Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-08 [2016/12/14 20:40]
alexandru.carp
gsr:laboratoare:laborator-08 [2016/12/14 20:46] (current)
alexandru.carp [Generarea și semnarea unui certificat]
Line 138: Line 138:
   * Vom solicita crearea unui certificat pe baza CSR-ului către un CA. În cazul nostru va fi vorba de un sistem din laborator care semnează.   * Vom solicita crearea unui certificat pe baza CSR-ului către un CA. În cazul nostru va fi vorba de un sistem din laborator care semnează.
   * Vom obține de la CA certificatul semnat.   * Vom obține de la CA certificatul semnat.
-  * Vom instala și configura certificatul semnat șî cheia privată în cadrul serverelor pe care dorim să le folosim. 
  
 Pentru început fiecare dintre voi alege un nume de domeniu care să fie ''<​nume>​.ixlabs''​. Discutați în prealabil cu asistentul ce nume să alegeți pentru a fi siguri că nu apar conflicte. ''<​nume>''​ poate fi prenumele vostru, o poreclă sau alt nume care vă place vouă. Pentru început fiecare dintre voi alege un nume de domeniu care să fie ''<​nume>​.ixlabs''​. Discutați în prealabil cu asistentul ce nume să alegeți pentru a fi siguri că nu apar conflicte. ''<​nume>''​ poate fi prenumele vostru, o poreclă sau alt nume care vă place vouă.
gsr/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2016/12/14 20:46 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0