Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-05 [2016/10/06 15:53]
george.milescu
gsr:laboratoare:laborator-05 [2016/11/10 13:28] (current)
alexandru.carp [3. Configurare Courier IMAP și Maildir (2.5p)]
Line 1: Line 1:
 +~~SHOWSOLUTION~~
 ====== Laborator 05: Serviciul de e-mail ====== ====== Laborator 05: Serviciul de e-mail ======
 +
 +===== 1. Trimiterea și citirea e-mail-urilor local (2p) =====
 +
 +   ​*[01]. Instalați MTA-ul ''​postfix''​. Alegți opțiunile implicite în timpul asistentului de instalare.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install postfix
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[02]. Inspectând conexiunile TCP active, aflați portul pe care ascultă serverul de mail conexiuni. (Hint: ''​netstat''​)
 +  *[02].a Cum se numește executabilul asociat?
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ netstat -lntp | grep ":​25"​
 +tcp        0      0 0.0.0.0:​25 ​             0.0.0.0:​* ​              ​LISTEN ​     10866/​master ​
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[03]. Adăugați utilizatorii ''​alice'',​ ''​bob''​ și ''​charlie''​ pe mașina fizică (adăugați utilizatorii în grupuri omonime, creați-le directoare home și specificați ''/​bin/​bash''​ ca shell implicit).
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd alice
 +
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /home/alice -m -g alice -s /bin/bash alice
 +
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​alice:​alice"​ | chpasswd
 +
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd bob
 +
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /home/bob -m -g bob -s /bin/bash bob
 +
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​bob:​bob"​ | chpasswd
 +
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd charlie
 +
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /​home/​charlie -m -g charlie -s /bin/bash charlie
 +
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​charlie:​charlie"​ | chpasswd
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[04]. Din contul utilizatorului ''​alice'',​ trimiteți un mail catre ''​bob''​ cu subiectul ''​salutare''​
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre bob" | mail -s "​Hello"​ bob
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[05]. Din contul utlizatorului ''​bob'',​ verificați casuța de mesaje e-mail. Dupa aceasta operatiune, NU inchideti utilitarul mail. (Hint: ''​mail''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +bob@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 new
 +>N  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:02   ​14/​494 ​  Hello
 +& 1
 +Message 1:
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:02:52 2011
 +X-Original-To:​ bob
 +To: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Hello
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:02:52 +0200 (EET)
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +Mesaj de la alice catre bob
 +
 +
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[06]. Răspundeți (reply) la mesaj. Verificați că reply-ul a ajuns în contul lui alice. (Folosiți ''?''​ - semnul întrebării - pentru un ecran de ajutor)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +& r 1
 +To: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Re: Hello
 +
 +Reply de la bob catre alice
 +
 +.
 +Cc: 
 +&
 +
 +alice@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new
 +>N  1 bob@mjolnir.labs. ​ Wed Dec 14 21:04   ​16/​611 ​  Re: Hello
 +& 1
 +Message 1:
 +From bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:04:31 2011
 +X-Original-To:​ alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +To: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Re: Hello
 +In-Reply-To:​ <​20111214190252.EB4346A@mjolnir.labs.cs.pub.ro>​
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:04:31 +0200 (EET)
 +From: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +Reply de la bob catre alice
 +
 +&
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[07]. Configurați un alias denumit ''​contact''​ care să redirecteze toate mesajele trimise pe adresa sa către utilizatorul ''​alice''​. (Hint: ''/​etc/​aliases'',​ ''​newaliases''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ tail -n 1 /​etc/​aliases
 +contact:​alice
 +
 +root@mjolnir:​~#​ newaliases
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[08]. Trimiteți un e-mail de la bob la ''​contact''​ și verificați că mesajul a ajuns la ''​alice''​. (Hint: ''​mail''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +bob@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la bob catre contact"​ | mail -s "Test alias contact"​ contact
 +
 +alice@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new
 +>N  1 bob@mjolnir.labs. ​ Wed Dec 14 21:11   ​14/​515 ​  Test alias contact
 +& 1
 +Message 1:
 +From bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:11:30 2011
 +X-Original-To:​ contact
 +To: contact@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Test alias contact
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:11:30 +0200 (EET)
 +From: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +Mesaj de la bob catre contact
 +
 +&
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[09]. Realizați un forward local (configurat din home-ul utilizatorului) astfel încât toate mesajele care sunt destinate utilzatorului ''​student''​ să ajungă la utilizatorul ''​bob''​. (Hint: ''​~/​.forward''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +student@mjolnir:​~$ cat .forward ​
 +bob
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[10]. Trimiteți un e-mail de la ''​alice''​ către ''​student'',​ având la ''​CC''​ pe ''​charlie''​. Verificați conturile de mail ale utilizatorilor ''​student'',​ ''​bob''​ și ''​charlie''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre student si charlie"​ | mail -s "Test forward"​ -c charlie student
 +
 +student@mjolnir:​~$ mail
 +No mail for student
 +
 +bob@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 unread
 +>U  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:14   ​19/​711 ​  Test forward
 +& 1
 +Message 1:
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:14:46 2011
 +X-Original-To:​ student
 +To: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Test forward
 +Cc: charlie@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:14:46 +0200 (EET)
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +Mesaj de la alice catre student si charlie
 +
 +
 +
 +charlie@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​charlie":​ 1 message 1 new
 +>N  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:14   ​15/​563 ​  Test forward
 +& 1
 +Message 1:
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:14:46 2011
 +X-Original-To:​ charlie
 +To: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Subject: Test forward
 +Cc: charlie@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:14:46 +0200 (EET)
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +Mesaj de la alice catre student si charlie
 +
 +
 +</​code></​solution>​
 +
 +
 +===== 2. Configurări Postfix (2p) =====
 +
 +<note important>​
 +Toate configurările de Postfix vor fi realizate folosind postconf
 +</​note>​
 +
 +  *[01]. Configurați Postfix astfel încât mesajele către gsr.ro să fie stocate local (Hint: ''​mydestination''​). Mapați gsr.ro și mail.gsr.ro pe adresa ip 127.0.0.1.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mydestination ="
 +mydestination = mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ localhost.labs.cs.pub.ro,​ , localhost
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​mydestination = mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ localhost.labs.cs.pub.ro,​ , localhost, gsr.ro'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +
 +root@mjolnir:​~#​ head -n 3 /etc/hosts
 +127.0.0.1 localhost
 +127.0.1.1 mjolnir.labs.cs.pub.ro mjolnir
 +127.0.0.1 gsr.ro mail.gsr.ro
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[02]. Testați funcționarea directivei trimițând un email de la ''​student''​ către ''​alice@gsr.ro''​. Verificați în contul lui ''​alice''​ mesajul primit de la ''​student''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +student@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la student catre alice@gsr.ro"​ | mail -s "Mesaj catre alice@gsr.ro"​ alice@gsr.ro
 +
 +alice@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new
 +>N  1 student@mjolnir.l ​ Wed Dec 14 21:26   ​14/​524 ​  Mesaj catre alice@gsr.ro
 +& 1
 +Message 1:
 +From student@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:26:45 2011
 +X-Original-To:​ alice@gsr.ro
 +To: alice@gsr.ro
 +Subject: Mesaj catre alice@gsr.ro
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:26:45 +0200 (EET)
 +From: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro (Student CS)
 +
 +Mesaj de la student catre alice@gsr.ro
 +
 +
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[03]. Configurați Postfix astfel încât directiva ''​myhostname''​ să fie ''​mail.gsr.ro''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​myhostname ="
 +myhostname = mjolnir.labs.cs.pub.ro
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​myhostname = gsr.ro'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[04]. Configurați Postfix astfel încât directiva ''​myorigin''​ să aibă valoarea directivei ''​myhostname''​. (Hint: ''​$myhostname''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​myorigin ="
 +append_at_myorigin = yes
 +myorigin = /​etc/​mailname
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​myorigin = $myhostname'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[05]. Testați funcționarea configurărilor anterioare trimițând un email de la ''​alice''​ către ''​bob@gsr.ro''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre bob@gsr.ro"​ | mail -s "Catre bob@gsr.ro"​ bob@gsr.ro
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[05].a. Verificați mesajul primit de ''​bob''​. Ce apare trecut în dreptul sursei?
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +bob@mjolnir:​~$ mail
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help.
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 new
 +>N  1 alice@gsr.ro ​      Wed Dec 14 21:40   ​14/​407 ​  Catre bob@gsr.ro
 +& 1
 +Message 1:
 +From alice@gsr.ro ​ Wed Dec 14 21:40:30 2011
 +X-Original-To:​ bob@gsr.ro
 +To: bob@gsr.ro
 +Subject: Catre bob@gsr.ro
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:40:30 +0200 (EET)
 +From: alice@gsr.ro
 +
 +Mesaj de la alice catre bob@gsr.ro
 +
 +
 +</​code></​solution>​
 +
 +
 +===== 3. Configurare Courier IMAP și Maildir (2.5p) =====
 +
 +  *[01]. Instalați un pachet care să conțină utilitarul ''​maildirmake''​.
 +  *[01].a. Căutați toate pachetele care conțin **fișierul din /bin** ''​maildirmake''​. (Hint: ''​apt-file'',​ ''​grep''​)
 +  *[01].b. Din lista de pachete găsită instalați pachetul de bază pentru ''​courier''​. Alegeți opțiunile default din asistentul de instalare.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ apt-file search maildirmake | grep /usr/bin
 +courier-base:​ /​usr/​bin/​maildirmake.courier
 +dovecot-core:​ /​usr/​bin/​maildirmake.dovecot
 +maildrop: /​usr/​bin/​maildirmake.maildrop
 +
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install courier-base
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[02]. Configurați suportul de Maildir în Postfix. (Hint: curs, slide 22)
 +  *[02].a. ''​home_mailbox = Maildir/''​
 +  *[02].b. ''​mailbox_command =''​
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​home_mailbox ="
 +home_mailbox = 
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mailbox_command ="
 +mailbox_command = procmail -a "​$EXTENSION"​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e "​home_mailbox = Maildir/"​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -# mailbox_command
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mailbox_command ="
 +mailbox_command = 
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[03]. Instalați întâi pachetul de IMAP (simplu) al Courier și apoi libgamin0. După instalarea lui libgamin0 reporniți ''​courier-imap''​. Instalarea lui libgamin este necesară datorită bug-ului descris aici http://​bugs.debian.org/​cgi-bin/​bugreport.cgi?​bug=578937.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install courier-imap
 +
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install libgamin0
 +
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​courier-imap restart
 +Stopping Courier IMAP server: imapd.
 +Starting Courier IMAP server: imapd.
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[04]. Inspectând conexiunile active, aflați portul pe care ascultă daemonul de IMAP. (Hint: ''​netstat''​)
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ netstat -lntp | grep courier
 +tcp6       ​0 ​     0 :::​143 ​                 :::*                    LISTEN ​     14373/​couriertcpd
 +
 +root@mjolnir:​~#​ getent services imap
 +imap2                 ​143/​tcp imap
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[05]. Creați un director de tip Maildir în home-ul utilizatorului ''​alice''​ (calea către director va trebui să fie ''/​home/​alice/​Maildir/''​) (Hint: ''​maildirmake''​)
 +  *[05].a. **Atenție**:​ După creare, directorul ''​Maildir/''​ trebuie să fie deținut de utilizatorul ''​alice''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +alice@mjolnir:​~$ maildirmake /​home/​alice/​Maildir
 +
 +alice@mjolnir:​~$ ls -l
 +total 8
 +drwx------ 5 alice alice 4096 Dec 14 22:07 Maildir
 +-rw------- 1 alice alice 1683 Dec 14 21:28 mbox
 +alice@mjolnir:​~$ ls -lR Maildir/
 +Maildir/:
 +total 12
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 cur
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 new
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 tmp
 +
 +Maildir/​cur:​
 +total 0
 +
 +Maildir/​new:​
 +total 0
 +
 +Maildir/​tmp:​
 +total 0
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[06]. Instalați clientul de e-mail Mozilla Thunderbird.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install thunderbird
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[07]. Configurați Thunderbird pentru a se conecta la serverul de IMAP local (localhost),​ în contul utilizatorului ''​alice''​. Mesajele vor fi trimise, de asemenea, folosind MTA-ul local (localhost).
 +    *[07].a. Pentru pornirea clientului folosiți meniul ''​Applications -> Internet''​.
 +    *[07].b. În Mail Account Setup folosiți butonul Manual Setup pentru a configura contul lui alice în mod avansat
 +      *[07].b.1. Adresa de email folosită va fi ''​alice@gsr.ro''​ iar parola va fi cea a utilizatorului alice.
 +      *[07].b.2. Server name va fi ''​gsr.ro''​
 +      *[07].b.3 Connection security: none
 +      *[07].b.4 Authentication method: Password, transmitted insecurely
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +  *Applications -> Internet -> Icedove Mail/News
 +  *Mail Account Setup
 +    *Your name: Alice
 +    *Email address: alice@gsr.ro
 +    *Password: alice
 +  *Continue
 +  *Manual Setup
 +  *Server name -> gsr.ro
 +  *Connection security -> none
 +  *Authentication method -> Password, transmitted insecurely
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[08]. Trimiteți un e-mail de la bob către ''​alice@gsr.ro''​ și verificați că mesajul a ajuns în Thunderbird,​ în contul lui ''​alice''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +bob@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la bob catre alice@gsr.ro"​ | mail -s "Test Thunderbird"​ alice@gsr.ro
 +
 +Thunderbird -> Get Mail.
 +</​code></​solution>​
 +
 +===== 4. Configurari avansate =====
 +
 +  *[01]. Alias-uri avansate: Configurați domeniile virtuale ''​gsr-cs.ro''​ și ''​gsr-upb.ro''​ și alias-urile:​
 +  *[01].a. ''​contact@gsr-cs.ro -> alice''​
 +  *[01].b. ''​info@gsr-cs.ro -> bob''​
 +  *[01].c ''​sales@gsr-upb.ro -> alice''​
 +  *[01].d. ''​office@gsr-upb.ro -> bob''​
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_alias_domains = gsr-cs.ro gsr-upb.ro'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_alias_maps = hash:/​etc/​postfix/​virtual'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​postfix/​virtual ​
 +contact@gsr-cs.ro alice
 +info@gsr-cs.ro bob
 +sales@gsr-upb.ro alice
 +office@gsr-upb.ro bob
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postmap /​etc/​postfix/​virtual ​
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[02]. Configurați căsuțe postale virtuale cu utilizatori non-unix pentru domeniul ''​gsr-rules.ro''​.
 +  *[02].a. Directorul de bază pentru căsuțele poștare virtuale este ''/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/''​.
 +  *[02].b. Utilizatorul ''​dorin''​ va avea căsuța poștală, format Maildir, în directorul ''/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/''​.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd virtual
 +
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /​home/​virtual -m -g virtual -s /bin/bash virtual
 +
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​virtual:​virtual"​ | chpasswd
 +
 +root@mjolnir:​~#​ mkdir -p /​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro
 +
 +root@mjolnir:​~#​ chown -R virtual:​virtual /​usr/​local/​mail/​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ getent passwd virtual
 +virtual:​x:​1005:​1005::/​home/​virtual:/​bin/​bash
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_domains = gsr-rules.ro'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_maps = hash:/​etc/​postfix/​vmailbox'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_base = /​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_uid_maps = static:​1005'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_gid_maps = static:​1005'​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​postfix/​vmailbox ​
 +dorin@gsr-rules.ro gsr-rules/​dorin/​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ postmap /​etc/​postfix/​vmailbox
 +</​code></​solution>​
 +
 +  *[03]. Configurați suport de căsuțe poștale virtuale în Courier pentru căsuțele poștale create mai sus.
 +<​solution -hidden -en><​code>​
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​authdaemonrc | grep "​authmodulelist="​
 +authmodulelist="​authuserdb"​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ userdb info set uid=1005 gid=1005 home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​ mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​userdb
 +info uid=1005|gid=1005|home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​
 +
 +root@mjolnir:​~#​ userdbpw -md5 | userdb info set systempw
 +Password: ​
 +Reenter password:
 +
 +root@mjolnir:​~#​ makeuserdb
 +
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​userdb
 +info systempw=$1$6/​NXTTBE$wioqqFuVEFXymHoMyVvfu.|uid=1005|mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|gid=1005
 +</​code></​solution>​
 +
  
 /* /*
gsr/laboratoare/laborator-05.1475758404.txt.gz · Last modified: 2016/10/06 15:53 by george.milescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0