Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sda-ab:laboratoare:12 [2021/03/10 23:56]
david.broscoteanu [2.2 Algoritm]
sda-ab:laboratoare:12 [2021/03/11 12:48] (current)
david.broscoteanu
Line 8: Line 8:
 ====2.1 Definiție==== ====2.1 Definiție====
 Noțiunea de backtracking se referă la utilizarea unui algoritm recursiv pentru soluționarea unei probleme ce admite soluții parțiale. Se începe cu una din bucățile de soluție disponibile și se avansează până la construirea soluției complete. Dacă una din rutele de construcție disponibile nu duce nicăieri, se merge înapoi (backtrack) și se încearcă altă cale. Dacă niciuna din rute nu dă o soluție, atunci problema nu este rezolvabilă.\\ ​ Noțiunea de backtracking se referă la utilizarea unui algoritm recursiv pentru soluționarea unei probleme ce admite soluții parțiale. Se începe cu una din bucățile de soluție disponibile și se avansează până la construirea soluției complete. Dacă una din rutele de construcție disponibile nu duce nicăieri, se merge înapoi (backtrack) și se încearcă altă cale. Dacă niciuna din rute nu dă o soluție, atunci problema nu este rezolvabilă.\\ ​
-{{ :​laboratoare:​backtracking.png |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​backtracking.png |}}
 \\  \\ 
  
Line 29: Line 29:
 Dată fiind o matrice 2D de caractere, să se verifice dacă există un cuvânt în matrice. Dacă da,să i se afișeze calea. Se permite mișcarea în toate cele 8 direcții. Dată fiind o matrice 2D de caractere, să se verifice dacă există un cuvânt în matrice. Dacă da,să i se afișeze calea. Se permite mișcarea în toate cele 8 direcții.
 \\  \\ 
-{{ :​laboratoare:​horizon.png?​300 |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​horizon.png?​300 |}}
 \\  \\ 
 Procedeu:​\\ ​ Procedeu:​\\ ​
Line 46: Line 46:
 Se notează cu 0 celulele neutilizate.\\ ​ Se notează cu 0 celulele neutilizate.\\ ​
  
-{{ :​laboratoare:​matrice0.png?​300 |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​matrice0.png?​300 |}}
  
 ===3.2 Problema spargerii cuvintelor=== ===3.2 Problema spargerii cuvintelor===
Line 67: Line 67:
   * Mai jos este un exemplu cu ce s-ar întâmpla fără programarea dinamică   * Mai jos este un exemplu cu ce s-ar întâmpla fără programarea dinamică
  
-{{ :​laboratoare:​word2.png |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​word2.png |}}
  
 ====4 Exerciţii==== ====4 Exerciţii====
Line 79: Line 79:
   -* Găsirea unui ciclu Hamiltonian într-un graf;   -* Găsirea unui ciclu Hamiltonian într-un graf;
   -** Problema comisului-voiajor;​   -** Problema comisului-voiajor;​
- 
-==== 5. Exerciţii de laborator (Linux) ==== 
-Pentru acest laborator puteți descărca scheletul de cod de [[http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab12_backtracking-skel.zip|aici]]. Descărcați arhiva și dezarhivați-o. ​ 
- 
-=== Linux=== 
-Puteti folosi utilitarul ''​%%wget%%''​ pentru descarcare si utilitarul ''​%%unzip%%''​ pentru dezarhivare. 
- 
-  * ''​%%wget http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab12_backtracking-skel.zip%%''​ 
-  * ''​%%unzip lab12_backtracking-skel.zip%%''​ 
- 
-Pentru compilare folositi comanda ''​%%make%%''​. 
  
  
sda-ab/laboratoare/12.1615413384.txt.gz · Last modified: 2021/03/10 23:56 by david.broscoteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0