03. [15p] Statistici în Varnish

Ca să urmărim starea serviciului Varnish dispunem de câteva utilitare de analiză și monitorizare a acestuia. Acestea sunt, respectiv, varnishlog, varnishstat și varnishhist.

Toate afișează informații despre serviciul Varnish din momentul rulării comenzii, nu și dinainte.

Comanda varnishlog afișează informații despre conexiunile realizate la serviciul Varnish. Rulați comanda varnishlog și apoi realizați conexiuni la serviciu. Urmăriți informații despre aceste conexiuni în output-ul comenzii. Informațiile afișate sunt bogate; putem să filtrăm din acestea. De exemplu, dacă rulăm comanda

# varnishlog -O -i RxURL

va fi afișat doar URL de receive (ceea ce i-a fost solicitat serviciului Varnish).

Comanda varnishstat afișează informații despre starea serviciului. Output-ul ocupă un ecran și este actualizat periodic. Porniți comanda, realizați conexiuni către serviciul Varnish și urmăriți actualizarea output-ului. Urmăriți linia Hitrate ratio.

Comanda varnishhist afișează o histogramă a timpului de servire a cererilor. Pe partea orizontală sunt prezentați timpii de servire, la scară logaritmică. Accesele care nu ajung în cache apar cu # (diez) iar cele care ajung în cache apar cu | (pipe). Realizați mai multe conexiuni diferite (de exemplu la cele trei fișiere de dimensiuni diferite) și observați output-ul afișat de comandă. Observați că este foarte mic timpul de servire din cache față de cel de servire inițială, prin interogarea serverului web.

Folosiți comanda varnishlog pentru a afișa doar cererile către fișierul /data/100k.dat.

Folosiți opțiunea -m a varnishlog. Urmăriți și exemplele din pagina de manual a comenzii varnishlog.

saisp/labs/09/contents/03.txt · Last modified: 2014/05/05 13:56 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0