Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr [2016/10/06 15:29]
george.milescu [Anunțuri]
gsr [2016/11/22 10:25] (current)
george.milescu [Anunțuri]
Line 27: Line 27:
  
 ===== Anunțuri ===== ===== Anunțuri =====
 +
 +**22 noiembrie 2016**:
 +  * Evaluarea mid-term a proiectului la GSR va avea loc joi, 24 noiembrie, în cadrul laboratorului. Avem rugamintea să veniți în intervalul de laborator unde v-ați înscris la începutul semestrului.
 +
 +
 +**12 octombrie 2016**:
 +  * Datorită faptului că secretariatul încă nu a terminat de procesat toate cererile pentru studenții optionali, vom amâna înscrierea la cele două intervale de laborator cu 24h, până mâine, joi (13 octombrie) ora 12:30. Așa cum am anunțat, vom folosi două thearduri pe Moodle (http://​cs.curs.pub.ro/​2016/​course/​view.php?​id=197).
 +  * După ce primesc lista de la secretariat,​ voi adăuga azi, pe seara, studenții opționali la cursul de pe Moodle. ​
  
 **6 octombrie 2016**: **6 octombrie 2016**:
Line 32: Line 40:
   * Primul curs de GSR va avea loc **joi, 6 octombrie 2016**.   * Primul curs de GSR va avea loc **joi, 6 octombrie 2016**.
   * Primul laborator de GSR vor avea loc **joi, 13 octombrie 2016**.   * Primul laborator de GSR vor avea loc **joi, 13 octombrie 2016**.
-/* +
-  * Înscrierea pentru slot-urile de laborator are loc pe thread-urile de pe [[http://​cs.curs.pub.ro/​2015/​mod/​forum/​view.php?​id=654|forumul de discuții generale]]. +
-    * Vedeți detaliile în [[http://​cs.curs.pub.ro/​2015/​mod/​forum/​discuss.php?​d=76#​p89|acest thread]]. +
-*/+
  
 /* /*
Line 85: Line 90:
  
 **22 octombrie 2015**: Joi, 22 octombrie 2015, începând cu ora 18:05 are loc primul test de curs de GSR. Testul acoperă materia predată la cursul 1 și cursul 2 și constă din 4 întrebări cu răspuns liber. Testul durează 10 minute. Să fiți prezenți, vă rugăm, în sala de curs (EC102) la ora 18:05 pentru desfășurarea testului. **22 octombrie 2015**: Joi, 22 octombrie 2015, începând cu ora 18:05 are loc primul test de curs de GSR. Testul acoperă materia predată la cursul 1 și cursul 2 și constă din 4 întrebări cu răspuns liber. Testul durează 10 minute. Să fiți prezenți, vă rugăm, în sala de curs (EC102) la ora 18:05 pentru desfășurarea testului.
 +
 +  * Înscrierea pentru slot-urile de laborator are loc pe thread-urile de pe [[http://​cs.curs.pub.ro/​2015/​mod/​forum/​view.php?​id=654|forumul de discuții generale]].
 +    * Vedeți detaliile în [[http://​cs.curs.pub.ro/​2015/​mod/​forum/​discuss.php?​d=76#​p89|acest thread]].
 +
 */ */
gsr.1475756966.txt.gz · Last modified: 2016/10/06 15:29 by george.milescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0