Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

sda-ab:laboratoare:12 [2021/03/10 14:48]
david.broscoteanu [3 Probleme rezolvate prin tehnica backtracking]
sda-ab:laboratoare:12 [2021/03/11 12:48] (current)
david.broscoteanu
Line 8: Line 8:
 ====2.1 Definiție==== ====2.1 Definiție====
 Noțiunea de backtracking se referă la utilizarea unui algoritm recursiv pentru soluționarea unei probleme ce admite soluții parțiale. Se începe cu una din bucățile de soluție disponibile și se avansează până la construirea soluției complete. Dacă una din rutele de construcție disponibile nu duce nicăieri, se merge înapoi (backtrack) și se încearcă altă cale. Dacă niciuna din rute nu dă o soluție, atunci problema nu este rezolvabilă.\\ ​ Noțiunea de backtracking se referă la utilizarea unui algoritm recursiv pentru soluționarea unei probleme ce admite soluții parțiale. Se începe cu una din bucățile de soluție disponibile și se avansează până la construirea soluției complete. Dacă una din rutele de construcție disponibile nu duce nicăieri, se merge înapoi (backtrack) și se încearcă altă cale. Dacă niciuna din rute nu dă o soluție, atunci problema nu este rezolvabilă.\\ ​
-{{ :​laboratoare:​backtracking.png |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​backtracking.png |}}
 \\  \\ 
  
Line 15: Line 15:
 Algoritmul generat este următorul: Algoritmul generat este următorul:
 <note importante>​ <note importante>​
-*Se alege un punct de start +  ​* Se alege un punct de start 
-*Cât timp problema nu este rezolvată:​ +  * Cât timp problema nu este rezolvată:​ 
-   ​*Pentru fiecare cale(parte din soluție disponibilă) de la punctul de start: +    * Pentru fiecare cale(parte din soluție disponibilă) de la punctul de start: 
-      *Se verifică dacă ruta aleasă este bună (nu invalidează condiția de rezolvare) +      * Se verifică dacă ruta aleasă este bună (nu invalidează condiția de rezolvare) 
-      *Daca da, se adaugă la soluția în construcție și se apelează recursiv algoritmul pentru restul problemei +      * Daca da, se adaugă la soluția în construcție și se apelează recursiv algoritmul pentru restul problemei 
-      *Dacă apelul recursiv reușește să găsească o soluție completă,​algoritmul se încheie. Dacă nu, ruta aleasă se elimină din soluție și se alege alta. +      * Dacă apelul recursiv reușește să găsească o soluție completă,​algoritmul se încheie. Dacă nu, ruta aleasă se elimină din soluție și se alege alta. 
-*Daca niciuna din căile disponibile nu este bună, nu există soluție (pentru punctul de start ales).+  * Daca niciuna din căile disponibile nu este bună, nu există soluție (pentru punctul de start ales).
  
 </​note>​ </​note>​
Line 29: Line 29:
 Dată fiind o matrice 2D de caractere, să se verifice dacă există un cuvânt în matrice. Dacă da,să i se afișeze calea. Se permite mișcarea în toate cele 8 direcții. Dată fiind o matrice 2D de caractere, să se verifice dacă există un cuvânt în matrice. Dacă da,să i se afișeze calea. Se permite mișcarea în toate cele 8 direcții.
 \\  \\ 
-{{ :​laboratoare:​horizon.png?​300 |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​horizon.png?​300 |}}
 \\  \\ 
 Procedeu:​\\ ​ Procedeu:​\\ ​
   * Se creează o matrice de soluție   * Se creează o matrice de soluție
   * Se ia fiecare celulă a matricei de caractere ca punct de plecare   * Se ia fiecare celulă a matricei de caractere ca punct de plecare
-*Se verifică dacă celula curentă nu face parte din soluție și dacă litera conținută se potrivește cu litera din cuvânt la care s-a ajuns printr-o variabilă index care începe cu 0.  +  ​* Se verifică dacă celula curentă nu face parte din soluție și dacă litera conținută se potrivește cu litera din cuvânt la care s-a ajuns printr-o variabilă index care începe cu 0.  
-*Se verifică toate cele 8 direcții și se are în vedere să nu se depașească marginea matricei +  * Se verifică toate cele 8 direcții și se are în vedere să nu se depașească marginea matricei 
-*Dacă index = lungimea cuvântului,​ se afișează soluția +  * Dacă index = lungimea cuvântului,​ se afișează soluția 
-*Dacă nu, dar se verifică pasul 3, se pune un număr în căsuța corespunzătoare din matricea de soluție (numerele se vor pune în ordine crescătoate/​descrescătoare ca să se rețină ordinea caracterelor). +  * Dacă nu, dar se verifică pasul 3, se pune un număr în căsuța corespunzătoare din matricea de soluție (numerele se vor pune în ordine crescătoate/​descrescătoare ca să se rețină ordinea caracterelor). 
-*Se aplică recursiv algoritmul pentru index + 1 +  * Se aplică recursiv algoritmul pentru index + 1 
-*Dacă niciuna din cele 8 căsuțe nu corespunde vreunei litere din cuvânt,se dă înapoi și se marchează celula din matricea de soluții ca neutilizată. +  * Dacă niciuna din cele 8 căsuțe nu corespunde vreunei litere din cuvânt,se dă înapoi și se marchează celula din matricea de soluții ca neutilizată. 
-*Se schimbă punctul de start.+  * Se schimbă punctul de start.
  
 \\  \\ 
Line 46: Line 46:
 Se notează cu 0 celulele neutilizate.\\ ​ Se notează cu 0 celulele neutilizate.\\ ​
  
-{{ :​laboratoare:​matrice0.png?​300 |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​matrice0.png?​300 |}}
  
 ===3.2 Problema spargerii cuvintelor=== ===3.2 Problema spargerii cuvintelor===
Line 54: Line 54:
  
 Procedeu naiv: Procedeu naiv:
-*Se navighează prin șirul de caractere de intrare +  ​* Se navighează prin șirul de caractere de intrare 
-*Se ia un șir gol și se adaugă caracter cu caracter la el +  * Se ia un șir gol și se adaugă caracter cu caracter la el 
-*Se verifică încontinuu dacă șirul există în dicționar +  * Se verifică încontinuu dacă șirul există în dicționar 
-*Dacă da, se adaugă șirul la răspuns și se apelează funcția pentru restul șirului de intrare +  * Dacă da, se adaugă șirul la răspuns și se apelează funcția pentru restul șirului de intrare 
-*Dacă la un moment dat nu se mai pot găsi cuvinte, se dă înapoi și se elimină ultimul cuvânt din răspuns și se continuă adăugarea de caractere de la el înainte +  * Dacă la un moment dat nu se mai pot găsi cuvinte, se dă înapoi și se elimină ultimul cuvânt din răspuns și se continuă adăugarea de caractere de la el înainte 
-*Dacă s-a ajuns la sfârșitul șirului de intrare și toate caracterele sunt intr-un cuvânt din răspuns, înseamnă că șirul a fost spart cu succes.+  * Dacă s-a ajuns la sfârșitul șirului de intrare și toate caracterele sunt intr-un cuvânt din răspuns, înseamnă că șirul a fost spart cu succes.
  
 \\  \\ 
 Procedeu cu programare dinamică: Procedeu cu programare dinamică:
-*Înainte de a ne apuca de rezolvarea oricărui string construit verificăm dacă nu l-am rezolvat deja. +  ​* Înainte de a ne apuca de rezolvarea oricărui string construit verificăm dacă nu l-am rezolvat deja. 
-*De fiecare dată când un string construit nu poate fi descompus în cuvinte, il ținem minte pentru a nu-l mia verifica data viitoare. +  * De fiecare dată când un string construit nu poate fi descompus în cuvinte, il ținem minte pentru a nu-l mia verifica data viitoare. 
-*Mai jos este un exemplu cu ce s-ar întâmpla fără programarea dinamică+  * Mai jos este un exemplu cu ce s-ar întâmpla fără programarea dinamică
  
-{{ :​laboratoare:​word2.png |}}+{{ :sda-ab:​laboratoare:​word2.png |}}
  
 ====4 Exerciţii==== ====4 Exerciţii====
Line 79: Line 79:
   -* Găsirea unui ciclu Hamiltonian într-un graf;   -* Găsirea unui ciclu Hamiltonian într-un graf;
   -** Problema comisului-voiajor;​   -** Problema comisului-voiajor;​
- 
-==== 5. Exerciţii de laborator (Linux) ==== 
-Pentru acest laborator puteți descărca scheletul de cod de [[http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab12_backtracking-skel.zip|aici]]. Descărcați arhiva și dezarhivați-o. ​ 
- 
-=== Linux=== 
-Puteti folosi utilitarul ''​%%wget%%''​ pentru descarcare si utilitarul ''​%%unzip%%''​ pentru dezarhivare. 
- 
-  * ''​%%wget http://​elf.cs.pub.ro/​sda-ab/​wiki/​_media/​laboratoare/​lab12_backtracking-skel.zip%%''​ 
-  * ''​%%unzip lab12_backtracking-skel.zip%%''​ 
- 
-Pentru compilare folositi comanda ''​%%make%%''​. 
  
  
sda-ab/laboratoare/12.1615380491.txt.gz · Last modified: 2021/03/10 14:48 by david.broscoteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0