= Tema 3 - Caching System =

* Responsabili: Alexandru Ghimisi Cristian-Ionut Nancu Mihnea Andrei Petrescu Razvan Chitu * Deadline: 17.12.2017 * Deadline hard: 07.01.2018 - pe perioada vacanței nu se aplică depunctări pe vmchecker. * Data publicării: 27.11.2017 * Data ultimei modificări: 28.12.2017

* Data tester-ului: 01.12.2017

Obiective

* Integrarea cu un mod arhitectural de a rezolva o problemă reală * Aprofundarea noțiunilor de moștenire, agregare și interfațare * Lucrul cu noțiunile din cursul de Structuri de Date (stive, cozi, liste dublu înlănțuite, hashtables) in context OOP * Aprofundarea noțiunilor de Design Patterns: Adapter pattern Strategy pattern Observer pattern * Respectarea unui coding-style == Descriere == În cadrul acestei teme, vă propunem să implementați un sistem de caching pentru fișiere text. === Cache === Pe scurt, un cache este o arie temporară de stocare unde datele utilizate în mod frecvent pot fi depozitate pentru un acces rapid la acestea.  Cache Sample Diagram Default, sistemul de operare cache-uiește datele citite de pe disc și pe cele scrise pe disc. Acest lucru implică faptul că operațiile de citire se fac mai degrabă asupra unei memorii de sistem (system file cache) decât asupra discului fizic. Analog, și operațiile de scriere se fac asupra memoriei de system cache. Sistemul de caching pe care îl veți implementa va simula reținerea în memorie a datelor unui fișier împreună cu calea către acel fișier pe discul fizic. === Cache replacement policy === Politicile de înlocuire a cache-ului sunt instrucțiuni de optimizare – sau algoritmi – pe care un computer sau o structură hardware le poate urma pentru a manageria memoria cache stocată pe un calculator. Când cache-ul este plin, algoritmul alege ce elemente să decarteze pentru a face loc unor elemente noi. Variantele politicilor de replacement cache asupra cărora ne vom concentra sunt: * FIFO * LRU * TLRU === Hit & Miss === Pentru evaluarea performanței, cache-ul vostru trebuie să comunice diverse evenimente, precum: hit, miss, put. Cache hit reprezintă o stare în care datele solicitate de către aplicație se găsesc în memoria cache. Cache miss reprezintă o stare în care datele solicitate de către aplicație NU se găsesc în memoria cache. Cache put reprezintă o nouă stare introdusă de către noi, în care cache-ul primește date pentru a le reține (sau updata) în memoria sa. == Cerințe și detalii implementare == Pornind de la scheletul de cod, vă propunem să creați propria ierarhie cache. Aceasta trebuie să suporte funcționalitatea de a controla dimensiunea unui cache, de a elimina elementele vechi sau de a evalua performanța pe bază de metrici. Pentru funcționalitatea de eliminare a elementelor vechi definim conceptul de CacheStalePolicy, care reprezintă un modul ce conține strategia pe care un cache trebuie să o urmeze pentru a elimină elementele vechi. Odată implementate cache-urile ObservableFIFOCache, LRUCache și TimeAwareCache, sistemul vostru de cache va trebui să lanseze evenimente. <note warning>Este obligatorie folosirea Observer Pattern. Dacă tema nu respectă această cerință, nu va primi punctajul testelor.</note> === Caches === ==== ObservableCache ==== Completați funcționalitatea clasei abstracte ObservableCache. Clasa are nevoie de: * o metodă pentru setarea unei politici de înlocuire a cache-ului (setStalePolicy) * o metodă pentru setarea unui listener de evenimente (setCacheListener) * o metodă pentru eliminarea intrărilor în cache care sunt considerate “expirate” (clearStaleEntries) ==== ObservableFIFOCache ==== În scheletul de cod veți găsi o clasă FIFOCache care reprezintă o implementare non-observabila a unui cache bazat pe coadă. Nu aveți voie să modificați codul acestei clase, ci doar să vă folosiți de metodele sale publice. Implementați ObservableFIFOCache având la bază clasa FIFOCache, pentru ca această din urmă să poată accepta un listener și să semnaleze evenimente. <note undefined> Relația dintre ObservableFIFOCache și FIFOCache ar trebui să fie una de compunere, nu de moștenire. </note> ====LRUCache ==== În cazul LRU cache, implementarea operațiilor specifice (get, put) trebuie să respecte o complexitate temporală O(1). <note undefined> Cheia rezolvării implică o listă dublu înlănțuită care permite mutarea rapidă a nodurilor. Pentru acest task vă recomandăm să implementați o lista dublu înlănțuită generică. </note> <note warning> Nu aveţi voie să folosiţi LinkedHashMap în implementarea LRUCache. Orice astfel de implementare nu va fi luată în considerare. </note> ==== TimeAwareCache ==== Implementați TimeAwareCache folosindu-vă de asemănarea dintre acest tip de cache și cel de la task-ul anterior (LRUCache). TimeAwareCache va avea nevoie de o modalitate de a interoga timestamp-ul asociat unei chei (metoda getTimeStampOfKey) și de o metodă care să seteze o politică de expirare a elementelor (setExpirePolicy). === Observer Pattern === Cache-urile implementate de voi au nevoie si de un mecanism de semnalare a evenimentelor de hit, miss si put (update). Design pattern-ul Observer poate fi aplicat aici, considerand cache-ul drept subiect si mai multe tipuri de CacheListener drept observatori. ==== StatsListener ==== Implementați StatsListener. Ascultă evenimentele onHit, onMiss și onPut și reține câte astfel de evenimente au fost semnalate la nivel global (trebuie să conțină getteri!). ==== KeyStatsListener ==== Implementați KeyStatsListener. Ascultă aceleași evenimente ca StatsListener, ține evidența solicitărilor per cheie și conține metodele publice care întorc liste cu primele n cele mai solicitate chei care s-au găsit / care nu s-au găsit în cache, sau care au fost cele mai updatate. De asemenea, va avea metode pentru a interoga aceste statistici și pentru o cheie anume. ==== BroadcastListener ==== Implementați BroadcastListener. Acesta poate conține mai mulți listeners și comunică fiecăruia evenimentele semnalate de cache. == Testarea funcționalității == Cele 3 tipuri de cache implementate de voi vor fi testate prin intermediul unui cache de fișiere. Clasa FileCache va folosi drept cheie calea către un fișier, iar valoarea asociată va fi chiar conținutul fișierului. Atunci când un fișier nu este găsit în cache, el trebuie citit din sistemul de fișiere și reținut. Funcționalitatea această trebuie implementată de voi printr-un CacheListener, în metoda createCacheListener din clasă FileCache (hint: event-ul onMiss). == Precizări == Structurile de date implementate de voi trebuie să fie generice. Pentru simplitate, clasa ObservableCache suportă doar un singur listener. Totuși, pentru testare și evaluare a performanței, am dori să folosiți mai mulți listeneri pentru același cache. Pentru a nu schimba implementarea din ObservableCache, trebuie implementat un BroadcastListener (care să conțină mai mulți listeners și să comunice fiecăruia evenimentele semnalate de cache). <note> README-ul nu trebuie sa cuprinda explicatia fiecarei metode. Aceste explicatii trebuie puse in javadoc </note> == Date de intrare. Date de ieșire. == Clasa Main conține logica de parsare a testelor și de afișare corespunzătoare a rezultatelor. Corectitudinea rezultatelor depinde de implementarea corecta a celor trei tipuri de Cache si a observatorilor (listeners). Pentru partea de debug, puteți inspecta fișierele de test, care conțin și comentarii ce va pot ajuta în a înțelege rezultatele. Formatul testelor este descris în fișierul README.md. == Punctaj == Punctaj (100p) * 80p teste publice * 10p coding style * 5p README, aspect cod, comentarii (dacă e cazul) * 5p Javadoc La evaluare mai pot apărea depunctări pentru nerespectarea design-ului impus sau alte situații specifice temei, neprevăzute în barem. <note important>Pentru a primi punctele pentru coding style, tema trebuie să treacă testul executat de Checkstyle [4]. Dacă este picat și numărul de erori depistate depășește 30 (o treime din punctajul maxim, fără bonus), atunci punctele pentru coding-style nu vor fi acordate iar dacă punctajul este negativ, acesta se trunchiază la 0. Exemple: * punctaj_total = 100 și nr_erori = 200nota_finala = 90 * punctaj_total = 100 și nr_erori = 29nota_finala = 100 * punctaj_total = 80 și nr_erori = 30nota_finala = 80 * punctaj_total = 80 și nr_erori = 31nota_finala = 70 </note> <note warning> Temele vor fi testate împotriva plagiatului. Orice tentativă de copiere va duce la anularea punctajului de pe parcursul semestrului şi repetarea materiei atât pentru sursă(e) cât şi pentru destinație(ii), fără excepție. You shall indeed not pass !! </note> == Structura arhivei == Arhiva pe care o veţi urca pe Vmchecker va trebui să conţină în directorul rădăcină: * README în care să explicaţi toate functionalitatile implementate și alte detalii relevante pentru implementare. * directorul src ce conţine fişierele sursă. Nu modificaţi denumirea directorului src. Checker-ul se bazează pe această denumire. * directorul doc ce conţine fişierele generate de javadoc. == Checker-ul == Checkerul de pe VMChecker** va fi cel public din repository-ului de Github al Temei 3. Pentru testare locală puteţi rula scriptul test.sh.

Împreună cu checker-ul aveţi disponibil pentru testare locală şi un Makefile denumit CachingMakefile. Makefile-ul poate fi folosit cu următoarea comandă:

make -f CachingMakefile

Resurse

Implementarea temei va porni de la scheletul de cod disponibil în repository-ului de Github al Temei 3.

Referințe
poo-ca-cd/arhiva/teme/2017/tema3.txt · Last modified: 2020/07/28 23:08 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0