Laboratorul 01.

Observație

Datele de intrare se vor da fie ca parametri în linia de comandă, fie ca valori fixe ale aplicațiilor!

Problema 1

Să se introducă programul de mai jos (clasa Test) într-un fișier cu numele Prob1.java, folosind mediul integrat NetBeans / Eclipse.

1. Să se compileze și să se ruleze următorul program:

class Test {
	public static void main(String args[]) {
		System.out.println("Test Java");
	}
}

2. Adăugați atributul public înaintea cuvântului cheie class, recompilați și executați programul. Rezolvați problema apărută!

IMPORTANT!

Clasele care NU au atributul public pot avea un nume diferit de numele fișierului sursă, însă dacă adăugăm atributul public este obligatoriu ca numele clasei și numele fișierului sursă, în care se află clasa, să coincidă.

Problema 2

Să se scrie o clasă Problema2 care conţine două metode (funcţii):

 • metoda print nestatica care primește un argument de tip String pe care-l afișează;
 • metoda main care apelează funcția print() pentru afișarea unui șir constant.

IMPORTANT!

Metoda print se va apela în main astfel:

Problema2 obiect = new Problema2(); // creare obiect de tip Problema2
obiect.print("Test"); //apelare metoda print

Problema 3

 1. Să se modifice clasa scrisă la exerciţiul anterior prin definirea a două clase, fiecare conţinând câte o metodă:
  • o clasă pentru metoda main;
  • o clasă pentru metoda print.
  • Să se verifice dacă ambele clase din fișier pot fi publice. Apelul metodei print se va realiza în acelaşi mod ca la problema 2!
 2. Să se modifice programul anterior prin crearea a două fişiere sursă, fiecare conţinând cate una din clasele de mai sus. Incercati să executați ambele clase.

IMPORTANT!

Într-un fișier NU pot fi definite două clase publice.

Problema 4

Să se scrie un program pentru afișarea tuturor argumentelor primite în linia de comandă.

Observație

Argumentele se pot transmite astfel:

 • daca programul se ruleaza din NetBeans / Eclipse se vor urma instructiunile de la începutul laboratorului;
 • daca programul se ruleaza din linia de comandă: java numeprogram arg1 arg2 arg3

Problema 5

Să se realizeze o clasă care cuprinde o metodă recursivă (nestatica) care calculează puterea întreagă a unui numar întreg și o metodă pentru afișarea rezultatului funcției, alături de rezultatul funcției statice Math.pow(baza, exp) pentru a se putea valida. Clasa va conține un main în care se vor testa cele două metode definite anterior.

IMPORTANT!

O metodă statică a unei clase se apelează prin:

NumeClasă.numeMetodăStatică(…)

Math.pow(…);

Problema 6

Să se implementeze o clasă cu două metode:

 • o metodă (nestatica) de tip boolean care verifică dacă un număr întreg dat este prim;
 • metoda main care verifică metoda anterioară pentru toate numerele naturale mai mici ca $20$.

Problema 7

Să se scrie un program pentru verificarea ipotezei lui Goldbach pentru primele n numere pare, prin afișarea tuturor sumelor de două numere prime prin care poate fi exprimat un număr par. Variabila n poate fi inițializată cu o valoare constantă.

Ipoteza lui Goldbach: orice nr par poate fi descompus ca sumă de cel puțin o pereche de două numere prime. Se consideră $1$ ca fiind număr prim.

Pentru afișarea unei expresii de forma a = b + c se va scrie:

System.out.println(a + " = " + b + " + " + c);

unde a, b, c sunt variabile numerice de orice tip (short, int, long, float, double).

Problema 8

Să se scrie un program pentru ordonarea unui vector de numere și căutarea binară în acest vector, folosind metodele statice sort() și binarySearch() din clasa Arrays. Vectorul va conține numere generate aleator folosind metoda statică random() din clasa Math, cu rezultat de tip double.

poo/laboratoare/01.txt · Last modified: 2023/10/01 10:05 by carmen.odubasteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0