Tema

Enunțul și scheletul se găsesc pe Google Colab [1].

Deadline: 26.11.2023, ora 23:59 30.11.2023, ora 23:59

Pe platforma Moodle [2] încărcați o arhivă care să conțină soluția (cod și fișiere adiționale) și un fișier README în care descrieți abordarea voastră. În notebook includeți și outputul celulelor. Orice nelămuriri sau probleme legate de temă le puteți adresa pe forumul dedicat [3].

Tema va fi prezintată la laborator (TBD când).

Tema va fi verificată offline în prioada 28.11-03.12 (inclusiv similaritatea soluțiilor trimise), urmând ca în perioada 18.12-22.12 să se rezolve în cadrul laboratorului eventualele probleme/neclarități în urma verificării temei.

[1] https://colab.research.google.com/github/ACS-IC-labs/IC-labs/blob/main/teme/tema23/tema_2023.ipynb

[2] https://curs.upb.ro/2023/mod/assign/view.php?id=71444

[3] https://curs.upb.ro/2023/mod/forum/view.php?id=71437

ic/teme/tema2023.txt · Last modified: 2023/11/22 15:34 by razvan.smadu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0