This is an old revision of the document!


Gestiunea Serviciilor de Rețea

Echipă

Analiza feedback-ului studenților de-a lungul timpului este disponibilă aici.

Orar

Curs
Zi/Ore Sală
Joi, 18-20 PR106
Laborator
Zi laborator Ore laborator Sală Asistent
Joi 16-18 PR706 Alex Carp
Joi 20-22 PR706 Alex Carp

Anunțuri

gsr.1475756652.txt.gz · Last modified: 2016/10/06 15:24 by george.milescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0