Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

poo-ca-cd:laboratoare:static-final [2021/09/20 22:37]
florin.mihalache [Exerciții]
poo-ca-cd:laboratoare:static-final [2022/10/30 18:50] (current)
teodora.stroe2210 [Exerciții]
Line 337: Line 337:
  
 O clasă de tip Singleton poate fi extinsă, iar metodele ei suprascrise,​ însă într-o clasă cu metode statice acestea nu pot fi suprascrise (//​overriden//​) (o discuție pe aceasta temă puteți găsi [[http://​geekexplains.blogspot.ro/​2008/​06/​can-you-override-static-methods-in-java.html | aici]], și o comparație între static și dynamic binding [[http://​geekexplains.blogspot.ro/​2008/​06/​dynamic-binding-vs-static-binding-in.html | aici]]). O clasă de tip Singleton poate fi extinsă, iar metodele ei suprascrise,​ însă într-o clasă cu metode statice acestea nu pot fi suprascrise (//​overriden//​) (o discuție pe aceasta temă puteți găsi [[http://​geekexplains.blogspot.ro/​2008/​06/​can-you-override-static-methods-in-java.html | aici]], și o comparație între static și dynamic binding [[http://​geekexplains.blogspot.ro/​2008/​06/​dynamic-binding-vs-static-binding-in.html | aici]]).
 +
 +==== Deep copy. Shallow copy ====
 +
 +Pentru început, ne propunem să ne familiarizăm cu noțiunea de copie în Java. 
 +
 +Noțiunea de //reference copy// implică copierea unei **referințe** care pointeaza către un obiect.
 +Exemplu: Dacă avem un obiect de tipul Car, iar variabila myCar pointeaza către acesta, prin crearea unei copii de referință vom obține două variabile myCar ce pointeaza către același obiect de tipul Car. 
 +{{ :​poo-ca-cd:​laboratoare:​shallow.jpg?​300 |}}
 +
 +Noțiunea de //object copy// creează însă o copie a obiectului în sine. Deci, dacă am copia din nou obiectul Car, am crea o copie a obiectului în sine, precum și o a doua variabilă de referință ce face referire la acel obiect copiat.
 +{{ :​poo-ca-cd:​laboratoare:​deep.jpg?​300 |}}
 +
 +**//Shallow copy//** se referă la copierea obiectului „principal”,​ dar nu copiază obiectele "​interioare",​ acestea fiind "​împărtășite"​ doar de obiectul original și copia acestuia. De exemplu, dacă pentru un obiect de tip Person, am crea un al doilea obiect Person, ambele obiecte ar avea aceleași obiecte Name și Address întrucât schimbarea unuia dintre acestea implică modificarea peste tot unde se regăsește referința obiectului modificat. ​
 +
 +Putem spune astfel că cele două obiecte Person nu sunt independente - dacă este modificat obiectul Name al unui obiect Person, schimbarea se va reflecta și în celălat obiect de acest tip.
 +
 +<code java>
 +public class Person {
 +    private Name name;
 +    private Address address;
 +
 +    public Person(Person firstPerson) {
 +         ​this.name = firstPerson.name;​
 +         ​this.address = firstPerson.address;​
 +    }
 +}
 +</​code>​
 +
 +Spre deosebire de shallow copy, **//deep copy//** este o copie complet independentă a unui obiect. Dacă am copia obiectul Person, am copia întreaga structură a obiectului. În acest caz, o modificare a obiectului Adress nu va fi reflectată în cealalt obiect. Dacă aruncăm o privire asupra codului din exemplul următor, se observă că nu este folosit doar un //copy constructor//​ pentru obiectul Person, dar și //copy constructors//​ pentru obiectele interioare.
 +
 +<code java>
 +public class Person {
 +    private Name name;
 +    private Address address;
 +
 +    public Person(Person otherPerson) {
 +         ​this.name ​   =  new Name(otherPerson.name);​
 +         ​this.address =  new Address(otherPerson.address);​
 +    }
 +}
 +</​code>​
  
 ==== Tutorial debugging în IntelliJ ==== ==== Tutorial debugging în IntelliJ ====
Line 423: Line 464:
  
 ==== Exerciții ==== ==== Exerciții ====
-  - **(1 punct)** Folosind ​de pașii și de debugger, reparați codul din pachetul ''​vault''​ din cadrul scheletului laboratorului (același care este prezentat în cadrul tutorialului de debug).+  - **(0 puncte)** Folosind pașii ​de mai sus și debugger-ul, reparați codul din pachetul ''​vault''​ din cadrul ​[[https://​github.com/​oop-pub/​oop-labs/​tree/​master/​src/​lab4 | scheletului laboratorului]] (același care este prezentat în cadrul tutorialului de debug).
   - Aveți de implementat o mini aplicație de tip queries dintr-o bază de date cu studenți și cu profesori. Fiecare student are o colecție de asocieri dintre materiile sale și notele la materiile respective de tip dicționar, iar fiecare profesor are o listă de materii pe care le predă. Studenții pot executa operații care sunt doar read-only (acestea nu pot avea efecte de tip write în baza de date - hint: imutabilitate) și profesorii pot executa operații de tip read-write.   - Aveți de implementat o mini aplicație de tip queries dintr-o bază de date cu studenți și cu profesori. Fiecare student are o colecție de asocieri dintre materiile sale și notele la materiile respective de tip dicționar, iar fiecare profesor are o listă de materii pe care le predă. Studenții pot executa operații care sunt doar read-only (acestea nu pot avea efecte de tip write în baza de date - hint: imutabilitate) și profesorii pot executa operații de tip read-write.
-      - **(1 punct)** Având la bază scheletul de cod, faceți clasa Database, care se ocupă cu gestionarea bazei de date a studenților și a profesorilor,​ o clasă de tip Singleton ​(tipul ​de Singleton este la alegerea voastră). Această clasă va conține o listă de profesori și o listă de studenți. Faceți aceste liste de tip final.+      - **(2 puncte)** Având la bază scheletul de cod, faceți clasa Database, care se ocupă cu gestionarea bazei de date a studenților și a profesorilor,​ o clasă de tip Singleton ​cu implementare ​de tip lazy. Această clasă va conține o listă de profesori și o listă de studenți. Faceți aceste liste de tip final.
       - **(1 punct)** Clasa ''​Student''​ are trei câmpuri: nume, prenume și un dicționar unde sunt stocate materiile unui student, fiecare materie fiind asociată cu nota studentului la materia respectivă. În această clasă, implementați următoarele:​       - **(1 punct)** Clasa ''​Student''​ are trei câmpuri: nume, prenume și un dicționar unde sunt stocate materiile unui student, fiecare materie fiind asociată cu nota studentului la materia respectivă. În această clasă, implementați următoarele:​
           - metoda ''​averageGrade'',​ care calculează media generală a studentului (media tuturor materiile pe care acesta le are).           - metoda ''​averageGrade'',​ care calculează media generală a studentului (media tuturor materiile pe care acesta le are).
Line 445: Line 486:
           - ''​getStudentsByAverageGrade''​           - ''​getStudentsByAverageGrade''​
           - ''​getStudentsByGradeForSubject''​           - ''​getStudentsByGradeForSubject''​
-      - **(1 punct)** În clasa Student implementați următoarele metode, care vor apela metodele corespunzătoare din clasa ''​Database''​ (atenție, aici metodele trebuie să întoarcă rezultate imutabile, sub forma de deep copy, folosind modalitatea prezentată în laborator, folosind [[https://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​util/​Collections.html | Collections.unmodifiableList()]] pentru ca evita posibilitatea de a modifica rezultatele,​ care sunt read-only):+      - **(2 puncte)** În clasa Student implementați următoarele metode, care vor apela metodele corespunzătoare din clasa ''​Database''​ (atenție, aici metodele trebuie să întoarcă rezultate imutabile, sub forma de deep copy, folosind modalitatea prezentată în laborator, folosind [[https://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​util/​Collections.html | Collections.unmodifiableList()]] pentru ca evita posibilitatea de a modifica rezultatele,​ care sunt read-only):
           - ''​getAllTeachers''​           - ''​getAllTeachers''​
           - ''​getTeachersBySubject''​           - ''​getTeachersBySubject''​
Line 469: Line 510:
 }); });
 </​code>​ </​code>​
 +</​note>​
 +
 +<note tip>
 +Pentru shallow copy și deep copy la ArrayList avem în felul următor:
 +  * shallow copy:
 +  <code java>
 +  List<​Student>​ shallowCopy = new ArrayList<>​(list);​
 +  </​code>​
 +  * deep copy:
 +  <code java>
 +  List<​Student>​ deepCopy = new ArrayList<>​();​
 +  for (var student: list) {
 +      // folosind constructor cu deep copy
 +      deepCopy.add(new Student(student));​
 +  }
 +  return deepCopy;
 +  </​code>​
 </​note>​ </​note>​
  
poo-ca-cd/laboratoare/static-final.1632166627.txt.gz · Last modified: 2021/09/20 22:37 by florin.mihalache
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0