05. [10p] Extindere VLAN de management

  • În topologia configurată la 04. [15p] Legătură de tip trunchi (trunk) dorim să configurăm switch-ul Switch1 ca să poată fi accesat prin telnet de pe stația Management.
  • Pentru aceasta configurați adresa IP 192.168.1.252/24 pe switch-ul Switch1 pe interfața aferentă VLAN-ului de management (vlan 100).
  • Testați prin conectarea prin telnet de pe stația Management la Switch1.

Salvați topologia rezolvată dacă vreți să faceți exercițiile bonus, vă va trebui! ;)

rl/labs/04/contents/05.txt · Last modified: 2023/10/31 17:50 by victor.ciurel
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0