Laboratorul 04.

Problema 1

Se ofera clasa de baza Patrulater care descrie o figura geometrica reprezentata printr-un patrulater convex. Pornind de la clasa oferita, implementati urmatoarea ierarhie de clase, alegand constructorii considerati potriviti pentru fiecare clasa:

 • clasa Paralelogram care mosteneste Patrulater;
 • clasele Romb si Dreptunghi care mostenesc clasa Paralelogram;
 • clasa Patrat care mosteneste clasa Dreptunghi.

Implementati in fiecare clasa, exceptand clasa Patrulater, o metoda care calculeaza aria figurii geometrice, uzitand formula specifica. De asemenea, creati o clasa executabila pentru testarea claselor implementate.

Clasa Romb contine ca date, pe langa cele din clasa parinte, si dimensiunile diagonalelor.

Arie paralelogram = lat1 * lat2 * sin(unghi1)
Arie romb = (diag1 * diag2) / 2
Arie dreptunghi = lungime * latime
Arie patrat = latura * latura
class Patrulater {
  public int latura1, latura2, latura3, latura4;
  public double unghi1, unghi2, unghi3, unghi4;
 
  public Patrulater() {
    this(0, 0, 0, 0);
  }
 
  public Patrulater(int latura1, int latura2, int latura3, int latura4) {
    this.latura1 = latura1;
    this.latura2 = latura2;
    this.latura3 = latura3;
    this.latura4 = latura4;
  }
 
  public Patrulater(double unghi1, double unghi2, double unghi3, double unghi4) {
    this(0, 0, 0, 0, unghi1, unghi2, unghi3, unghi4);
  }
 
  public Patrulater(int latura1, int latura2, int latura3, int latura4,
           double unghi1, double unghi2, double unghi3, double unghi4) {
    this(latura1, latura2, latura3, latura4);
    this.unghi1 = unghi1;
    this.unghi2 = unghi2;
    this.unghi3 = unghi3;
    this.unghi4 = unghi4;
  }
 
  public int perimetru() {
    int result;
    result = latura1 + latura2 + latura3 + latura4;
    return result;
  }
}

Problema 2

Pornind de la clasa de baza Array oferita, implementati urmatoarele clase:

 • clasa SortedArray care modeleaza un vector de numere intregi sortat crescator, folosind mostenirea;
 • clasa MyStack care modeleaza o stiva care contine numere intregi, folosind agregarea.

Ambele clase vor utiliza metodele puse la dispozitie in clasa Array, in forma originala sau intr-o forma modificata, iar clasa MyStack trebuie sa ofere metodele push si pop, specifice acestei structuri de date. Metoda push va oferi posibilitatea introducerii unui numar intreg in varful stivei, in timp ce metoda pop va inlatura elementul din varful stivei si il va intoarce.

public class Array {
  //Vectorul in care se vor retine elementele
  private Vector vector;
 
  //Constructor clasei
  public Array() {
    //Instantierea vectorului cu elemente
    vector = new Vector();
  }
 
  //Metoda care adauga un element in vector, folosind pozitia curenta
  public void addElement(Integer x) {
    vector.add(x);
  }
 
  //Metoda care adauga un element in vector, tinand cont de pozitia indicata
  public void addElement(Integer x, int poz) {
    if(poz >= 0 && poz <= vector.size()) {
      vector.add(poz, x);
    }
  }
 
  //Metoda care returneaza elementul aflat in vector la pozitia indicata
  public int get(int poz) {
    int result;
    if(poz >= 0 && poz < vector.size()) {
      result = (int) vector.get(poz);
      return result;
    } else {
      return Integer.MIN_VALUE;
    }
  }
 
  //Metoda ce intoarce numarul de elemente din vector
  public int getSize() {
    return vector.size();
  }
 
  //Metoda pentru stergerea unui element din vector
  public boolean remove(Integer x) {
    return vector.remove(x);
  }
 
  //Metoda pentru stergerea elementului de pe pozitia pos din vector
  public Integer remove(int pos) {
    return (Integer) vector.remove(pos);
  }
 
  //Metoda uzitata pentru afisarea unui obiect de tip Array
  public String toString() {
    String result = "{";
    for(int i = 0; i < vector.size(); i++) {
      result += get(i) + ", ";
    }
    result += "}";
    return result;
  }
 
  public void sort() {
    Collections.sort(vector);
  }
}

Creati o clasa ce contine un main pentru testarea claselor implementate.

Problema 3

Sa se implementeze o clasa HSet care modeleaza o multime realizata ca tabel de dispersie. Clasa este derivata din Hashtable si contine metodele: add, remove, toString.

Cheia si valoarea vor fi egale (cheile sunt elementele multimii). Pentru testare, folositi clasa Test3.

//Adauga un element in multime, daca nu exista deja
public boolean add(Object value);
//returneaza un String cu elementele multimii (doar cheile, nu perechi)
public String toString();
//Sterge perechea corespunzatoare cheii, intorcand valoarea
public Object remove(Object key);

Se vor supradefini doar metodele care necesita acest lucru!

class Test3 {
  public static void main(String args[]) {
    HSet set = new HSet();
    set.add("Laborator");
    set.add("Agregare");
    set.add("Mostenire");
    System.out.println(set);
    System.out.println(set.size());
    set.add("Laborator");
    if(set.size() == 4) {
      System.out.println("Multimea nu trebuie sa contina duplicate!");
    }
    System.out.println(set.remove("POO"));
    System.out.println(set.remove("Laborator"));
    if(set.size() != 2) {
      System.out.println("Stergerea nu functioneaza!");
    }
    set.add("Supradefinire");
    set.add("Supraincarcare");
    System.out.println(set);
  }
}

Problema 4

Sa se implementeze ierarhia de clase descrisa in figura de mai jos.

Pentru testare, se poate folosi clasa Test04. Metoda addCourse din clasa Teacher verifica daca a fost deja asignat cursul respectiv profesorului si intoarce true doar daca acesta nu exista si a fost adaugat. De asemenea, metoda removeCourse intoarce true doar daca profesorul avea asignat cursul respectiv si s-a putut realiza stergerea.

Atentie la modul in care va definiti constructorii claselor copil (Student si Teacher)!

super

class Test4 {
  public static void main(String args[]) {
    Person student, teacher, person;
    student = new Student("Popescu Ion", "Bucuresti");
    teacher = new Teacher("Ionescu Gigel", "Bucuresti");
    person = new Person("Maria", "Iasi");
    assert (person.getName().equals("Maria")) : "Metoda getName din clasa Person nu este implementata corect";
    assert (((Teacher) teacher).addCourse("Programare")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    assert (((Teacher) teacher).addCourse("Algoritmica")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    assert (((Teacher) teacher).addCourse("Matematica")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    assert (!((Teacher) teacher).addCourse("Programare")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    assert (((Teacher) teacher).removeCourse("Programare")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    assert (!((Teacher) teacher).addCourse("Programare")) : "Metoda addCourse din clasa Teacher nu este " +
        "implementata corect";
    ((Student) student).addCourseGrade("Programare", 10);
    ((Student) student).addCourseGrade("Algoritmica", 9);
    ((Student) student).addCourseGrade("Matematica", 8);
    assert (Math.abs(((Student) student).getAverageGrade() - 9.00) <= 0.001) : "Metoda getAverageGrade din clasa " +
        "Student nu a fost implementat corect";
    ((Student) student).printGrades();
    //Ce metoda toString se va apela? Din ce clasa?
    System.out.println(student);
    System.out.println(person);
    System.out.println("Felicitari! Problema a fost rezolvata corect!");
  }
}
poo/laboratoare/04.txt · Last modified: 2019/10/15 13:18 by mihai.nan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0