Instalare IntelliJ Idea (Windows 10)

  • Responsabil: Laurențiu Stamate
  • Data publicării: 29.10.2016
  • Data ultimei modificări: 13.10.2020

1. Accesați site-ul oficial de descărcare Java SE Development Kit 8 (JDK). 2. Citiți și acceptați acordul de licențiere și alegeți versiunea specifică sistemului vostru de operare. 3. Deschideți programul descărcat.

4. Accesați site-ul oficial de descărcare IntelliJ Idea by JetBrains. 5. Descărcați versiunea pentru Windows.

6. Pentru activare, urmați instrucțiunile de activare.

poo-ca-cd/resurse-utile/instalare-intellij-idea/windows.txt · Last modified: 2020/10/13 15:27 by laurentiu.stamate
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0