Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-06 [2016/11/17 16:48]
alexandru.carp
gsr:laboratoare:laborator-06 [2016/11/17 21:00] (current)
alexandru.carp [1. rsync]
Line 67: Line 67:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[04]. Creați în contul utilizatorului ''​bkpuser''​ de pe mașina virtuală o pereche de chei RSA. Copiați cheia publica in contul ''​student''​ de pe mașina fizică. Realizați un script care să ruleze în cron, pe mașina virtuală, în contul utilizatorului bkpuser, la fiecare 1 de minut, și să realizeze automat back-up-ul directorului ''​~/​Documents''​ al utilizatorului student în ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​+  *[04]. Creați în contul utilizatorului ''​bkpuser''​ de pe mașina virtuală o pereche de chei RSA. Copiați cheia publica in contul ''​student''​ de pe mașina fizică. Realizați un script care să ruleze în cron, pe mașina virtuală, în contul utilizatorului bkpuser, la fiecare 1 minut, și să realizeze automat back-up-ul directorului ''​~/​Documents''​ al utilizatorului student în ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​
 <​code>​ <​code>​
 student@physical:​~$ ssh-copy-id bkpusr@vm.local student@physical:​~$ ssh-copy-id bkpusr@vm.local
Line 106: Line 106:
  
 student@physical:​~$ crontab -l | tail -n 1 student@physical:​~$ crontab -l | tail -n 1
-/10 * * * * /​home/​student/​sync.sh+* * * * * /​home/​student/​sync.sh
  
 root@physical:​~#​ /​etc/​init.d/​cron restart root@physical:​~#​ /​etc/​init.d/​cron restart
Line 188: Line 188:
 <​code>​ <​code>​
 root@vm:~# tail -n 1 /​etc/​exports root@vm:~# tail -n 1 /​etc/​exports
-/​opt/​exports/​home/​nfsuser 192.168.48.1(rw,​insecure)+/​opt/​exports/​home/​nfsuser 192.168.56.1(rw,​insecure)
 </​code>​ </​code>​
  
Line 194: Line 194:
 <​code>​ <​code>​
 root@vm:~# exportfs -ra root@vm:~# exportfs -ra
-exportfs: /​etc/​exports [1]: Neither '​subtree_check'​ or '​no_subtree_check'​ specified for export "​192.168.48.1:/​opt/​exports/​home/​nfsuser"​.+exportfs: /​etc/​exports [1]: Neither '​subtree_check'​ or '​no_subtree_check'​ specified for export "​192.168.56.1:/​opt/​exports/​home/​nfsuser"​.
   Assuming default behaviour ('​no_subtree_check'​).   Assuming default behaviour ('​no_subtree_check'​).
   NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x   NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
Line 200: Line 200:
 root@vm:~# exportfs root@vm:~# exportfs
 /​opt/​exports/​home/​nfsuser /​opt/​exports/​home/​nfsuser
- 192.168.48.1+ 192.168.56.1
 </​code>​ </​code>​
  
Line 329: Line 329:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[04]. Adăugați o linie nevalidă la sfârșitul fișierului de configurare SAMBA (de ex:"​wrong line"​). Testați apoi corectitudinea fișierului de configurare folosind utilitarul ''​testparm''​ +  *[04]. Configurați serverul Samba în workgroupul ''​PR706''​. Folosiți ca nume NetBios prenumele vostru. Reporniți serviciul. Hint: folosiți directiva ''​netbios name''​.
-<​code>​ +
-root@physical:​~#​ vim /​etc/​samba/​smb.conf +
- +
-root@physical:​~#​ tail -n 1 /​etc/​samba/​smb.conf +
-wrong line +
- +
-root@physical:​~#​ testparm +
-Load smb config files from /​etc/​samba/​smb.conf +
-rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) +
-Processing section "​[homes]"​ +
-Processing section "​[printers]"​ +
-Processing section "​[print$]"​ +
-params.c:​Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: wrong line +
-[...] +
-</​code>​ +
- +
-  *[05]. Ștergeți linia adaugată anterior și restartați serverul SAMBA. +
-<​code>​ +
-root@physical:​~#​ vim /​etc/​samba/​smb.conf +
- +
-root@physical:​~#​ /​etc/​init.d/​samba restart +
-Stopping Samba daemons: nmbd smbd. +
-Starting Samba daemons: nmbd smbd. +
-</​code>​ +
- +
-  *[06]. Configurați serverul Samba în workgroupul ''​PR706''​. Folosiți ca nume NetBios prenumele vostru. Reporniți serviciul. Hint: folosiți directiva ''​netbios name''​.+
 <​code>​ <​code>​
 root@physical:​~#​ grep -A 2 "​workgroup =" /​etc/​samba/​smb.conf root@physical:​~#​ grep -A 2 "​workgroup =" /​etc/​samba/​smb.conf
Line 366: Line 340:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[07]. În file manager (Nautilus) folosiți meniul Go, opțiunea Network și selectați Windows Network (sau CTRL+L și apoi ''​%%smb://​%%''​). Vizualizați stațiile prezente în workgroup-ul PR706.+  *[05]. În file manager (Nautilus) folosiți meniul Go, opțiunea Network și selectați Windows Network (sau CTRL+L și apoi ''​%%smb://​%%''​). Vizualizați stațiile prezente în workgroup-ul PR706.
 <​code>​ <​code>​
 Go > Network > Windows Shares > PR706 (sau numele configurat) > lista stațiilor Go > Network > Windows Shares > PR706 (sau numele configurat) > lista stațiilor
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[08]. Observați că în fișierul de configurare este definită secțiunea de share ''​[homes]''​. Creați utilizatorul ''​bart''​ pe mașina fizică, restartați serverul și conectați-vă cu ''​smbclient''​ de pe mașina virtuală la home-ul utilizatorului bart de pe mașina fizică. Ce se întâmplă?​ +  *[06]. Observați că în fișierul de configurare este definită secțiunea de share ''​[homes]''​. Creați utilizatorul ''​bart''​ pe mașina fizică, restartați serverul și conectați-vă cu ''​smbclient''​ de pe mașina virtuală la home-ul utilizatorului bart de pe mașina fizică. Ce se întâmplă?​ 
-  *[08].a. Hint: URL-urile de conectare la un server SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name%%''​ sau ''​%%\\\\netbios-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name%%''​ +  *[06].a. Hint: URL-urile de conectare la un server SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name%%''​ sau ''​%%\\\\netbios-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name%%''​ 
-  *[08].b. Hint: URL-urile pentru share-uri SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name/​share-name%%''​ sau ''​%%\\\netbios-name\\share-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name/​share-name%%''​.+  *[06].b. Hint: URL-urile pentru share-uri SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name/​share-name%%''​ sau ''​%%\\\netbios-name\\share-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name/​share-name%%''​.
 <​code>​ <​code>​
 root@physical:​~#​ groupadd bart root@physical:​~#​ groupadd bart
Line 394: Line 368:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[09]. Adaugați utilizatorul bart la baza de parole a serverului SAMBA folosind ''​smbpasswd''​. Restartați serverul și încercați să vă conectați din nou. Listați fișierele din share-ul curent. +  *[07]. Adaugați utilizatorul bart la baza de parole a serverului SAMBA folosind ''​smbpasswd''​. Restartați serverul și încercați să vă conectați din nou. Listați fișierele din share-ul curent. 
-  *[09].a. Hint: Pentru a accesa o resursă cu smbclient sintaxa este: //​remote_machine/​resource//​ +  *[07].a. Hint: Pentru a accesa o resursă cu smbclient sintaxa este: //​remote_machine/​resource//​ 
-  *[09].b. Hint: Implicit, smbclient folosește ca username utilizatorul curent.+  *[07].b. Hint: Implicit, smbclient folosește ca username utilizatorul curent.
 <​code>​ <​code>​
 root@physical:​~#​ smbpasswd -a bart root@physical:​~#​ smbpasswd -a bart
Line 426: Line 400:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[10]. Pe mașina fizică creați directorul ''/​home/​bart/​private''​ cu permisiuni 744. Creați un share de tip read-write pentru acest director care să permită accesul doar utilizatorului bart. Conectați-vă la acest share de pe mașina virtuală și transferați un fisier (ex:''​file.txt''​) de pe mașina virtuală pe mașina fizică. (Hint: ''​valid users''​)+  *[08]. Pe mașina fizică creați directorul ''/​home/​bart/​private''​ cu permisiuni 744. Creați un share de tip read-write pentru acest director care să permită accesul doar utilizatorului bart. Conectați-vă la acest share de pe mașina virtuală și transferați un fisier (ex:''​file.txt''​) de pe mașina virtuală pe mașina fizică. (Hint: ''​valid users''​)
 <​code>​ <​code>​
 root@physical:​~#​ su - bart root@physical:​~#​ su - bart
gsr/laboratoare/laborator-06.1479394087.txt.gz · Last modified: 2016/11/17 16:48 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0