Instalare IntelliJ Idea (Ubuntu 15.10)

  • Responsabil: Laurențiu Stamate
  • Data publicării: 29.10.2016
  • Data ultimei modificări: 13.10.2020

1. Deschideți un Terminal.

2. Adăugați locația kit-ului de instalare pentru Java 8 în repository-ul local.

$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

3. Actualizați repository-ul local.

$ sudo apt-get update 

4. Descărcați kit-ul de instalare pentru Java 8.

$ sudo apt-get install oracle-java8-installer 

5. Setați Java 8 ca implicit.

$ sudo apt-get install oracle-java8-set-default 

6. Pentru instalarea IntelliJ Idea vom folosi Ubuntu Make și vom adăuga locația kit-ului de instalare în repository-ul local.

$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/ubuntu-make

7. Actualizați repository-ul local.

$ sudo apt-get update 

8. Instalați Ubuntu Make.

$ sudo apt-get install ubuntu-make

8. Instalați IntelliJ Idea.

$ umake ide idea-ultimate

6. Pentru activare, urmați instrucțiunile de activare.

poo-ca-cd/resurse-utile/instalare-intellij-idea/ubuntu.txt · Last modified: 2020/10/13 15:32 by laurentiu.stamate
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0