Tutorial I/O

  • Responsabil: Mihai Burdușelu
  • Data publicării: 01.10.2017
  • Data ultimei modificări: 28.09.2017

Obiective

Scopul acestui tutorial este de a vă familiariza cu API-ul pus la dispoziție pentru citirea și scrierea în fișier. În cadrul laboratoarelor și temelor puteți importa acest API sau puteți sa folosiți o implementare proprie.

Introducere

Acest API se folosește de java.io.FileReader pentru a crea un flux de intrare de caractere.

BufferedReader este responsabil cu preluarea datelor de la un flux primitiv (FileReader) și procesarea acestora pentru a le oferi într-o altă formă. Patternul Decorator este aplicat aici, intrucat BufferedReader este un wrapper peste FileReader. De asemenea, java.io.FileWriter este responsabil pentru crearea unui flux de ieșire de caractere, în vreme ce BufferedWriter este un wrapper peste acesta.

BufferedReader are calitatea de a “buffera” fluxul de date. Astfel, această metodă de citire este mai eficientă decât folosirea directă a unui FileReader.

Importarea API-ului

Acest API este livrat deja compilat sub formă de fișier JAR. Importarea unui astfel de proiect este explicata în acest tutorial.

Citirea dintr-un fișier text

FileReader este clasa care manipulează operațiile de citire dintr-un fișier. Numele fișierului este pasat drept parametru către constructor.

Deschiderea fișierului se face în momentul instanțierii obiectului. Dacă fișierul nu se află pe disc, API-ul va arunca FileNotFoundException.

Instanțierea unui obiect al clasei FileReader

String filename = "input.txt";
FileReader fileReader = new FileReader(filename);

Citirea tipurilor de date primitive din Java

FileReader conține metode de citire a tipurilor de date primitive din Java: nextChar, nextBool, nextInt, nextLong, nextFloat și nextDouble. Exemplu de folosire a metodelor next*

input.txt
4
3.14 true
int integerNumber;
float floatingNumber;
boolean boolVariable;
 
integerNumber = fileReader.nextInt();
floatingNumber = fileReader.nextFloat();
boolVariable = fileReader.nextBool();
 
System.out.println(String.format("%d %f %b", integerNumber, floatingNumber, boolVariable));

În urma rulării codului de mai sus, se va afișa ”4 3.14 true”.

Citirea stringurilor delimitate de spații

De asemenea, API-ul oferă și metoda nextWord care are drept scop citirea unui string pană la întâlnirea primului spațiu. Exemplu de folosire a metodei nextWord

input.txt
apples pears
String firstWord, secondWord;
 
firstWord = fileReader.nextWord();
secondWord = fileReader.nextWord();
 
System.out.println(String.format("%s, %s", firstWord, secondWord));

În urma rulării codului de mai sus, se va afișa ”apples, pears”.

Atenție! Odată cu apelarea metodelor next* se modifică automat și poziția pointerului din fișier. Astfel, poziția la care ne aflam la un moment dat într-un fișier înaintează cu apelurile metodelor next*.

Închiderea fișierului

După terminarea operației de citire din fișier, fișierul de citire trebuie închis folosind metoda close().

Scrierea în fișier

FileWriter este clasa care manipulează operațiile de scriere într-un fișier. Numele fișierului este pasat drept parametru către constructor.

Deschiderea fișierului se face în momentul instanțierii obiectului. Dacă fișierul nu se afla pe disc, acesta este creat automat.

Instanțierea unui obiect al clasei FileReader

String filename = "output.txt";
FileWriter fileWriter = new FileWriter(filename);

Scrierea principalelor tipuri de date din java

FileWriter conține metode de write*, complementare cu metodele next* din FileReader. Metoda writeNewLine() trece pe o linie nouă în fișier.

Exemplu de folosire a metodelor write*

int number = 3;
float pi = 3.14;
String word = "apples";
 
fileWriter.writeInt(number);
fileWriter.writeNewLine();
fileWriter.writeWord(word);
fileWriter.writeFloat(pi);

În urma rulării codului de mai sus, fișierul de output va fi următorul:

output.txt
3
apples3.14

Atentie! API-ul nu insereaza spatii intre doua apeluri successive de metode write*.

Închiderea fișierului

După terminarea operației de scriere în fișier, fișierul de scriere trebuie închis folosind metoda close().

Abstractizare pentru manipularea ambelor fluxuri de date

În cazul în care programul are nevoie atât de citire dintr-un fișier denumit input, cât și de scriere într-altul denumit output, API-ul oferă o abstractizare numită FileSystem. Cele 2 fișiere (input și output) sunt date drept parametri către constructor.

Instanțierea unui obiect al clasei FileSystem

String input= "input.txt", output = "output.txt";
FileSystem fileSystem = new FileSystem(input, output);

Citirea, respectiv scrierea principalelor tipuri de date din java

Această abstractizare reunește metodele de tip next* pentru citire, respectiv write* pentru scriere ale claselor FileReader și FileWriter. Exemplu de folosire a metodelor next* și write*

int number = fileSystem.nextInt();
 
fileSystem.writeInt(number);

În urma rulării codului de mai sus, se va citi un întreg din fișierul de input și va fi scris în fișierul de output.

Închiderea fișierelor

După terminarea operațiilor de citire, respectiv scriere, ambele fișiere trebuie închise folosind metoda close().

Alte modalități de a manipula fluxurile intrare-ieșire

Resurse

poo-ca-cd/arhiva/2021/laboratoare/tutorial-io.txt · Last modified: 2022/10/03 15:15 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0