09. [BONUS - 10p] Configurare Squid

Configurați Squid ca forward proxy pe mașina virtuală web și apoi configurați browserul local să folosească Squid ca proxy.

Pachetul aferent este squid3.

Urmăriți și indicațiile de aici.

Pentru verificare, accesați din browser anumite adrese și urmăriți fișierul de jurnalizare al Squid: /var/log/squid3/access.log.

saisp/labs/09/contents/09.txt · Last modified: 2014/05/05 15:55 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0