Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-09 [2016/12/21 23:47]
alexandru.carp [Configurarea IMAPS pentru un server de IMAP]
gsr:laboratoare:laborator-09 [2016/12/22 17:13] (current)
alexandru.carp [Configurarea HTTPS pentru un server web]
Line 105: Line 105:
   * Copierea certificatului în directorul ''/​etc/​ssl/​certs/''​ și a cheii private în ''/​etc/​ssl/​private/''​.   * Copierea certificatului în directorul ''/​etc/​ssl/​certs/''​ și a cheii private în ''/​etc/​ssl/​private/''​.
   * Configurarea suportului de TLS în configurarea ''​server.ixlabs''​ cu suport HTTPS. Vedeți liniile de configurare de [[https://​httpd.apache.org/​docs/​2.4/​ssl/​ssl_howto.html#​configexample|aici]].   * Configurarea suportului de TLS în configurarea ''​server.ixlabs''​ cu suport HTTPS. Vedeți liniile de configurare de [[https://​httpd.apache.org/​docs/​2.4/​ssl/​ssl_howto.html#​configexample|aici]].
-  * Adăugarea unei intrări în ''/​etc/​hosts''​ pentru numele ''​server.ixlabs''​ cu adresa locală (poate chiar adresa de loopback) ca să aveți rezolvat numele de domeniu.+  * Adăugarea unei intrări în ''/​etc/​hosts''​ pentru numele ''​server''​ cu adresa locală (poate chiar adresa de loopback) ca să aveți rezolvat numele de domeniu. 
 +<​note>​ 
 +**Nota:** Trebuie facuta maparea cu ''​server''​ si nu cu ''​server.ixlabs''​ pentru ca browserul se asteapta ca domeniul din URL sa faca match cu CN-ul din certificat, iar acesta este ''​server''​. 
 +</​note>​
   * Repornirea serverului web.   * Repornirea serverului web.
   * Încărcați în browser-ul certificatul CA-ului.   * Încărcați în browser-ul certificatul CA-ului.
-  * Conectarea la serverul web folosind un URL de forma ''​%%https://​dorel.ixlabs%%''​ pentru a valida configurarea corectă a serviciului.+  * Conectarea la serverul web folosind un URL de forma ''​%%https://​server%%''​ pentru a valida configurarea corectă a serviciului.
  
 ===== Configurarea IMAPS pentru un server de IMAP ===== ===== Configurarea IMAPS pentru un server de IMAP =====
gsr/laboratoare/laborator-09.txt · Last modified: 2016/12/22 17:13 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0