Organizare

Punctaj

 • Parcurs
  • 4p: tema + proiect
   • 1.25p - tema
   • 1.25p - etapa 1 a proiectului
   • 1.50p - etapa 2 a proiectului
  • 2p: laborator
  • 1p: test grilă problema pe lambdachecker.io, în ultima săptămână
 • Examen final (4p)
 • Dacă punctajul de pe parcurs depășește 6p, se va trunchia la 6. Nu se va trunchia pe bucăți, ci doar punctajul total (e.g. dacă la teme aveți 4.2p cu bonusuri, NU se va trunchia la 4).
 • Pentru susținerea examenului este necesară obținerea a minimum 3p (din 6p) pe parcurs.
 • Pentru promovare este necesară obținerea a minimum 2p (din 4p) la examen. Aceleași condiții sunt valabile și în cazul examenului de restanță.
 • În cazul nepromovării examenului de restanță, se poate păstra punctajul complet din anii precedenți (dacă respectă condiția de intrare în examen). Dacă nu a fost respectată condiția de intrare în examen trebuie refacută activitatea de pe parcurs (laboratoare, teme, test), nu se pastrează punctaje parțiale din anul precedent.

Laborator

 • Se va desfășura online, pe platforma MS Teams a facultății
 • Fiecare laborator are următoarele:
  • un video explicativ pe canalul de Youtube al materiei (link), disponibil cu câteva zile înainte de săptămâna laboratorului respectiv
  • conținut teoretic cu exemple pe acest wiki - acest conținut e actualizat pe parcursul semestrului
  • exerciții
 • În cadrul sesiunilor online veți participa pe semigrupe, acestea vor fi ținute de unul sau de doi asistenți.
  • în aceste sesiuni puteți rezolva exercițiile și pune întrebări asistenților
  • codul vostru îl veți uploada pe github în 48 de ore dupa acel laborator, iar asistenții vi-l vor face review și nota
   • :!: deadlineul pentru submiterea fiecărui laborator este hard, cu excepția celui pentru primul laborator (pentru a permite ajustarea cu platformele folosite)
   • nu se primesc rezolvări ale laboratoarelor pe email
 • Prezența în sesiunea online nu este obligatorie pentru a obține punctaj pe cod, însă o încurajăm pentru a putea avea șansa să primiți feedback și ajutor de la asistenți.
 • Dacă nu puteți participa la un laborator online și nici uploada codul în 48 de ore, atunci luați legătura cu asistenții pentru a găsi o posibilitate de recuperare.

Update noiembrie 2020:

 • În cazul refuzului de a crea pull request pentru a primi feedback pe laborator, se va acorda doar 50% din punctajul pentru soluția dată. Prin refuz ne referim la cazurile în care studenții nu doresc să facă pull request deși asistenții le amintesc de mai multe ori și sunt disponibili sa îi ajute să rezolve orice problemă tehnică de git legată de crearea pull requesturilor.

Chiar dacă acest semestru se va desfășura doar online, dorim totuși să nu întâmpinați prea multe dificultăți în înțelegerea materiei și activităților practice. Asistenții vă stau la dispoziție pe Teams pentru a vă răspunde la întrebări pe chat și a vă ajuta live la sesiunile online. De asemenea, ei vă vor da feedback detaliat pe codul scris pentru laboratoare pe pull requesturile create pe github.

Tema și Proiect

 • Soluțiile se vor încărca pe vmchecker.
 • Structura arhivei va fi precizată în enunțul temei/proiectului. În rădăcina acesteia trebuie să existe un fișier README, care va conține o descriere a soluției voastre (text tehnic, nu proză).
 • Pentru fiecare zi de întârziere față de deadline se aplică -0.5 (din 10) din punctaj.
 • Atât tema cât și proiectului sunt individuale.
 • O parte din punctaj îl reprezintă code style-ul, verificat automat de către checkerul temei/proiectului. Este necesar să vă obișnuiți să respectați un stil în funcție de ce limbaj folosiți, vă va fi folositor în carieră. Oferim pe wiki și indicații despre stilul folosit în Java.
 • Proiectul:
  • constă din două etape
  • pentru a realiza etapa 2 porniți de la codul realizat în etapa 1
   • dacă nu ați submis cod pentru etapa 1, puteți în continuare să îl realizați în cadrul etapei 2, dar nu veți mai primi punctaj pe el, doar punctajul pt etapa 2.

ATENȚIE! Teme vor fi verificate cu o aplicație antiplagiat. Temele detectate ca fiind copiate vor conduce la anularea punctelor obținute pe parcursul semestrului, fiind necesară refacerea materiei în anul universitar următor.

Test grilă

Testul verifică noțiunile prezentate în laboratoare, în săptâmana 14, la o oră și dată ce va fi anunțată pe forum (cel mai probabil joi sau vineri dupa ora 18).

 • Testul este grilă și conține 20 de întrebări
 • Fiecare întrebare are 4 variante și răspuns unic
  • fiecare răspuns corect are 1 punct
  • pentru fiecare răspuns greșit se scade 0.25 0.2 (update ianuarie 2021)
 • Durata testului este de 40 minute 50 de minute (update ianuarie 2021)
 • Testul se va da pe moodle
  • quiz-ul va deveni disponibil la ora stabilită și se va închide după 50 de minute, tot ce trebuie sa faceți este să vă logați pe curs.cs și să îl dați.
  • quiz-ul va fi configurat pt a oferi câte o întrebare pe pagina, fără posibilitatea de a da înapoi la întrebarea precedentă
  • echipa va fi disponibilă pe chat pe Teams-ul comun CA-CD în timpul testului, pe canalul Test Grila, pentru a vă răspunde la neclarități sau probleme organizatorice

Examen

Formatul exact al examenului va fi anuntat pe parcursul semestrului.

Observații generale

 • Vom încerca să răspundem în maxim 48 ore la întrebările puse de către studenți pe forum și maxim 24 ore la cele de pe Teams.
 • Se recomandă un minim de discuții individuale (pe rețele de socializare). Discuțiile se poartă în general pe forum / teams/ mail
 • La finalul laboratorului dorim să ne oferiți un feedback. Acesta poate fi dat pe site-ul cursului în timpul ultimelor două laboratoare.
poo-ca-cd/arhiva/2021/administrativ/regulament.txt · Last modified: 2022/10/01 17:44 by alexandru.olteanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0