07. [BONUS - 10p] Load balancing în Varnish

Dorim să facem load balancing (denumit și directors în Varnish). Înainte de această configurare, opriți mașina virtuală web și creați o copie a imaginii web.qcow2 într-un alt fișier, de exemplu web-copy.qcow2. Apoi editați scriptul xlr8-start-kvm pentru a porni o nouă mașina web, cu altă adresă IP. Această mașină web este al doilea back end.

Porniți doar copia mașinii virtuale, ca să nu aveți conflict de adresă IP. Apoi schimbați adresa IP în 192.168.0.4 în fișierul /etc/network/interfaces.

Schimbați adresa MAC a copiei mașinii virtuale în scriptul xlr8-start-kvm ca să fie diferită de adresele MAC ale celorlalte mașini virtuale.

În scriptul xlr8-start-kvm folosiți o nouă interfață TAP, de exemplu tap3, și stabiliți un nou port VNC, de exemplu :3.

Configurați Varnish pe mașina virtuală varnish să folosească cele două servere web de pe celelalte două mașini virtuale în load balancing de tip round robin.

Va trebui să configurați directorul pe post de backend folosind set req.backend …. Urmăriți și exemplul de aici.

saisp/labs/09/contents/07.txt · Last modified: 2014/05/05 14:24 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0