Laboratorul 11: Genericitate

Obiective

Scopul acestui laborator este prezentarea conceptului de genericitate și modalitățile de creare și folosire a claselor, metodelor și interfețelor generice în Java.

Aspectele urmărite sunt:

 • prezentarea structurilor generice simple
 • conceptele de wildcard și bounded wildcards
 • utilitatea genericității în design-ul unui sistem

Introducere

Să urmărim exemplul de mai jos:

List myIntList = new LinkedList(); 
myIntList.add(new Integer(0));
Integer x = (Integer) myIntList.iterator().next();

Se observă necesitatea operației de cast pentru a identifica corect variabila obținută din listă. Această situație are mai multe dezavantaje:

 • Este îngreunată citirea codului
 • Apare posibilitatea unor erori la execuție, în momentul în care în listă se introduce un obiect care nu este de tipul Integer.

Genericitatea intervine tocmai pentru a elimina aceste probleme. Concret, să urmărim secvența de cod de mai jos:

List<Integer> myIntList = new LinkedList<Integer>(); 
myIntList.add(new Integer(0));
Integer x = myIntList.iterator().next();

În această situație, lista nu mai conține obiecte oarecare, ci poate conține doar obiecte de tipul Integer. În plus, observăm că a dispărut și cast-ul. De această dată, verificarea tipurilor este efectuată de compilator, ceea ce elimină potențialele erori de execuție cauzate de cast-uri incorecte. La modul general, beneficiile dobândite prin utilizarea genericității constau în:

 • îmbunătățirea lizibilității codului
 • creșterea gradului de robusteţe

Definirea unor structuri generice simple

Să urmărim câteva elemente din definiția oferită de Java pentru tipurile List și Iterator.

public interface List<E> {
  void add(E x);
  Iterator<E> iterator();
}
 
public interface Iterator<E> {
  E next();
  boolean hasNext();
  void remove();
}

Sintaxa <E> (poate fi folosită orice literă) este folosită pentru a defini tipuri formale în cadrul interfețelor. Aceste tipuri pot fi folosite în mod asemănător cu tipurile uzuale, cu anumite restricții totuși. În momentul în care invocăm o structură generică ele vor fi înlocuite cu tipurile efective utilizate în invocare. Concret, fie un apel de forma:

ArrayList<Integer> myList = new ArrayList<Integer>();
Iterator<Integer> it = myList.iterator();

În această situație, tipul formal E a fost înlocuit (la compilare) cu tipul efectiv Integer.

Genericitatea în subtipuri

Să considerăm următoarea situaţie:

List<String> stringList = new ArrayList<String>(); // 1
List<Object> objectList = stringList;       // 2

Operația 1 este evident corectă, însă este corectă și operația 2? Presupunând că ar fi, am putea introduce în objectList orice fel de obiect, nu doar obiecte de tip String, fapt ce ar conduce la potențiale erori de execuție, astfel:

objectList.add(new Object()); 
String s = stringList.get(0); // Aceasta operaţie ar fi ilegală

Din acest motiv, operația 2 nu va fi permisă de către compilator!

Dacă ChildType este un subtip (clasă descendentă sau subinterfață) al lui ParentType, atunci o structură generică GenericStructure<ChildType> nu este un subtip al lui GenericStructure<ParentType>. Atenție la acest concept, întrucât el nu este intuitiv!

Wildcards

Wildcard-urile sunt utilizate atunci când dorim să întrebuințăm o structură generică drept parametru într-o funcție și nu dorim să limităm tipul de date din colecția respectivă.

void printCollection(Collection<Object> c) {
  for (Object e : c)
    System.out.println(e);
}

De exemplu, o situație precum cea de mai sus ne-ar restricționa să folosim la apelul funcției doar o colecţie cu elemente de tip Object, care nu poate fi convertită la o colecție de un alt tip, după cum am văzut mai sus. Această restricție este eliminată de folosirea wildcard-urilor, după cum se poate vedea:

void printCollection(Collection<?> c) {
  for (Object e : c)
    System.out.println(e);
}

O limitare care intervine însă este că nu putem adăuga elemente arbitrare într-o colecție cu wildcard-uri:

Collection<?> c = new ArrayList<String>(); // Operaţie permisă
c.add(new Object());            // Eroare la compilare

Eroarea apare deoarece nu putem adăuga într-o colecţie generică decât elemente de un anumit tip, iar wildcard-ul nu indică un tip anume.

Aceasta înseamnă că nu putem adăuga nici măcar elemente de tip String. Singurul element care poate fi adăugat este însă null, întrucât acesta este membru al oricărui tip referință. Pe de altă parte, operațiile de tip getter sunt posibile, întrucât rezultatul acestora poate fi mereu interpretat drept Object:

List<?> someList = new ArrayList<String>();
((ArrayList<String>)someList).add("Some String");
Object item = someList.get(0);

Bounded Wildcards

În anumite situații, faptul că un wildcard poate fi înlocuit cu orice tip se poate dovedi un inconvenient. Mecanismul bazat pe Bounded Wildcards permite introducerea unor restricţii asupra tipurilor ce pot înlocui un wildcard, obligându-le să se afle într-o relație ierarhică (de descendență) față de un tip fix specificat.

Exemplificăm acest mecanism:

class Pizza {
  protected String name = "Pizza";
 
  public String getName() {
    return name;
  }
}
 
class HamPizza extends Pizza {
  public HamPizza() {
    name = "HamPizza";
  }
}
 
class CheesePizza extends Pizza {
  public CheesePizza() {
    name = "CheesePizza";
  }
}
 
class MyApplication {
  // Aici folosim "bounded wildcards"
  public static void listPizza(List<? extends Pizza> pizzaList) {
    for(Pizza item : pizzaList)
      System.out.println(item.getName());
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    List<Pizza> pList = new ArrayList<Pizza>();
 
    pList.add(new HamPizza());
    pList.add(new CheesePizza());
    pList.add(new Pizza());
 
    MyApplication.listPizza(pList);
    // Se va afişa: "HamPizza", "CheesePizza", "Pizza"
  }
}

Sintaxa List<? extends Pizza> (Upper Bounded Wildcards) impune ca tipul elementelor listei să fie Pizza sau o subclasă a acesteia. Astfel, pList ar fi putut avea, la fel de bine, tipul List<HamPizza> sau List<CheesePizza>. În mod similar, putem imprima constrângerea ca tipul elementelor listei să fie Pizza sau o superclasă a acesteia, utilizând sintaxa List<? super Pizza> (Lower Bounded Wildcards).

Utilizarea bounded wildcards se manifestă în următoarele 2 situații :

 • lower bounded wildcards se folosesc atunci când vrem să modificăm o colecție generică
 • upper bounded wildcards se folosesc atunci când vrem să parcurgem fără să modificăm o colecție generică

Type Erasure

Type Erasure este un mecanism prin care compilatorul Java înlocuieşte la compile time parametrii de genericitate ai unei clase generice cu prima lor apariţie (ţinând cont de restricţii în cazul Bounded Wildcards) sau cu Object dacă parametrii nu apar (Raw Type). De exemplu, următorul cod:

List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("foo");
String x = list.get(0);

se va transforma după acest pas al compilării în:

List list = new ArrayList();
list.add("foo");
String x = (String) list.get(0);

Să urmărim următorul fragment de cod:

class GenericClass <T> {
  void genericFunction(List<String> stringList) {
    stringList.add("foo");
  }
  // {...}
  public static void main(String[] args) {
    GenericClass genericClass = new GenericClass();
    List<Integer> integerList = new ArrayList<Integer>();
 
    integerList.add(100);
    genericClass.genericFunction(integerList);
 
    System.out.println(integerList.get(0)); // 100
    System.out.println(integerList.get(1)); // foo
  }
}

Observăm că în main se instanţiază clasa GenericClass cu Raw Type, apoi se trimite ca argument metodei genericFunction un ArrayList<Integer>. Codul nu va genera erori şi va afişa 100, apoi foo. Acest lucru se întâmplă tot din cauza mecanismului de Type Erasure. Să urmărim ce se întâmplă: la instanţierea clasei GenericClass nu se specifică tipul generic al acesteia iar compilatorul va înlocui în corpul clasei peste tot T cu Object şi va dezactiva verificarea de tip. Așadar, obiectul genericClass va aparţine unei clase de forma:

class GenericClass {
  void genericFunction(List stringList) {
    stringList.add("foo");
  }
  // {...}
}

Modelul de mai sus este bad practice tocmai pentru că are un comportament nedeterminat și poate conduce la erori. De aceea nu e recomandat să folosiți Raw Types, ci să specificați întotdeauna tipul obiectelor în cazul instanțierii claselor generice!

Metode generice

Java ne oferă posibilitatea scrierii de metode generice (deci având un tip-parametru) pentru a facilita prelucrarea unor structuri generice. Să exemplificăm acest fapt. Observăm în continuare 2 căi de implementare ale unei metode ce copiază elementele unui vector intrinsec într-o colecție:

// Metoda corectă
static <T> void correctCopy(T[] a, Collection<T> c) {
  for (T o : a)
    c.add(o); // Operaţia va fi permisă
}
 
// Metoda incorectă
static void incorrectCopy(Object[] a, Collection<?> c) {
  for (Object o : a)
    c.add(o); // Operatie incorectă, semnalată ca eroare de către compilator
}

Trebuie remarcat faptul că correctCopy() este o metodă validă, care se execută corect, însă incorrectCopy() nu este, din cauza limitării pe care o cunoaştem deja, referitoare la adăugarea elementelor într-o colecție generică cu tip specificat. Putem remarca, de asemenea, că, și în acest caz, putem folosi wildcards sau bounded wildcards. Astfel, următoarele declaraţii de metode sunt corecte:

// Copiază elementele dintr-o listă în altă listă
public static <T> void copy(List<T> dest, List<? extends T> src) { ... }
 
// Adaugă elemente dintr-o colecţie în alta, cu restricţionarea tipului generic
public <T extends E> boolean addAll(Collection<T> c);

Exemple genericitate

Probabil nu sunteți familiari încă cu termenul de “GPU Computing” (utilizarea unui procesor grafic pentru accelerarea calculelor), dar probabil ați exploatat una dintre întrebuințările ei, mai exact jocurile video.

Jocurile video sunt create cu ajutorul unor engine-uri grafice, care în esență nu reprezintă altceva decât aplicații care realizează o multitudine de operații matematice: plotări de grafice, interpolări, operații matriceale/vectoriale, derivări etc.

Aceste operații matematice pot fi făcute pe diferite tipuri de date. O matrice poate acceptă int-uri (exemplu: camera jucătorului), float-uri / double-uri (exemplu: setarea opacității unei texturi), char-uri (exemplu: reprezentarea text box-urilor pentru dialog) etc. În loc să creem câte o clasă care să adere fiecărui tip, putem scrie o singură dată o clasă care să reprezinte o matrice și care să accepte mai multe tipuri de date prin genericitate. Acest lucru devine foarte util dacă dorim să creem o bibliotecă întreagă pentru operații matematice avansate (exemplu: Jscience), fără să ne repetăm codul doar pentru a crea clase și metode specifice unor tipuri de date.

Exerciții

 1. (7 puncte) Implementați o structură de date de tipul MultiMapValue<K, V>, pe baza scheletului, care reprezintă un HashMap<K, ArrayList<V», unde o cheie este asociată cu mai multe valori. Modalitatea de stocare a datelor este la alegere (moștenire sau agregare) și să folosiți funcționalitățile din HashMap. În schelet aveți următoarele metode de implementat:
  1. (1 punct) add(K key, V value) - adaugă o valoare la o cheie dată (valoarea este adăugate în lista de valori asociate cheii, dacă cheia și lista nu există, atunci lista va fi creată și asociată cheii.
  2. (0.5 puncte) void addAll(K key, List<V> values) - adaugă valorile din lista de valori dată ca parametru la lista asociată cheii.
  3. (0.5 puncte) void addAll(MultiMapValue<K, V> map) - adaugă intrările din obiectul MultiMapValue dat ca parametru în obiectul curent (this).
  4. (0.5 puncte) V getFirst(K key) - întoarce prima valoare asociată cheii (dacă nu există, se întoarce null).
  5. (0.5 puncte) List<V> getValues(K key) - se întoarce lista de valori asociată cheii.
  6. (0.5 puncte) boolean containsKey(K key) - se verifică faptul dacă este prezentă cheia în MultiMapValue.
  7. (0.5 puncte) boolean isEmpty() - se verifică dacă MultiMapValue este gol.
  8. (0.5 puncte) List<V> remove(K key) - se șterge cheia, împreună cu valorile asociate ei, din MultiMapValue.
  9. (0.5 puncte) int size() - se întoarce mărimea MultiMapValue.
  10. (2 puncte) implementați testele din schelet (sunt marcate cu TODO).
 2. (4 puncte) Să considerăm interfața Sumabil, ce conține metoda void addValue(Sumabil value). Această metodă adună la valoarea curentă (stocată în instanța ce apelează metoda) o altă valoare, aflată într-o instanță cu același tip. Pornind de la această interfață, va trebui să:
  1. definiți clasele MyVector3 și MyMatrix (ce reprezintă un vector cu 3 coordonate și o matrice de dimensiune 4 x 4), ce implementează Sumabil.
  2. scrieți o metodă generică ce primește o colecție generică cu elemente de tipul Sumabil și returnează suma tuturor elementelor din colecție. Trebuie să utilizați bounded types. Care trebuie să fie, deci, antetul metodei?

Referinţe

poo-ca-cd/arhiva/2021/laboratoare/genericitate.txt · Last modified: 2022/10/03 15:15 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0