Laboratorul 04 - PRFs, PRPs, SPNs

Prezentarea PowerPoint pentru acest laborator poate fi găsită aici.

Puteți lucra acest laborator folosind și platforma Google Colab, accesând acest link.

utils.py
import base64
 
# CONVERSION FUNCTIONS
def _chunks(string, chunk_size):
  for i in range(0, len(string), chunk_size):
    yield string[i:i+chunk_size]
 
# THIS ONE IS NEW
def byte_2_bin(bval):
  """
   Transform a byte (8-bit) value into a bitstring
  """
  return bin(bval)[2:].zfill(8)
 
def _hex(x):
  return format(x, '02x')
 
def hex_2_bin(data):
  return ''.join(f'{int(x, 16):08b}' for x in _chunks(data, 2))
 
def str_2_bin(data):
  return ''.join(f'{ord(c):08b}' for c in data)
 
def bin_2_hex(data):
  return ''.join(f'{int(b, 2):02x}' for b in _chunks(data, 8))
 
def str_2_hex(data):
  return ''.join(f'{ord(c):02x}' for c in data)
 
def bin_2_str(data):
  return ''.join(chr(int(b, 2)) for b in _chunks(data, 8))
 
def hex_2_str(data):
  return ''.join(chr(int(x, 16)) for x in _chunks(data, 2))
 
# XOR FUNCTIONS
def strxor(a, b): # xor two strings, trims the longer input
  return ''.join(chr(ord(x) ^ ord(y)) for (x, y) in zip(a, b))
 
def bitxor(a, b): # xor two bit-strings, trims the longer input
  return ''.join(str(int(x) ^ int(y)) for (x, y) in zip(a, b))
 
def hexxor(a, b): # xor two hex-strings, trims the longer input
  return ''.join(_hex(int(x, 16) ^ int(y, 16)) for (x, y) in zip(_chunks(a, 2), _chunks(b, 2)))
 
# BASE64 FUNCTIONS
def b64decode(data):
  return bytes_to_string(base64.b64decode(string_to_bytes(data)))
 
def b64encode(data):
  return bytes_to_string(base64.b64encode(string_to_bytes(data)))
 
# PYTHON3 'BYTES' FUNCTIONS
def bytes_to_string(bytes_data):
  return bytes_data.decode() # default utf-8
 
def string_to_bytes(string_data):
  return string_data.encode() # default utf-8

In acest laborator veti avea niste exercitii ce folosesc PRFs, PRPs si DES. Puteti sa va uitati in cursul de aici ca sa va aduceti aminte lucrurile de baza.

Exercițiul 1 (4p)

Fie $F : K × X \to Y$ un $PRF$ sigur cu $K = X = Y = \{0, 1\}^{n}$.

 • a) Arătați că $F_1(k,x) = F(k,x) \| 0$ nu e un $PRF$ sigur.
 • b) Arătați că $F_2(k, x) = F \left(k, x \oplus 1^{n}\right)$ este un $PRF$ sigur.

Hint: Ca să arătați ca e sigur, folosiți metoda reducerii la absurd: existența unui adversar $A$ care sparge $F_2$ implică existența unui alt adversar $B$ care care sparge $F$ într-un timp similar.

 • c) Fie $K_3 = \{0, 1\}^{n+1}$. Construiți un nou $PRF$ $F_3 : K_3 \times X \to Y$ care să aibă urmatoarea proprietate: $PRF$-ul $F_3$ este sigur, dar dacă adversarul află ultimul bit din cheie atunci $PRF$-ul nu mai e sigur. Puteți astfel observa că până și aflarea unui singur bit din cheia secretă poate compromite siguranța unui $PRF$ .

Hint: Fie $k_3 = k \| b$ unde $k \in \{0,1\}^{n}$ și $b \in \{0,1\}$. Definiți $F_3(k_3,x)$ ca fiind identic cu $F (k, x)$ pentru toate $x \neq 0^{n}$. Acum trebuie să mai definim $F_3\left(k_3, 0^{n}\right)$ astfel încât $F_3$ este un PRF sigur, dar poate fi diferențiat de o funcție aleatoare dacă ultimul bit din cheie este cunoscut. Arătați că $F_3$ e sigur prin reducere la absurd.

 • d) Construiți un nou $PRF$ $F_4 : K × X \to Y$ care rămâne sigur chiar și atunci când atacatorul cunoaște unul (oricare) dintre biții cheii. Funcția voastră $F_4$ trebuie să cheme o singură dată funcția $F$. Explicați de ce rămâne un $PRF$ sigur chiar și după această scurgere de informație.

Pentru două șiruri de biți $y$ și $z$ folosim $y \| z$ pentru a indica concatenarea între $y$ și $z$.

Exercițiile 2-3-4

Vom analiza acum rețele substituție-permutare (SPN - substitution-permutation networks)

SPN 1 (3p)

Avem următorul SPN din figură:

unde S este un S-box din AES (detalii vor fi prezentate la curs), iar 'Permutation' este un bloc care doar șiftează toți biții cu 4 poziții la dreapta în mod ciclic. Atât S-boxurile cât și permutarea sunt inversabile și cunoscute de atacator (de voi). Fiecare intrare (x1, x2) are 8 biți (1 byte). Cheile k1, k2, și ieșirile y1, y2 au de asemenea dimensiunea de 1 byte.

 1. Cum puteți determina cheia?
 2. Fiind dată o pereche mesaj/ciphertext ('Hi' - char, 0xba52 - hex), găsiți k1 și k2. Afișați-le în ASCII.

Puteți porni de la urmatorul schelet de cod:

spn1.py
from utils import *
 
# Rijndael S-box
sbox = [0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67,
    0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76, 0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59,
    0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0, 0xb7,
    0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1,
    0x71, 0xd8, 0x31, 0x15, 0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05,
    0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75, 0x09, 0x83,
    0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29,
    0xe3, 0x2f, 0x84, 0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b,
    0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf, 0xd0, 0xef, 0xaa,
    0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c,
    0x9f, 0xa8, 0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc,
    0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2, 0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec,
    0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19,
    0x73, 0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee,
    0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb, 0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49,
    0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79,
    0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4,
    0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08, 0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6,
    0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a, 0x70,
    0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9,
    0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e, 0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e,
    0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf, 0x8c, 0xa1,
    0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0,
    0x54, 0xbb, 0x16]
 
# Rijndael Inverted S-box
rsbox = [0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3,
     0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb, 0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f,
     0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb, 0x54,
     0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b,
     0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e, 0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24,
     0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25, 0x72, 0xf8,
     0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d,
     0x65, 0xb6, 0x92, 0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda,
     0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84, 0x90, 0xd8, 0xab,
     0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3,
     0x45, 0x06, 0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1,
     0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b, 0x3a, 0x91, 0x11, 0x41,
     0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6,
     0x73, 0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9,
     0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e, 0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d,
     0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
     0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0,
     0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4, 0x1f, 0xdd, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07,
     0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f, 0x60,
     0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f,
     0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef, 0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5,
     0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61, 0x17, 0x2b,
     0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55,
     0x21, 0x0c, 0x7d]
 
 
def permute4(s):
  """
   Perform a permutatation by shifting all bits 4 positions right.
   The input is assumed to be a 16-bit bitstring
  """
  ps = ''
  ps = ps + s[12:16]
  ps = ps + s[0:12]
  return ps
 
 
def permute_inv4(s):
  """
   Perform the inverse of permute4
   The input is assumed to be a 16-bit bitstring
  """
  ps = ''
  ps = ps + s[4:16]
  ps = ps + s[0:4]
  return ps
 
 
def spn_1r_reduced_2s(k, x):
  """
   Performs an encryption with a substitution-permutation network.
   Key k = {k1, k2}, total of 16 bits (2 x 8 bits)
   Input x = {x1, x2}, total of 16 bits (2 x 8 bits)
   Both k and x are assumed to be bitstrings.
 
   Return:
   a 16-bit bitstring containing the encryption y = {y1, y2}
  """
 
  # Split input and key
  x1 = x[0:8]
  x2 = x[8:16]
  k1 = k[0:8]
  k2 = k[8:16]
 
  # Apply S-box
  u1 = bitxor(x1, k1)
  v1 = sbox[int(u1, 2)]
  v1 = byte_2_bin(v1)
 
  u2 = bitxor(x2, k2)
  v2 = sbox[int(u2, 2)]
  v2 = byte_2_bin(v2)
 
  # Apply permutation
  pin = v1 + v2
  pout = permute4(pin)
 
  return pout
 
 
def spn_1r_full_2s(k, x):
  """
   Performs an encryption with a substitution-permutation network.
   Key k = {k1, k2, k3, k4}, total of 32 bits (4 x 8 bits)
   Input x = {x1, x2}, total of 16 bits (2 x 8 bits)
   Both k and x are assumed to be bitstrings.
 
   Return:
   a 16-bit bitstring containing the encryption y = {y1, y2}
  """
 
  # Split input and key
  x1 = x[0:8]
  x2 = x[8:16]
  k1 = k[0:8]
  k2 = k[8:16]
  k3 = k[16:24]
  k4 = k[24:32]
 
  # Apply S-box
  u1 = bitxor(x1, k1)
  v1 = sbox[int(u1, 2)]
  v1 = byte_2_bin(v1)
 
  u2 = bitxor(x2, k2)
  v2 = sbox[int(u2, 2)]
  v2 = byte_2_bin(v2)
 
  # Apply permutation
  pin = v1 + v2
  pout = permute4(pin)
 
  # Apply final XOR
  po1 = pout[0:8]
  po2 = pout[8:16]
  y1 = bitxor(po1, k3)
  y2 = bitxor(po2, k4)
 
  return y1+y2
 
 
def main():
 
  # Run reduced 2-byte SPN
  msg = 'Hi'
  key = '??' # Find this
  xs = str_2_bin(msg)
  ks = str_2_bin(key)
  ys = spn_1r_reduced_2s(ks, xs)
  print('Two y halves of reduced SPN: ' + ys[0:8] + ' (hex: ' + bin_2_hex(
    ys[0:8]) + '), ' + ys[8:16] + ' (hex: ' + bin_2_hex(ys[8:16]) + ')')
 
  # Run full 2-byte SPN
  msg = 'Om'
  key = '????' # Find this
  xs = str_2_bin(msg)
  ks = str_2_bin(key)
  ys = spn_1r_full_2s(ks, xs)
  print('Two y halves of full SPN (2 bytes): ' + ys[0:8] + ' (hex: ' + bin_2_hex(
    ys[0:8]) + '), ' + ys[8:16] + ' (hex: ' + bin_2_hex(ys[8:16]) + ')')
 
 
if __name__ == "__main__":
  main() 

SPN 2 (3p)

Vom folosi acum un SPN mai mai bun unde rezultatul permutarilor este XOR-at cu alți 2 octeți din cheie k3 și k4, ca în figură:

 1. Găsiți cheia știind următoarele perechi mesaj/ciphertext: ('Om', 0x0073), ('El', 0xd00e), ('an', 0x855b). Afișați-o în ASCII

O să trebuiască să faceți căutare brute-force.

SPN 3 - Bonus (2p)

În acest exercițiu vom folosi un bloc mai mare. În acest SPN sunt introduși 4 octeți x=[x1 || x2 || x3 || x4], iar cheia folosită conține 8 octeți k=[k1 || k2 || k3 || k4 || k5 || k6 || k7 || k8] ca în figură:

Ca și în SPN-ul precedent, permutarea rotește toți octeții la dreapta cu 4 biți.

 1. Găsiți cheia știind următoarele perechi mesaj/ciphertext: ('Omul', 0xddcf7bc7), ('stea', 0x96d58b43), ('luna', 0x9c3f2303)

De data aceasta nu se poate executa o cautare brute-force pe toți octeții de XOR. Încercați să atacați câte un S-box pe rând. Gandiți-vă ce biți sunt afectați de fiecare S-box pentru a construi un atac eficient. Ce se întâmplă dacă faceți brute force pe k5 și k6? Puteți să aflați k1?

ic/labs/04.txt · Last modified: 2022/10/23 19:23 by razvan.smadu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0