02. [10p] Porturi în modul access

Topologie: download

 • În topologie se află o rețea cu un switch, o stație de management și 4 stații (PC1, PC2, PC3, PC4) folosite de utilizatori. Observați că cele 4 stații pot comunica între ele fiecare cu fiecare.
 • Dorim să izolăm PC1 și PC3 de celelalte două stații (PC2 și PC4) astfel încât PC1 să poată comunica doar cu PC3.
 • Acest lucru se poate realiza configurând porturile aferente lui PC1 și PC3 să facă parte din VLAN-ul 10, iar porturile aferente lui PC2 și PC4 să facă parte din VLAN-ul 20.
 • Verificati adăugarea celor două VLAN-uri.

Pentru a crea un nou VLAN pe un switch trebuie folosită comanda vlan X, unde X este numărul VLAN-ului. Întotdeauna trebuie să creați noul VLAN pe switch înainte de a-l folosi.

 • După ce am creat VLAN-urile în baza de date a switch-ului, trebuie să configurăm porturile să facă parte din aceste VLAN-uri, după cum urmează:
  • Fa1/1 - PC1 - VLAN 10
  • Fa2/1 - PC2 - VLAN 20
  • Fa6/1 - PC3 - VLAN 10
  • Fa3/1 - PC4 - VLAN 20
 • Pentru fiecare port, întâi trebuie trecut portul în mod access și apoi trebuie asociat VLAN-ul respectiv.
 • Verificați că VLAN-ul 10 conține porturile Fa1/1 și Fa6/1, iar VLAN-ul 20 conține porturile Fa2/1 și Fa3/1.
 • Verificați conectivitatea între fiecare pereche de două stații. Observați faptul că doar stațiile din același VLAN pot să comunice între ele.
rl/labs/04/contents/02.txt · Last modified: 2023/10/27 09:09 by laura.ruse
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0