Laboratorul 03 - PRGs

Prezentarea PowerPoint pentru acest laborator poate fi găsită aici. Puteți găsi o scurtă prezentare a noțiunii de avantaje în acest PDF.

Puteți lucra acest laborator folosind platforma Google Colab, accesând acest link.

ic/labs/03.txt · Last modified: 2023/10/16 20:53 by razvan.smadu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0