea de LED-uri succesunea de semne pentru litera respectiva
 2. folosirea buzzer-ului pentru a produce sunetele echivalente coldului morse pentru p litera. Driver-ul va primi o litera, si indiferent daca acesta este majuscula sau nu, va genera sunetele pentru litera respectiva
 3. comenzile 1 si 2 impreuna

Scrieti bilioteca pentru folosirea driver-ului. Aesta va expune o singura functie, numita display care primeste doi parametrii:

 • litera
 • modul de afisare
  • 1 - LED
  • 2 - Buzzer
  • 3 - LED si BUZZER

Precizări/recomandări pentru implementare

 • Incepeti prin implementarea unui driver care poate folosi alarma (Driver<A: Alarm>)
 • Implementati o comanda temporara in driver (sa spune 1000) care odata apelata, incepe sa afiseaza un text la un anumit interval de timp (folositi kernel::debug)
 • Implemnatati bibliteca pentru dirver
 • Implementati comenzile 1 si 2
 • Implementat comanda 3
sde2/teme/tema_fr_5_rust.txt · Last modified: 2022/06/05 17:59 by alexandru.radovici
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0