Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-06 [2016/11/16 17:58]
alexandru.carp [Exerciții]
gsr:laboratoare:laborator-06 [2016/11/17 21:00] (current)
alexandru.carp [1. rsync]
Line 19: Line 19:
 </​code>​ </​code>​
 </​note>​ </​note>​
-===== 1. rsync (3p) =====+===== 1. rsync =====
   *[00]. Pe masina virtuală instalati pachetul ''​rsync''​.   *[00]. Pe masina virtuală instalati pachetul ''​rsync''​.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# apt-get update; apt-get install rsync+root@vm:~# apt-get update; apt-get install rsync
 </​code>​ </​code>​
  
   *[01]. Pe mașina virtuală adăugați utilizatorul ''​bkpuser''​ cu parola student.   *[01]. Pe mașina virtuală adăugați utilizatorul ''​bkpuser''​ cu parola student.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# groupadd bkpusr+root@vm:~# groupadd bkpusr
  
-root@heimdall:~# useradd -d /​home/​bkpusr -m -g bkpusr -s /bin/bash bkpusr+root@vm:~# useradd -d /​home/​bkpusr -m -g bkpusr -s /bin/bash bkpusr
  
-root@heimdall:~# echo "​bkpusr:​student"​ | chpasswd+root@vm:~# echo "​bkpusr:​student"​ | chpasswd
 </​code>​ </​code>​
  
   *[02].a. Pe mașina virtuală creați directorul ''/​home/​bkpuser/​stud-home''​ cu drepturi depline pentru utilizatorul ''​bkpuser''​.   *[02].a. Pe mașina virtuală creați directorul ''/​home/​bkpuser/​stud-home''​ cu drepturi depline pentru utilizatorul ''​bkpuser''​.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# su - bkpusr+root@vm:~# su - bkpusr
  
-bkpusr@heimdall:~$ pwd+bkpusr@vm:~$ pwd
 /​home/​bkpusr /​home/​bkpusr
  
-bkpusr@heimdall:~$ mkdir stud-home+bkpusr@vm:~$ mkdir stud-home
 </​code>​ </​code>​
  
   *[02].b. Pe mașina fizică creați trei fișiere in directorul ''/​home/​student/​Documents''​.   *[02].b. Pe mașina fizică creați trei fișiere in directorul ''/​home/​student/​Documents''​.
 <​code>​ <​code>​
-student@mjolnir:​~/​Documents$ echo "​1"​ > file1.txt+student@physical:​~/​Documents$ echo "​1"​ > file1.txt
  
-student@mjolnir:​~/​Documents$ echo "​2"​ > file2.txt+student@physical:​~/​Documents$ echo "​2"​ > file2.txt
  
-student@mjolnir:​~/​Documents$ echo "​3"​ > file3.txt+student@physical:​~/​Documents$ echo "​3"​ > file3.txt
 </​code>​ </​code>​
  
   *[03]. Sincronizați,​ din contul ''​bkpuser'',​ folosind rsync peste ssh, directorul ''/​home/​student/​Documents''​ de pe mașina fizică în directorul ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​ de pe mașina virtuală. ​   *[03]. Sincronizați,​ din contul ''​bkpuser'',​ folosind rsync peste ssh, directorul ''/​home/​student/​Documents''​ de pe mașina fizică în directorul ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​ de pe mașina virtuală. ​
 <​code>​ <​code>​
-student@mjolnir:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@heimdall.local:​stud-home/​ +student@physical:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@vm.local:​stud-home/​ 
-bkpusr@heimdall.local'​s password: ​+bkpusr@vm.local'​s password: ​
 sending incremental file list sending incremental file list
 ./ ./
Line 67: Line 67:
 </​code>​ </​code>​
  
-  *[04]. Creați în contul utilizatorului ''​bkpuser''​ de pe mașina virtuală o pereche de chei RSA. Copiați cheia publica in contul ''​student''​ de pe mașina fizică. Realizați un script care să ruleze în cron, pe mașina virtuală, în contul utilizatorului bkpuser, la fiecare 1 de minut, și să realizeze automat back-up-ul directorului ''​~/​Documents''​ al utilizatorului student în ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​+  *[04]. Creați în contul utilizatorului ''​bkpuser''​ de pe mașina virtuală o pereche de chei RSA. Copiați cheia publica in contul ''​student''​ de pe mașina fizică. Realizați un script care să ruleze în cron, pe mașina virtuală, în contul utilizatorului bkpuser, la fiecare 1 minut, și să realizeze automat back-up-ul directorului ''​~/​Documents''​ al utilizatorului student în ''/​home/​bkpusr/​stud-home''​
 <​code>​ <​code>​
-student@mjolnir:~$ ssh-copy-id bkpusr@heimdall.local +student@physical:~$ ssh-copy-id bkpusr@vm.local 
-bkpusr@heimdall.local'​s password:  +bkpusr@vm.local'​s password:  
-Now try logging into the machine, with "ssh '​bkpusr@heimdall.local'",​ and check in:+Now try logging into the machine, with "ssh '​bkpusr@vm.local'",​ and check in:
  
   ~/​.ssh/​authorized_keys   ~/​.ssh/​authorized_keys
Line 77: Line 77:
 to make sure we haven'​t added extra keys that you weren'​t expecting. to make sure we haven'​t added extra keys that you weren'​t expecting.
  
-student@mjolnir:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@heimdall.local:​stud-home/​+student@physical:~$ rsync -avz Documents/ bkpusr@vm.local:​stud-home/​
 sending incremental file list sending incremental file list
  
Line 83: Line 83:
 total size is 6  speedup is 0.06 total size is 6  speedup is 0.06
  
-student@mjolnir:~$ cat sync.sh ​+student@physical:~$ cat sync.sh ​
 #!/bin/bash #!/bin/bash
  
 RUSR=bkpusr RUSR=bkpusr
-RHOST=heimdall.local+RHOST=vm.local
 LPATH=/​home/​student/​Documents/​ LPATH=/​home/​student/​Documents/​
 RPATH=stud-home/​ RPATH=stud-home/​
Line 94: Line 94:
  
  
-root@mjolnir:~# chown :crontab /​var/​spool/​cron/​crontabs+root@physical:~# chown :crontab /​var/​spool/​cron/​crontabs
  
-root@mjolnir:~# chmod g+w /​var/​spool/​cron/​crontabs+root@physical:~# chmod g+w /​var/​spool/​cron/​crontabs
  
-root@mjolnir:~# ls -ld /​var/​spool/​cron/​crontabs/​+root@physical:~# ls -ld /​var/​spool/​cron/​crontabs/​
 drwxrwxr-x 4 root crontab 4096 Jan 26 17:52 /​var/​spool/​cron/​crontabs/​ drwxrwxr-x 4 root crontab 4096 Jan 26 17:52 /​var/​spool/​cron/​crontabs/​
  
  
-student@mjolnir:~$ crontab -e+student@physical:~$ crontab -e
 crontab: installing new crontab crontab: installing new crontab
  
-student@mjolnir:~$ crontab -l | tail -n 1 +student@physical:~$ crontab -l | tail -n 1 
-/10 * * * * /​home/​student/​sync.sh+* * * * * /​home/​student/​sync.sh
  
-root@mjolnir:~# /​etc/​init.d/​cron restart+root@physical:~# /​etc/​init.d/​cron restart
 Restarting periodic command scheduler: cronStopping periodic command scheduler: cron. Restarting periodic command scheduler: cronStopping periodic command scheduler: cron.
 Starting periodic command scheduler: cron. Starting periodic command scheduler: cron.
 </​code>​ </​code>​
-===== 2. nfs (4p) =====+===== 2. NFS =====
  
- 
-==== Exerciții ==== 
  
   *[01]. Pe mașina virtuală instalați ''​nfs-kernel-server'',​ ''​nfs-common''​ și ''​portmap''​.   *[01]. Pe mașina virtuală instalați ''​nfs-kernel-server'',​ ''​nfs-common''​ și ''​portmap''​.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap+root@vm:~# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common portmap
 [...] [...]
 </​code>​ </​code>​
Line 125: Line 123:
   *[02]. Creați utilizatorul ''​nfsuser''​ pe mașina virtuala și pe mașina fizică. Pe mașina fizică, setați home-ul utilizatorlui ca fiind în ''/​home/​nfsuser''​ și pe cea virtuală în ''/​opt/​exports/​home/​nfsuser''​.   *[02]. Creați utilizatorul ''​nfsuser''​ pe mașina virtuala și pe mașina fizică. Pe mașina fizică, setați home-ul utilizatorlui ca fiind în ''/​home/​nfsuser''​ și pe cea virtuală în ''/​opt/​exports/​home/​nfsuser''​.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# groupadd nfsuser+root@vm:~# groupadd nfsuser
  
-root@heimdall:~# mkdir -p /​opt/​exports/​home+root@vm:~# mkdir -p /​opt/​exports/​home
  
-root@heimdall:~# useradd -d /​opt/​exports/​home/​nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser+root@vm:~# useradd -d /​opt/​exports/​home/​nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser
  
-root@heimdall:~# echo "​nfsuser:​student"​ | chpasswd+root@vm:~# echo "​nfsuser:​student"​ | chpasswd
  
  
  
-root@mjolnir:~# groupadd nfsuser+root@physical:~# groupadd nfsuser
  
-root@mjolnir:~# useradd -d /​home/​nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser+root@physical:~# useradd -d /​home/​nfsuser -m -g nfsuser -s /bin/bash nfsuser
  
-root@mjolnir:~# echo "​nfsuser:​student"​ | chpasswd+root@physical:~# echo "​nfsuser:​student"​ | chpasswd
  
  
  
-root@heimdall:~# apt-get install finger+root@vm:~# apt-get install finger
  
-root@heimdall:~# finger nfsuser+root@vm:~# finger nfsuser
 Login: nfsuser ​       Name: ​ Login: nfsuser ​       Name: ​
 Directory: /​opt/​exports/​home/​nfsuser Shell:​ /bin/bash Directory: /​opt/​exports/​home/​nfsuser Shell:​ /bin/bash
Line 154: Line 152:
  
  
-root@mjolnir:~# apt-get install finger+root@physical:~# apt-get install finger
  
-root@mjolnir:~# finger nfsuser+root@physical:~# finger nfsuser
 Login: nfsuser ​       Name: ​ Login: nfsuser ​       Name: ​
 Directory: /​home/​nfsuser ​           Shell: /bin/bash Directory: /​home/​nfsuser ​           Shell: /bin/bash
Line 167: Line 165:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# id nfsuser+root@vm:~# id nfsuser
 uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser) uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser)
  
  
  
-root@mjolnir:~# id nfsuser+root@physical:~# id nfsuser
 uid=1001(nfsuser) gid=1001(nfsuser) groups=1001(nfsuser) uid=1001(nfsuser) gid=1001(nfsuser) groups=1001(nfsuser)
  
-root@mjolnir:~# usermod -u 1002 nfsuser+root@physical:~# usermod -u 1002 nfsuser
  
-root@mjolnir:~# groupmod -g 1003 nfsuser+root@physical:~# groupmod -g 1003 nfsuser
  
-root@mjolnir:~# id nfsuser+root@physical:~# id nfsuser
 uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser) uid=1002(nfsuser) gid=1003(nfsuser) groups=1003(nfsuser)
  
  
  
-root@heimdall:~# chown -R nfsuser:​nfsuser /​opt/​exports+root@vm:~# chown -R nfsuser:​nfsuser /​opt/​exports
 </​code>​ </​code>​
  
   *[04]. Pe mașina virtuală editați fișierul de configurare NFS astfel încât să exportați ''/​opt/​exports/​home/​nfsuser''​ de pe mașina virtuală, setând ca trusted-host IP-ul interfeței virtuale de pe masina fizică, având permisiuni de read-write și permițând conexiuni.   *[04]. Pe mașina virtuală editați fișierul de configurare NFS astfel încât să exportați ''/​opt/​exports/​home/​nfsuser''​ de pe mașina virtuală, setând ca trusted-host IP-ul interfeței virtuale de pe masina fizică, având permisiuni de read-write și permițând conexiuni.
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# tail -n 1 /​etc/​exports +root@vm:~# tail -n 1 /​etc/​exports 
-/​opt/​exports/​home/​nfsuser 192.168.48.1(rw,​insecure)+/​opt/​exports/​home/​nfsuser 192.168.56.1(rw,​insecure)
 </​code>​ </​code>​
  
   *[05]. Actualizați lista export-urilor serviciului de NFS (Hint: ''​exportfs''​)   *[05]. Actualizați lista export-urilor serviciului de NFS (Hint: ''​exportfs''​)
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# exportfs -ra +root@vm:~# exportfs -ra 
-exportfs: /​etc/​exports [1]: Neither '​subtree_check'​ or '​no_subtree_check'​ specified for export "​192.168.48.1:/​opt/​exports/​home/​nfsuser"​.+exportfs: /​etc/​exports [1]: Neither '​subtree_check'​ or '​no_subtree_check'​ specified for export "​192.168.56.1:/​opt/​exports/​home/​nfsuser"​.
   Assuming default behaviour ('​no_subtree_check'​).   Assuming default behaviour ('​no_subtree_check'​).
   NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x   NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
  
-root@heimdall:~# exportfs+root@vm:~# exportfs
 /​opt/​exports/​home/​nfsuser /​opt/​exports/​home/​nfsuser
- 192.168.48.1+ 192.168.56.1
 </​code>​ </​code>​
  
Line 208: Line 206:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# /​etc/​init.d/​rpcbind restart+root@vm:~# /​etc/​init.d/​rpcbind restart
 Stopping rpcbind daemon.... Stopping rpcbind daemon....
 Starting rpcbind daemon...Already running.. Starting rpcbind daemon...Already running..
Line 216: Line 214:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@heimdall:~# ip a s eth0+root@vm:~# ip a s eth0
 2: eth0: <​BROADCAST,​MULTICAST,​UP,​LOWER_UP>​ mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000 2: eth0: <​BROADCAST,​MULTICAST,​UP,​LOWER_UP>​ mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
     link/ether 00:​0c:​29:​5a:​9c:​6c brd ff:​ff:​ff:​ff:​ff:​ff     link/ether 00:​0c:​29:​5a:​9c:​6c brd ff:​ff:​ff:​ff:​ff:​ff
-    inet 192.168.48.128/24 brd 192.168.48.255 scope global eth0+    inet 192.168.56.115/24 brd 192.168.48.255 scope global eth0
     inet6 fe80::​20c:​29ff:​fe5a:​9c6c/​64 scope link      inet6 fe80::​20c:​29ff:​fe5a:​9c6c/​64 scope link 
        ​valid_lft forever preferred_lft forever        ​valid_lft forever preferred_lft forever
Line 225: Line 223:
  
  
-root@mjolnir:~# apt-get install portmap+root@physical:~# apt-get install portmap
  
-root@mjolnir:~# apt-get install nfs-common+root@physical:~# apt-get install nfs-common
  
-root@mjolnir:~# mount 192.168.48.128:/​opt/​exports/​home/​nfsuser/​ /​home/​nfsuser/​+root@physical:~# mount 192.168.56.115:/​opt/​exports/​home/​nfsuser/​ /​home/​nfsuser/​
 </​code>​ </​code>​
  
Line 235: Line 233:
  
 <​code>​ <​code>​
-nfsuser@heimdall:~$ touch nfswrite.txt+nfsuser@vm:~$ touch nfswrite.txt
  
-nfsuser@heimdall:~$ chmod 744 nfswrite.txt ​+nfsuser@vm:~$ chmod 744 nfswrite.txt ​
  
-nfsuser@heimdall:~$ ls -l+nfsuser@vm:~$ ls -l
 total 0 total 0
 -rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt -rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
Line 245: Line 243:
  
  
-root@mjolnir:~# ls -l /​home/​nfsuser/​+root@physical:~# ls -l /​home/​nfsuser/​
 total 0 total 0
 -rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt -rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
Line 253: Line 251:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@mjolnir:~# umount /​home/​nfsuser+root@physical:~# umount /​home/​nfsuser
  
-root@mjolnir:~# ls -l /​home/​nfsuser/​+root@physical:~# ls -l /​home/​nfsuser/​
 total 0 total 0
  
  
  
-nfsuser@heimdall:~$ ls -l+nfsuser@vm:~$ ls -l
 total 0 total 0
 -rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt -rwxr--r-- 1 nfsuser nfsuser 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
Line 268: Line 266:
  
 <​code>​ <​code>​
-root@mjolnir:~# mount 192.168.48.128:/​opt/​exports/​home/​nfsuser/​ /​home/​nfsuser/​+root@physical:~# mount 192.168.56.115:/​opt/​exports/​home/​nfsuser/​ /​home/​nfsuser/​
  
-root@mjolnir:~# ls -l /​home/​nfsuser/​+root@physical:~# ls -l /​home/​nfsuser/​
 total 0 total 0
 -rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt -rwxr--r-- 1 nobody nogroup 0 Jan 26 18:34 nfswrite.txt
  
-root@mjolnir:~# file /​home/​nfsuser/​nfswrite.txt ​+root@physical:~# file /​home/​nfsuser/​nfswrite.txt ​
 /​home/​nfsuser/​nfswrite.txt:​ empty /​home/​nfsuser/​nfswrite.txt:​ empty
 </​code>​ </​code>​
-===== 3. samba (3p) =====+===== 3. Samba =====
  
   *[01]. Instalați serverul de SAMBA pe mașina fizică.   *[01]. Instalați serverul de SAMBA pe mașina fizică.
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:~# apt-get install samba+root@physical:~# apt-get install samba
 [...] [...]
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[02]. Instalați clientul de SAMBA atât pe mașina fizică cât și pe cea virtuală. ​(Hint: samba, samba-client) +  *[02]. Instalați clientul de SAMBA atât pe mașina fizică cât și pe cea virtuală. 
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:~# apt-get install smbclient smbfs+root@physical:~# apt-get install smbclient smbfs
 [...] [...]
  
-root@heimdall:~# apt-get install smbclient smbfs+root@vm:~# apt-get install smbclient smbfs
 [...] [...]
-</​code>​</​solution>+</​code>>​
  
   *[03]. Folosind man, aflați care sunt daemonii asociați serviciului SAMBA. Verificați dacă acești daemoni sunt porniți pe mașina fizică și, în caz afirmativ, pe ce porturi ascultă.   *[03]. Folosind man, aflați care sunt daemonii asociați serviciului SAMBA. Verificați dacă acești daemoni sunt porniți pe mașina fizică și, în caz afirmativ, pe ce porturi ascultă.
Line 300: Line 298:
   * ''​sudo service nmbd start''​   * ''​sudo service nmbd start''​
 </​note>​ </​note>​
-<​solution -hidden -en><​code>​+<​code>​
        ​smbd(8)        ​smbd(8)
            The smbd daemon provides the file and print services to SMB clients, such as Windows 95/98,            The smbd daemon provides the file and print services to SMB clients, such as Windows 95/98,
Line 310: Line 308:
            this daemon is described in smb.conf(5)            this daemon is described in smb.conf(5)
  
-root@mjolnir:~# netstat -tlnp+root@physical:~# netstat -tlnp
 Active Internet connections (only servers) Active Internet connections (only servers)
 Proto Recv-Q Send-Q Local Address ​          ​Foreign Address ​        ​State ​      ​PID/​Program name Proto Recv-Q Send-Q Local Address ​          ​Foreign Address ​        ​State ​      ​PID/​Program name
Line 329: Line 327:
 tcp6       ​0 ​     0 :::​47114 ​               :::*                    LISTEN ​     -                tcp6       ​0 ​     0 :::​47114 ​               :::*                    LISTEN ​     -               
 tcp6       ​0 ​     0 :::​139 ​                 :::*                    LISTEN ​     9933/​smbd ​   tcp6       ​0 ​     0 :::​139 ​                 :::*                    LISTEN ​     9933/​smbd ​  
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[04]. Adăugați o linie nevalidă la sfârșitul fișierului de configurare SAMBA (de ex:"​wrong line"​). Testați apoi corectitudinea fișierului de configurare folosind utilitarul ''​testparm''​ +  *[04]. Configurați serverul Samba în workgroupul ''​PR706''​. Folosiți ca nume NetBios prenumele vostru. Reporniți serviciul. Hint: folosiți directiva ''​netbios name''​. 
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:​~#​ vim /​etc/​samba/​smb.conf +root@physical:~# grep -A 2 "​workgroup =" /​etc/​samba/​smb.conf 
- +   ​workgroup = PR706
-root@mjolnir:​~#​ tail -n 1 /​etc/​samba/​smb.conf +
-wrong line +
- +
-root@mjolnir:​~#​ testparm +
-Load smb config files from /​etc/​samba/​smb.conf +
-rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384) +
-Processing section "​[homes]"​ +
-Processing section "​[printers]"​ +
-Processing section "​[print$]"​ +
-params.c:​Parameter() - Ignoring badly formed line in configuration file: wrong line +
-[...] +
-</​code></​solution>​ +
- +
-  *[05]. Ștergeți linia adaugată anterior și restartați serverul SAMBA. +
-<​solution -hidden -en><​code>​ +
-root@mjolnir:​~#​ vim /​etc/​samba/​smb.conf +
- +
-root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​samba restart +
-Stopping Samba daemons: nmbd smbd. +
-Starting Samba daemons: nmbd smbd. +
-</​code></​solution>​ +
- +
-  *[06]. Configurați serverul Samba în workgroupul ''​EG106''​. Folosiți ca nume NetBios prenumele vostru. Reporniți serviciul. Hint: folosiți directiva ''​netbios name''​. +
-<​solution -hidden -en><​code>​ +
-root@mjolnir:~# grep -A 2 "​workgroup =" /​etc/​samba/​smb.conf +
-   ​workgroup = EG106+
    ​netbios name = gsr    ​netbios name = gsr
        
-root@mjolnir:~# /​etc/​init.d/​samba restart+root@physical:~# /​etc/​init.d/​samba restart
 Stopping Samba daemons: nmbd smbd. Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
 Starting Samba daemons: nmbd smbd. Starting Samba daemons: nmbd smbd.
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[07]. În file manager (Nautilus) folosiți meniul Go, opțiunea Network și selectați Windows Network (sau CTRL+L și apoi ''​%%smb://​%%''​). Vizualizați stațiile prezente în workgroup-ul ​EG106+  *[05]. În file manager (Nautilus) folosiți meniul Go, opțiunea Network și selectați Windows Network (sau CTRL+L și apoi ''​%%smb://​%%''​). Vizualizați stațiile prezente în workgroup-ul ​PR706
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-Go > Network > Windows Shares > EG106 (sau numele configurat) > lista stațiilor +Go > Network > Windows Shares > PR706 (sau numele configurat) > lista stațiilor 
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[08]. Observați că în fișierul de configurare este definită secțiunea de share ''​[homes]''​. Creați utilizatorul ''​bart''​ pe mașina fizică, restartați serverul și conectați-vă cu ''​smbclient''​ de pe mașina virtuală la home-ul utilizatorului bart de pe mașina fizică. Ce se întâmplă?​ +  *[06]. Observați că în fișierul de configurare este definită secțiunea de share ''​[homes]''​. Creați utilizatorul ''​bart''​ pe mașina fizică, restartați serverul și conectați-vă cu ''​smbclient''​ de pe mașina virtuală la home-ul utilizatorului bart de pe mașina fizică. Ce se întâmplă?​ 
-  *[08].a. Hint: URL-urile de conectare la un server SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name%%''​ sau ''​%%\\\\netbios-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name%%''​ +  *[06].a. Hint: URL-urile de conectare la un server SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name%%''​ sau ''​%%\\\\netbios-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name%%''​ 
-  *[08].b. Hint: URL-urile pentru share-uri SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name/​share-name%%''​ sau ''​%%\\\netbios-name\\share-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name/​share-name%%''​. +  *[06].b. Hint: URL-urile pentru share-uri SAMBA, în linia de comandă, sunt ''​%%//​netbios-name/​share-name%%''​ sau ''​%%\\\netbios-name\\share-name%%''​. În interfața grafică (Nautilus), puteți folosi ''​%%smb://​netbios-name/​share-name%%''​. 
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:~# groupadd bart+root@physical:~# groupadd bart
  
-root@mjolnir:~# useradd -d /home/bart -m -g bart -s /bin/bash bart+root@physical:~# useradd -d /home/bart -m -g bart -s /bin/bash bart
  
-root@mjolnir:~# echo "​bart:​student"​ | chpasswd+root@physical:~# echo "​bart:​student"​ | chpasswd
  
-root@mjolnir:~# /​etc/​init.d/​samba restart+root@physical:~# /​etc/​init.d/​samba restart
 Stopping Samba daemons: nmbd smbd. Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
 Starting Samba daemons: nmbd smbd. Starting Samba daemons: nmbd smbd.
  
-student@heimdall:~$ smbclient -L //gsr+student@vm:~$ smbclient -L //gsr
 Enter student'​s password: ​ Enter student'​s password: ​
 session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
  
-student@heimdall:~$ smbclient -L //gsr -U bart+student@vm:~$ smbclient -L //gsr -U bart
 Enter bart's password: ​ Enter bart's password: ​
 session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[09]. Adaugați utilizatorul bart la baza de parole a serverului SAMBA folosind ''​smbpasswd''​. Restartați serverul și încercați să vă conectați din nou. Listați fișierele din share-ul curent. +  *[07]. Adaugați utilizatorul bart la baza de parole a serverului SAMBA folosind ''​smbpasswd''​. Restartați serverul și încercați să vă conectați din nou. Listați fișierele din share-ul curent. 
-  *[09].a. Hint: Pentru a accesa o resursă cu smbclient sintaxa este: //​remote_machine/​resource//​ +  *[07].a. Hint: Pentru a accesa o resursă cu smbclient sintaxa este: //​remote_machine/​resource//​ 
-  *[09].b. Hint: Implicit, smbclient folosește ca username utilizatorul curent. +  *[07].b. Hint: Implicit, smbclient folosește ca username utilizatorul curent. 
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:~# smbpasswd -a bart+root@physical:~# smbpasswd -a bart
 New SMB password: New SMB password:
 Retype new SMB password: Retype new SMB password:
Line 406: Line 378:
  
  
-student@heimdall:~$ smbclient -L //gsr -U bart+student@vm:~$ smbclient -L //gsr -U bart
 Enter bart's password: ​ Enter bart's password: ​
-Domain=[EG106] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]+Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
  
  Sharename ​      ​Type ​     Comment  Sharename ​      ​Type ​     Comment
  --------- ​      ​---- ​     -------  --------- ​      ​---- ​     -------
  print$ ​         Disk      Printer Drivers  print$ ​         Disk      Printer Drivers
- IPC$            IPC       IPC Service (mjolnir ​server)+ IPC$            IPC       IPC Service (physical ​server)
  bart            Disk      Home Directories  bart            Disk      Home Directories
  
  
-Domain=[EG106] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]+Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
  
  Server ​              ​Comment  Server ​              ​Comment
  --------- ​           -------  --------- ​           -------
- GSR                  ​mjolnir ​server+ GSR                  ​physical ​server
  
  Workgroup ​           Master  Workgroup ​           Master
  --------- ​           -------  --------- ​           -------
- EG106                GSR + PR706                GSR 
-</code></​solution>+</​code>​
  
-  *[10]. Pe mașina fizică creați directorul ''/​home/​bart/​private''​ cu permisiuni 744. Creați un share de tip read-write pentru acest director care să permită accesul doar utilizatorului bart. Conectați-vă la acest share de pe mașina virtuală și transferați un fisier (ex:''​file.txt''​) de pe mașina virtuală pe mașina fizică. (Hint: ''​valid users''​) +  *[08]. Pe mașina fizică creați directorul ''/​home/​bart/​private''​ cu permisiuni 744. Creați un share de tip read-write pentru acest director care să permită accesul doar utilizatorului bart. Conectați-vă la acest share de pe mașina virtuală și transferați un fisier (ex:''​file.txt''​) de pe mașina virtuală pe mașina fizică. (Hint: ''​valid users''​) 
-<​solution -hidden -en><​code>​ +<​code>​ 
-root@mjolnir:~# su - bart+root@physical:~# su - bart
  
-bart@mjolnir:~$ pwd+bart@physical:~$ pwd
 /home/bart /home/bart
  
-bart@mjolnir:~$ mkdir private+bart@physical:~$ mkdir private
  
-bart@mjolnir:~$ chmod 744 private/+bart@physical:~$ chmod 744 private/
  
-root@mjolnir:~# tail -n 6 /​etc/​samba/​smb.conf+root@physical:~# tail -n 6 /​etc/​samba/​smb.conf
 [bart_is_sharing] [bart_is_sharing]
         comment = bart's shared folder         comment = bart's shared folder
Line 447: Line 419:
         valid users = bart         valid users = bart
  
-root@mjolnir:~# /​etc/​init.d/​samba restart+root@physical:~# /​etc/​init.d/​samba restart
 Stopping Samba daemons: nmbd smbd. Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
 Starting Samba daemons: nmbd smbd. Starting Samba daemons: nmbd smbd.
  
-student@heimdall:~$ smbclient -L //gsr/ -U bart+student@vm:~$ smbclient -L //gsr/ -U bart
 Enter bart's password: ​ Enter bart's password: ​
-Domain=[EG106] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]+Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
  
  Sharename ​      ​Type ​     Comment  Sharename ​      ​Type ​     Comment
Line 459: Line 431:
  print$ ​         Disk      Printer Drivers  print$ ​         Disk      Printer Drivers
  bart_is_sharing Disk      bart's shared folder  bart_is_sharing Disk      bart's shared folder
- IPC$            IPC       IPC Service (mjolnir ​server)+ IPC$            IPC       IPC Service (physical ​server)
  bart            Disk      Home Directories  bart            Disk      Home Directories
-Domain=[EG106] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]+Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
  
  Server ​              ​Comment  Server ​              ​Comment
  --------- ​           -------  --------- ​           -------
- GSR                  ​mjolnir ​server+ GSR                  ​physical ​server
  
  Workgroup ​           Master  Workgroup ​           Master
  --------- ​           -------  --------- ​           -------
- EG106                GSR+ PR706                GSR
  
  
-student@heimdall:~$ echo "​text"​ > file.txt+student@vm:~$ echo "​text"​ > file.txt
  
-student@heimdall:~$ smbclient //​gsr/​bart_is_sharing -U bart+student@vm:~$ smbclient //​gsr/​bart_is_sharing -U bart
 Enter bart's password: ​ Enter bart's password: ​
-Domain=[EG106] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]+Domain=[PR706] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.1]
 smb: \> ? smb: \> ?
 ?              allinfo ​       altname ​       archive ​       blocksize ​     ​ ?              allinfo ​       altname ​       archive ​       blocksize ​     ​
Line 508: Line 480:
 smb: \> exit smb: \> exit
  
-student@heimdall:~$  +student@vm:~$  
-</​code>​</​solution>​ +</​code>​ 
- +===== 4. Bonus =====
-===== 4. Bonus (1p) =====+
  
   *[01]. rsync:   *[01]. rsync:
   *[01].a. Pe mașina virtuală activati daemonul de rsync (Hint: ''/​etc/​default/​rsync''​). Rulați ''​netstat -lntp''​ și identificati linia corespunzătoare daemonului de rsync.   *[01].a. Pe mașina virtuală activati daemonul de rsync (Hint: ''/​etc/​default/​rsync''​). Rulați ''​netstat -lntp''​ și identificati linia corespunzătoare daemonului de rsync.
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
-root@heimdall:~# touch /​etc/​rsyncd.conf+root@vm:~# touch /​etc/​rsyncd.conf
  
-root@heimdall:~# rsync --daemon+root@vm:~# rsync --daemon
  
-root@heimdall:~# netstat -tlnp | grep rsync+root@vm:~# netstat -tlnp | grep rsync
 tcp        0      0 0.0.0.0:​873 ​            ​0.0.0.0:​* ​              ​LISTEN ​     5166/​rsync ​     ​ tcp        0      0 0.0.0.0:​873 ​            ​0.0.0.0:​* ​              ​LISTEN ​     5166/​rsync ​     ​
 tcp6       ​0 ​     0 :::​873 ​                 :::*                    LISTEN ​     5166/​rsync ​     ​ tcp6       ​0 ​     0 :::​873 ​                 :::*                    LISTEN ​     5166/​rsync ​     ​
Line 527: Line 498:
   *[01].b. Creați directoarele ''/​home/​student/​public-files''​ și ''/​home/​student/​private-files''​ pe mașina virtuală   *[01].b. Creați directoarele ''/​home/​student/​public-files''​ și ''/​home/​student/​private-files''​ pe mașina virtuală
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
-student@heimdall:~$ mkdir public-files+student@vm:~$ mkdir public-files
  
-student@heimdall:~$ touch public-files/​public.txt+student@vm:~$ touch public-files/​public.txt
  
-student@heimdall:~$ mkdir private-files+student@vm:~$ mkdir private-files
  
-student@heimdall:~$ touch private-files/​private.txt+student@vm:~$ touch private-files/​private.txt
 </​code></​solution>​ </​code></​solution>​
  
   *[01].c. publicați conținutul celor două directoare de mai sus prin daemonul de rsync, astfel încât ''​public-files''​ să poată fi accesat fără parolă și ''​private-files''​ să poata fi accesat numai cu introducerea parolei utilizatorului student.   *[01].c. publicați conținutul celor două directoare de mai sus prin daemonul de rsync, astfel încât ''​public-files''​ să poată fi accesat fără parolă și ''​private-files''​ să poata fi accesat numai cu introducerea parolei utilizatorului student.
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
-root@heimdall:~# cat /​etc/​rsyncd.conf+root@vm:~# cat /​etc/​rsyncd.conf
 [public-files] [public-files]
         path = /​home/​student/​public-files         path = /​home/​student/​public-files
Line 549: Line 520:
         secrets file = /​etc/​rsyncd.secrets         secrets file = /​etc/​rsyncd.secrets
         ​         ​
-root@heimdall:~# cat /​etc/​rsyncd.secrets+root@vm:~# cat /​etc/​rsyncd.secrets
 student:​student student:​student
  
-root@heimdall:~# chmod 600 /​etc/​rsyncd.secrets ​+root@vm:~# chmod 600 /​etc/​rsyncd.secrets ​
  
-root@heimdall:~# ls -l /​etc/​rsyncd.secrets ​+root@vm:~# ls -l /​etc/​rsyncd.secrets ​
 -rw------- 1 root root 16 Jan 26 21:39 /​etc/​rsyncd.secrets -rw------- 1 root root 16 Jan 26 21:39 /​etc/​rsyncd.secrets
  
  
  
-student@mjolnir:~$ rsync -avz heimdall.local::​private-files /tmp/priv+student@physical:~$ rsync -avz vm.local::​private-files /tmp/priv
 Password: ​ Password: ​
 receiving incremental file list receiving incremental file list
Line 568: Line 539:
 total size is 0  speedup is 0.00 total size is 0  speedup is 0.00
  
-student@mjolnir:~$ rsync -avz heimdall.local::​public-files /tmp/pub+student@physical:~$ rsync -avz vm.local::​public-files /tmp/pub
 receiving incremental file list receiving incremental file list
 ./ ./
Line 746: Line 717:
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
 eyoung@mjolnir:​~$ ssh-copy-id nrush@heimdall.local eyoung@mjolnir:​~$ ssh-copy-id nrush@heimdall.local
-The authenticity of host '​heimdall.local (192.168.48.128)' can't be established.+The authenticity of host '​heimdall.local (192.168.56.115)' can't be established.
 ECDSA key fingerprint is e6:​2e:​9a:​fa:​b8:​2c:​8c:​cb:​08:​85:​0a:​16:​2a:​82:​30:​07. ECDSA key fingerprint is e6:​2e:​9a:​fa:​b8:​2c:​8c:​cb:​08:​85:​0a:​16:​2a:​82:​30:​07.
 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
-Warning: Permanently added '​heimdall.local,​192.168.48.128' (ECDSA) to the list of known hosts.+Warning: Permanently added '​heimdall.local,​192.168.56.115' (ECDSA) to the list of known hosts.
 nrush@heimdall.local'​s password: ​ nrush@heimdall.local'​s password: ​
 Now try logging into the machine, with "ssh '​nrush@heimdall.local'",​ and check in: Now try logging into the machine, with "ssh '​nrush@heimdall.local'",​ and check in:
gsr/laboratoare/laborator-06.1479311932.txt.gz · Last modified: 2016/11/16 17:58 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0