Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

poo-ca-cd:laboratoare:exceptii [2020/10/03 12:43]
amalia.palaghiu [Introducere]
poo-ca-cd:laboratoare:exceptii [2021/10/07 13:26] (current)
florin.mihalache [Resurse]
Line 1: Line 1:
-===== Excepții =====+===== Laboratorul 13: Excepții ===== 
 + 
 +**Video introductiv:​** [[https://​youtu.be/​WhoDX_wkkhM | link]]
  
 ==== Obiective ==== ==== Obiective ====
Line 86: Line 88:
   * [[http://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​util/​NoSuchElementException.html|NoSuchElementException]]:​ este aruncată când se apelează next pe un ''​Iterator''​ care nu mai conţine un element următor.   * [[http://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​util/​NoSuchElementException.html|NoSuchElementException]]:​ este aruncată când se apelează next pe un ''​Iterator''​ care nu mai conţine un element următor.
  
-În momentul în care se instanţiază un obiect-excepţie,​ în acesta se reţine întregul lanţ de apeluri de funcţii prin care s-a ajuns la instrucţiunea curentă. Această succesiune se numeşte **stack trace** şi se poate afişa prin apelul [[http://​docs.oracle.com/​javase/​1.4.2/​docs/​api/​java/​lang/​Throwable.html#​printStackTrace()|e.printStackTrace()]],​ unde ''​e''​ este obiectul excepţie.+În momentul în care se instanţiază un obiect-excepţie,​ în acesta se reţine întregul lanţ de apeluri de funcţii prin care s-a ajuns la instrucţiunea curentă. Această succesiune se numeşte **stack trace** şi se poate afişa prin apelul [[http://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​lang/​Throwable.html#​printStackTrace--|e.printStackTrace()]],​ unde ''​e''​ este obiectul excepţie.
  
 === Prinderea excepţiilor === === Prinderea excepţiilor ===
Line 117: Line 119:
 Funcţia ''​f''​ va arunca întotdeauna o excepţie (din cauza că ''​l''​ este mereu ''​null''​). Observaţi cu atenţie funcţia ''​catchFunction'':​ Funcţia ''​f''​ va arunca întotdeauna o excepţie (din cauza că ''​l''​ este mereu ''​null''​). Observaţi cu atenţie funcţia ''​catchFunction'':​
   * în interiorul său a fost definit un bloc ''​try'',​ în interiorul căruia se apelează ''​f''​. De obicei, pentru a **prinde** o excepţie, trebuie să specificăm o zonă în care aşteptăm ca excepţia să se producă (**guarded region**). Această zonă este introdusă prin ''​try''​.   * în interiorul său a fost definit un bloc ''​try'',​ în interiorul căruia se apelează ''​f''​. De obicei, pentru a **prinde** o excepţie, trebuie să specificăm o zonă în care aşteptăm ca excepţia să se producă (**guarded region**). Această zonă este introdusă prin ''​try''​.
-  * în continuare, avem blocul ''​catch''​ (''​Exception e''​). La producerea excepţiei, blocul ''​catch''​ corespunzător va fi executat. În cazul nostru se va afişa mesajul ''"​S-a generat o excepţie"''​. După aceea, programul va continua să ruleze normal în continuare.+  * în continuare, avem blocul ''​catch''​ (''​Exception e''​). La producerea excepţiei, blocul ''​catch''​ corespunzător va fi executat. În cazul nostru se va afişa mesajul ''"​Exception found!"''​. După aceea, programul va continua să ruleze normal în continuare.
  
 Observaţi un alt exemplu: Observaţi un alt exemplu:
Line 287: Line 289:
  
 <note tip> <note tip>
-Din **Java 7**, a fost adăugată construcția ''​try-with-resources'',​ care ne permite să declarăm resursele într-un bloc de ''​try'',​ cu asigurarea că resursele vor fi închise după executarea acelui bloc. Resursele declarate trebuie să implementeze interfața [[https://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​lang/​AutoCloseable.html|AutoCloseable]].+Din **Java 7**, a fost adăugată construcția ''​try-with-resources'',​ care ne permite să declarăm resursele într-un bloc ''​try'',​ cu asigurarea că resursele vor fi închise după executarea acelui bloc. Resursele declarate trebuie să implementeze interfața [[https://​docs.oracle.com/​javase/​8/​docs/​api/​java/​lang/​AutoCloseable.html|AutoCloseable]].
  
 <code java > <code java >
Line 307: Line 309:
  
  
-Într-o variantă a modelului standard al lanțului de responsabilitate,​ un handler poate acționa ca un [[:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-doubledispatch|dispatcher]],​ capabil să trimită comenzi în diverse direcții, formând un tree de responsabilități. În unele cazuri, acest lucru poate apărea recursiv, cu procesarea obiectelor care apelează obiecte de procesare de nivel superior cu comenzi care încearcă să rezolve o parte mai mică a problemei; în acest caz, recurența continuă până când comanda este procesată, sau întregul arbore a fost explorat. Un interpretor XML ar putea funcționa în acest mod.+Într-o variantă a modelului standard al lanțului de responsabilitate,​ un handler poate acționa ca un [[:​poo-ca-cd:​laboratoare:​tutorial-doubledispatch|dispatcher]],​ capabil să trimită comenzi în diverse direcții, formând un arbore ​de responsabilități ​(tree of responsibility). În unele cazuri, acest lucru poate apărea recursiv, cu procesarea obiectelor care apelează obiecte de procesare de nivel superior cu comenzi care încearcă să rezolve o parte mai mică a problemei; în acest caz, recurența continuă până când comanda este procesată, sau întregul arbore a fost explorat. Un interpretor XML ar putea funcționa în acest mod.
  
 Modelul lanțului de responsabilitate este aproape identic cu modelul decoratorului,​ diferența fiind că pentru decorator, toate clasele se ocupă de cerere, iar pentru lanțul de responsabilitate,​ exact una dintre clasele din lanț se ocupă de cerere. Modelul lanțului de responsabilitate este aproape identic cu modelul decoratorului,​ diferența fiind că pentru decorator, toate clasele se ocupă de cerere, iar pentru lanțul de responsabilitate,​ exact una dintre clasele din lanț se ocupă de cerere.
Line 318: Line 320:
     * ''​average'':​ primeşte o colecţie ce conţine obiecte ''​double'',​ şi întoarce media acestora ca un numar de tip ''​double''​. Pentru calculul mediei, sunt folosite metodele ''​add''​ şi ''​divide''​.     * ''​average'':​ primeşte o colecţie ce conţine obiecte ''​double'',​ şi întoarce media acestora ca un numar de tip ''​double''​. Pentru calculul mediei, sunt folosite metodele ''​add''​ şi ''​divide''​.
     * Metodele pot arunca următoarele excepții (definite în interfața ''​Calculator''​):​     * Metodele pot arunca următoarele excepții (definite în interfața ''​Calculator''​):​
-      * ''​NullParameterException'':​ este aruncată dacă vreunul din parametrii primiți este ''​null''​ +      * ''​NullParameterException'':​ este aruncată dacă vreunul din parametrii primiți este ''​null''​; 
-      * ''​OverflowException'':​ este aruncată dacă suma a două numere e egală cu ''​Double.POSITIVE_INFINITY''​ +      * ''​OverflowException'':​ este aruncată dacă suma a două numere e egală cu ''​Double.POSITIVE_INFINITY''​; 
-      * ''​UnderflowException'':​ este aruncată dacă suma a două numere e egală cu ''​Double.NEGATIVE_INFINITY''​+      * ''​UnderflowException'':​ este aruncată dacă suma a două numere e egală cu ''​Double.NEGATIVE_INFINITY''​.
     * Completați metoda ''​main''​ din clasa ''​MainEx2'',​ evidențiind prin teste toate cazurile posibile care generează excepţii.     * Completați metoda ''​main''​ din clasa ''​MainEx2'',​ evidențiind prin teste toate cazurile posibile care generează excepţii.
   - **(1p)** ​ Care este alegerea firească pentru exercițiul trecut: excepţii **checked** sau **unchecked**?​ De ce? Consideraţi că, pentru un utilizator care doreşte efectuarea de operaţii aritmetice, **singurul** mecanism disponibil este cel oferit de clasa ''​Calculator''​. Discutați cu asistentul.   - **(1p)** ​ Care este alegerea firească pentru exercițiul trecut: excepţii **checked** sau **unchecked**?​ De ce? Consideraţi că, pentru un utilizator care doreşte efectuarea de operaţii aritmetice, **singurul** mecanism disponibil este cel oferit de clasa ''​Calculator''​. Discutați cu asistentul.
Line 330: Line 332:
       - va expune o metodă publică ''​setNext''​ ce va primi un ''​LoggerBase''​ și va seta următorul delegat din lista de responsabilitate       - va expune o metodă publică ''​setNext''​ ce va primi un ''​LoggerBase''​ și va seta următorul delegat din lista de responsabilitate
       - va defini o metodă abstractă protected ''​writeMessage''​ ce va primi mesajul care trebuie afișat       - va defini o metodă abstractă protected ''​writeMessage''​ ce va primi mesajul care trebuie afișat
-      - va expune o metodă publică ''​message''​ ce va primi mesajul care trebuie afișat și o severitate de tip ''​LogLevel''​. Dacă instanța de logger conține această severitate în colecția ​primite ​în constructor,​ atunci se va apela metoda ''​writeMessage''​. Apoi se vor pasa mesajul și severitatea către următorul delegat din lista de responsabilitate (dacă există unul)+      - va expune o metodă publică ''​message''​ ce va primi mesajul care trebuie afișat și o severitate de tip ''​LogLevel''​. Dacă instanța de logger conține această severitate în colecția ​primită ​în constructor,​ atunci se va apela metoda ''​writeMessage''​. Apoi se vor pasa mesajul și severitatea către următorul delegat din lista de responsabilitate (dacă există unul)
     - **(2p)** Definiți clasele de mai jos care vor extinde ''​LoggerBase''​ și implementa metoda ''​writeMessage'':​     - **(2p)** Definiți clasele de mai jos care vor extinde ''​LoggerBase''​ și implementa metoda ''​writeMessage'':​
       - ConsoleLogger - care va scrie toate tipurile de ''​LogLevel''​ (Hint: ''​all()''​) și va prefixa mesajele cu ''​[Console] ''​       - ConsoleLogger - care va scrie toate tipurile de ''​LogLevel''​ (Hint: ''​all()''​) și va prefixa mesajele cu ''​[Console] ''​
Line 337: Line 339:
       - Hint: ''​EnumSet.of()''​       - Hint: ''​EnumSet.of()''​
       - Completați cele 2 **TODO**-uri rămase în metoda ''​main''​ din clasa ''​MainEx4''​.       - Completați cele 2 **TODO**-uri rămase în metoda ''​main''​ din clasa ''​MainEx4''​.
- 
-==== Resurse ==== 
- 
-  * {{poo-ca-cd:​laboratoare:​exceptii:​skel-lab-exceptii.zip|Schelet}} 
-  * {{poo-ca-cd:​laboratoare:​exceptii:​sol-lab-exceptii.zip|Soluție}} 
-  * <​html><​a class="​media mediafile mf_pdf"​ href="/​poo/​laboratoare/​exceptii?​do=export_pdf">​PDF laborator</​a></​html>​ 
  
  
poo-ca-cd/laboratoare/exceptii.1601718214.txt.gz · Last modified: 2020/10/03 12:43 by amalia.palaghiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0