Proiect IntelliJ Idea

  • Responsabil: Laurențiu Stamate
  • Data publicării: 09.10.2016
  • Data ultimei modificări: 09.03.2020

Înainte de parcurgerea acestei resurse, asigurați-vă că ați parcurs Instalare IntelliJ Idea și Activare licență IntelliJ Idea

La prima rulare a programului, va trebui să setăm locația JDK-ului.

Selectăm Create project from template și selectați Command Line App.

Folosind template-ul, clasa Main și metoda main au fost create automat.

Vom vedea mai jos cum putem crea alte clase pentru a ne putea extinde funcționalitatea aplicațiilor.

poo-ca-cd/arhiva/2021/resurse-utile/proiect-intellij-idea.txt · Last modified: 2022/10/03 15:15 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0