LambdaChecker utils

Obiective

Pentru a vă încărca codul sursă mult mai ușor pe LambdaChecker, am pregătit un utilitar care va combina toate sursele voastre java într-un singur fișier.

Acesta îl veți putea găsi sub forma:

Pentru a rula programul în formă executabilă pe Windows nu aveți nevoie de instalarea altor lucruri suplimentare, în schimb pentru a rula varianta de script python aveți nevoie să vă descărcați Python.

  • Ubuntu - sudo apt-get install python3
  • MacOS - brew install python3

Tutorial

Pentru a rula:

  • varianta executabilă: .\javaCombiner.exe {calea_directorului} {numele_fisierului_ce_contine_main}
  • varianta script: python3 javaCombiner.py {calea_directorului} {numele_fisierului_ce_contine_main}

Aveți aici câteva exemple de rulare:

# Pentru executabil
.\javaCombiner.exe .\src Main.java

# Pentru script
python3 ./src Main.java

Pentru ca acest utilitar să funcționeze corect, copiați toate fișierele sursă într-un folder separat și rulați utilitarul cu calea către acel folder.

În cazul în care doriți să excludeți anumite surse din a fi combinate în fișierul rezultat puteți folosi flag-ul -exclude

Exemplu de utilizare cu flag de excludere:

# Dorim să excludem din procesul de combinare fișierele Bird.java și Animal.java

.\javaCombiner.exe .\src Main.java -exclude Bird.java Animal.java
python3 javaCombiner.py ./src Main.java -exclude Bird.java Animal.java


# Putem folosi --e în loc de -exclude
.\javaCombiner.exe .\src Main.java --e Bird.java Animal.java
python3 javaCombiner.py ./src Main.java --e Bird.java Animal.java 

Dacă doriți să excludeți fișiere, întotdeauna puneți flag-ul urmat de fișierele .java pe care doriți să le eliminați după ce ați precizat calea directorului și a fișierului care conține metoda main.

poo-ca-cd/resurse-utile/script-convert-to-lc.txt · Last modified: 2022/10/19 22:48 by david.capragiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0