Notare si Reguli generale

Notare

  • Activitate laborator (media notelor obtinute la temele de laborator saptamanale) - 30/100 puncte
  • Evaluari in timpul semestrului (sapt 8 si 14) - 2×15 = 30/100 puncte
  • Examen final - 4 probleme x 10 = 40 /100 puncte
  • Pentru promovare - min 1/2punctaj lab+evaluari in timpul semestrului si min 1/2 punctaj examen

Reguli Generale

  1. Temele de laborator vor fi postate dupa fiecare curs. Ele au timp de lucru alocat de 2h si vor fi discutate si rezolvate in cadrul laboratorului. Rezolvarile se transmit pe platforma Moodle pana vinerea (saptamana curenta), ora 23:59.
  2. Fiecare tema de laborator e notata de la 1 la 10. Tema se poate preda doar in saptamana in care a fost postata si nu se accepta recuperari.
  3. Temele de laborator vor fi testate antiplagiat cu programul Moss. In caz de plagiat, tema e depunctata cu -valoarea ei.
  4. Pentru a se intra in examenul final, sunt necesare minim 1/2 puncte aferente activitatilor de semestru (lab+evaluari).
  5. Pentru promovare, trebuie sa se obtina minim 1/2 punctaj la examenul final.
sda-ab/reguligenerale.txt ยท Last modified: 2021/03/01 08:59 by andreea.udrea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0