Laboratorul 06 - Exerciții

  1. Realizați funcția void my_blink (int led) , ce primește ca parametru pinul la care este conectat un led și faceți led-ul să clipească de 3 ori cu pauză de 1 secundă între stările de aprins.
  2. Pe un șir de 8 led-uri, aplicați funcția my_blink pe led-urile pare.
  3. Realizați funcția isPressed(int button) care întoarce 1 dacă butonul este apăsat și 0 dacă butonul nu este apăsat.
  4. Folosind un for pe un șir de 8 led-uri, aplicați funcția my_blink pe led-uri în ordinea (1,8), (2,7), (3,6), (4,5), (5,4) etc.
  5. Folosind două butoane și un șir de led-uri, la apăsarea butonului 1, se va aprinde led-ul următor din șir, iar la apăsarea celuilalt buton se va aprinde led-ul precedent. Exemplu: Se aprinde led-ul 1. Se apasă buton1 = > se aprinde led-ul 2. Se apasă buton1 = > se aprinde led-ul 3. Se apasă buton2 = > se aprinde led-ul 2 Mențiune: Un singur led va fi aprins la fiecare moment de timp.
info2/laboratoare/06.txt · Last modified: 2019/04/02 14:35 by george.stoica0310
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0