Laboratorul 6: BST si AVL

1. Obiectivele laboratorului

 • Intelegerea notiunii de arbore binar de cautare (BST)
 • Intelegerea notiunii de arbore binar de cautare echilibrat (AVL)

Structura laboratorului se gaseste in acest link.

2. BST (Binary Search Tree)

BST este un arbore binar cu o structură specială adaptată căutărilor eficiente, având următoarele proprietăți:

 • se dă un nod rădăcină (numit si root)
 • în subarborele său stâng sunt stocate valori mai mici decât cea din rădăcină
 • în subarborele său drept sunt stocate valori mai mari decât cea din rădăcină

Într-un BST NU apar valori duplicat, iar criteriul/valoarea în funcție de care se face sortarea se mai numește și cheie(key).Cheile sunt alese în așa fel încât proprietatea BST sa se verifice la fiecare nivel.

Operații specifice BST

 • Inserarea/Căutarea/Ștergerea unui element
 • Găsirea predecesorului/succesorului unui element
 • Afișarea datelor stocate in forma sortată
 • Găsirea elementului min/max/al k-lea ca valoare

Se poate observa că parcurgerea în inordine(SRD) a unui BST va furniza un șir de numere ordonat crescător.

2.1. Inserarea unui element într-un BST

Operația de inserarea a unui element într-un BST adaugă elementul ca frunza a arborelui, iar mai apoi nodul cu cheia data va fi inserat ca fiu stâng sau drept in așa fel încât sa se respecte proprietatea BST.

Node* newNode(Data data)
{ Node* node = (Node*)malloc(sizeof(Node));
  node->val = data;
  node->left = node->right = NULL;
  return node;
}
 
Node* insert(Node* node, int key)
{ // daca (sub)arborele e gol – se creeaza un nod 
  //si se returneaza adresa
  if (node == NULL) return newNode(key);
 
  //altfel se coboara la stanga sau dreapta in arbore 
  if (key < node->val) node->left = insert(node->left, key);
             else if (key > node->val) 
	    	   node->right = insert(node->right, key);  
   //pointerul node se intoarce nemodificat pe acest return 
  return node;
} //nu se adauga elemente egale

2.2. Căutarea unui element într-un BST

 • se începe cu rădăcina, daca valoarea căutata este chiar rădăcina - return
 • daca valoarea cautata < cea stocata in rădăcină – se caută in subarborele stâng, altfel in cel drept.
 • cautarea are loc pana la gasirea elementului sau pana se ajunge la NULL.
Node* search(Node* root, int key) {
  //daca radacina e null sau s-a gasit elementul
  if (root == NULL || root->val == key)
   			 return root;
  //daca valoarea stocata in radacina e mai mica decat cheia
  if (root->val < key) return search(root->right, key);
  // daca valoarea stocata in radacina e mai mare decat cheia
  return search(root->left, key);
} //daca nu se gaseste nod cu aceasta cheie se returneaza NULL

2.3. Ștergerea unui element într-un BST

La partea de ștergere, trebuie avut în vedere:

 • Dacă nodul este frunză - se elibereaza spatiul ocupat si se seteaza legatura parintelui catre acel nod cu NULL

 • Dacă nodul are doar un subarbore - nodul e scos din arbore și singurul sau copil (subarbore) e legat direct la parintele său (OBS- trebuie actualizat pointerul la stânga sau dreapta din parintele nodului de șters ca să pointeza catre subarborele nodului de șters)

 • Dacă nodul are doi subarbori - se bazeaza pe ideea că același set de valori poate fi reprezentat folosind 2 BST diferiți în așa fel încât să ne reducem la unul dintre cele două cazuri de mai sus.

Idee : Se alege valoarea minimă din subarborele drept, se interschimbă cu valoarea rădăcinii, iar apoi se reface arborele pentru a păstra proprietatea BST

Pentru a șterge nodul cu valoarea 12, se caută valoarea minimă in subarborele drept(prin inordine(SRD)), se înlocuieste cu această valoarea,iar apoi valoarea duplicat este ștearsă, ajungându-se la cazul II, în care nodul cu valoarea actualizată 19 are un singur subarbore.

3. AVL (Adelson-Velsky and Landis tree)

Un AVL este un arbore binar de căutare echilibrat.(Proprietatea de echilibru trebuie respectata pentru fiecare nod - înălțimea subarborelui stâng al nodului diferă de inaltimea subarborelui drept al nodului prin cel mult o unitate). De asemenea, trebuie păstrată si condiția de BST.

Arbore binar perfect - fiecare nod are exact 2 copii si toate frunzele sunt la acelasi nivel.

Arbore binar complet - un arbore binar care este complet umplut cu posibila exceptie a ultimului nivel care este umplut de la stanga la dreapta

OBS! - arborii compleți sau perfecți sunt implicit echilibrați

3.1 Reprezentarea unui nod AVL

typedef int Data;  
typedef struct N Node; 
 
 struct N { 
    int height; //inaltimea
    Data val; // datele efective memorate 
    struct N *left,*right; // legatura catre subarbori 
};

OBS - înălțimea unui AVL este floor(log N), iar orice cautare/adaugare/stergere/gasire min/max de element se va realiza cu complexitatea O(log N) - cost amortizat pe mai multe operații.

Adăugarea/Ștergerea unui nod poate conduce la modificarea conditiei de echilibru, de aceea se folosesc tehnici de rotație pentru a reface proprietatea AVL

3.2 Inserarea unui nod in AVL

Operația constă în inserția unui nod într-un BST, urmată de reechilibrarea arborelui. Există doua tipuri de rotații (care pastrează proprietatea BST):

 • rotație la dreapta
 • rotație la stânga

3.2.1 Rotații simple

 • RR - x copilul drept al lui y, y copilul drept al lui z

 • LL - x este copilul stâng al lui y, y copilul stâng al lui z

3.2.1 Rotații duble

 • LR - y e copilul stang al lui z si x e copilul drept al lui y - rotație la stanga + rotație la dreapta

 • RL - y e copilul drept al lui z si x e copilul stâng al lui y – rotașie dreapta +rotație stânga

OBS Ștergerea unui nod se bazeaza pe cea pentru BST, cu updatarea înălțimii și rebalansarea făcută exact ca in cazul inserării unui nod

sda-ab/laboratoare/07.txt · Last modified: 2021/04/04 14:45 by leonard.necula
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0