06. [15p] Configurare legături de tip trunchi cascadate

Topologie: download

 • Ne propunem să construim rețele locale virtuale (VLAN-uri) pe o topologie cu mai multe switch-uri. Vom folosi legături de tip trunchi între switch-uri.
 • Topologia conține 4 stații (PC0, PC1, PC2, PC3) și trei switch-uri (Switch0, Switch1, Switch2).
 • Cele patru stații au deja adresele IP configurate și trebuie să se găsească două câte două în VLAN-uri:
  • VLAN 10: PC0 și PC2
  • VLAN 20: PC1 și PC3
 • Pentru început, după ce switch-urile rulează STP, verificați conectivitatea între toate cele patru stații.
 • Nefiind realizate configurații de VLAN pe switch-uri, stațiile pot comunica între ele, oricare două.
 • Configurați switch-urile astfel încât stațiile să poată comunica doar în cadrul VLAN-ului propriu (să existe separație la nivelul 2).

Atenție, trebuie create toate VLAN-urile (10 si 20) pe toate switch-urile.

 • Verificați transmițând pachete între oricare două stații.
rl/labs/04/contents/06.txt · Last modified: 2023/10/27 09:18 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0