Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-05 [2014/10/30 20:15]
mihai.vasilescu [Exerciții]
gsr:laboratoare:laborator-05 [2016/11/10 13:28] (current)
alexandru.carp [3. Configurare Courier IMAP și Maildir (2.5p)]
Line 1: Line 1:
-====== Laborator 05 - Interacțiunea cu nucleulGestiunea proceselor ​și serviciilor ​======+~~SHOWSOLUTION~~ 
 +====== Laborator 05: Serviciul de e-mail ====== 
 + 
 +===== 1. Trimiterea și citirea e-mail-urilor local (2p) ===== 
 + 
 +   ​*[01]. Instalați MTA-ul ''​postfix''​. Alegți opțiunile implicite în timpul asistentului de instalare. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install postfix 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[02]. Inspectând conexiunile TCP active, aflați portul pe care ascultă serverul de mail conexiuni. (Hint: ''​netstat''​) 
 +  *[02].a Cum se numește executabilul asociat? 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ netstat -lntp | grep ":​25"​ 
 +tcp        0      0 0.0.0.0:​25 ​             0.0.0.0:​* ​              ​LISTEN ​     10866/​master  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[03]. Adăugați utilizatorii ''​alice'',​ ''​bob''​ și ''​charlie''​ pe mașina fizică (adăugați utilizatorii în grupuri omonime, creați-le directoare home și specificați ''/​bin/​bash''​ ca shell implicit). 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd alice 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /home/alice -m -g alice -s /bin/bash alice 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​alice:​alice"​ | chpasswd 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd bob 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /home/bob -m -g bob -s /bin/bash bob 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​bob:​bob"​ | chpasswd 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd charlie 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /​home/​charlie -m -g charlie -s /bin/bash charlie 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​charlie:​charlie"​ | chpasswd 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[04]. Din contul utilizatorului ''​alice'',​ trimiteți un mail catre ''​bob'' ​cu subiectul ''​salutare''​ 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre bob" | mail -s "​Hello"​ bob 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[05]Din contul utlizatorului ''​bob'',​ verificați casuța de mesaje e-mail. Dupa aceasta operatiune, NU inchideti utilitarul mail. (Hint: ''​mail''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +bob@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:02   ​14/​494 ​  ​Hello 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:02:52 2011 
 +X-Original-To:​ bob 
 +To: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Hello 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:02:52 +0200 (EET) 
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +Mesaj de la alice catre bob 
 + 
 +&  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[06]. Răspundeți (reply) la mesaj. Verificați că reply-ul a ajuns în contul lui alice. (Folosiți ''?''​ - semnul întrebării - pentru un ecran de ajutor) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +& r 1 
 +To: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Re: Hello 
 + 
 +Reply de la bob catre alice 
 + 
 +
 +Cc:  
 +
 + 
 +alice@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 bob@mjolnir.labs. ​ Wed Dec 14 21:04   ​16/​611 ​  Re: Hello 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:04:31 2011 
 +X-Original-To:​ alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +To: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Re: Hello 
 +In-Reply-To:​ <​20111214190252.EB4346A@mjolnir.labs.cs.pub.ro>​ 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:04:31 +0200 (EET) 
 +From: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +Reply de la bob catre alice 
 + 
 +
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[07]. Configurați un alias denumit ''​contact''​ care să redirecteze toate mesajele trimise pe adresa sa către utilizatorul ''​alice''​. (Hint: ''/​etc/​aliases'',​ ''​newaliases''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ tail -n 1 /​etc/​aliases 
 +contact:​alice 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ newaliases 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[08]. Trimiteți un e-mail de la bob la ''​contact'' ​și verificați că mesajul a ajuns la ''​alice''​. (Hint: ''​mail''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +bob@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la bob catre contact"​ | mail -s "Test alias contact"​ contact 
 + 
 +alice@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 bob@mjolnir.labs. ​ Wed Dec 14 21:11   ​14/​515 ​  Test alias contact 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:11:30 2011 
 +X-Original-To:​ contact 
 +To: contact@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Test alias contact 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:11:30 +0200 (EET) 
 +From: bob@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +Mesaj de la bob catre contact 
 + 
 +
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[09]. Realizați un forward local (configurat din home-ul utilizatorului) astfel încât toate mesajele care sunt destinate utilzatorului ''​student''​ să ajungă la utilizatorul ''​bob''​. (Hint: ''​~/​.forward''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +student@mjolnir:​~$ cat .forward  
 +bob 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[10]. Trimiteți un e-mail de la ''​alice''​ către ''​student'',​ având la ''​CC''​ pe ''​charlie''​. Verificați conturile de mail ale utilizatorilor ''​student'',​ ''​bob''​ și ''​charlie''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre student si charlie"​ | mail -s "Test forward"​ -c charlie student 
 + 
 +student@mjolnir:​~$ mail 
 +No mail for student 
 + 
 +bob@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 unread 
 +>U  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:14   ​19/​711 ​  Test forward 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:14:46 2011 
 +X-Original-To:​ student 
 +To: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Test forward 
 +Cc: charlie@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:14:46 +0200 (EET) 
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +Mesaj de la alice catre student si charlie 
 + 
 +&  
 + 
 +charlie@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​charlie":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 alice@mjolnir.lab ​ Wed Dec 14 21:14   ​15/​563 ​  Test forward 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:14:46 2011 
 +X-Original-To:​ charlie 
 +To: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Subject: Test forward 
 +Cc: charlie@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:14:46 +0200 (EET) 
 +From: alice@mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +Mesaj de la alice catre student si charlie 
 + 
 +&  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 + 
 +===== 2. Configurări Postfix (2p) ===== 
 + 
 +<note important>​ 
 +Toate configurările de Postfix vor fi realizate folosind postconf 
 +</​note>​ 
 + 
 +  *[01]. Configurați Postfix astfel încât mesajele către gsr.ro să fie stocate local (Hint: ''​mydestination''​). Mapați gsr.ro și mail.gsr.ro pe adresa ip 127.0.0.1. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mydestination =" 
 +mydestination = mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ localhost.labs.cs.pub.ro,​ , localhost 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​mydestination = mjolnir.labs.cs.pub.ro,​ localhost.labs.cs.pub.ro,​ , localhost, gsr.ro'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart 
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ head -n 3 /​etc/​hosts 
 +127.0.0.1 localhost 
 +127.0.1.1 mjolnir.labs.cs.pub.ro mjolnir 
 +127.0.0.1 gsr.ro mail.gsr.ro 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[02]. Testați funcționarea directivei trimițând un email de la ''​student''​ către ''​alice@gsr.ro''​. Verificați în contul lui ''​alice''​ mesajul primit de la ''​student''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +student@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la student catre alice@gsr.ro"​ | mail -s "Mesaj catre alice@gsr.ro"​ alice@gsr.ro 
 + 
 +alice@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​alice":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 student@mjolnir.l ​ Wed Dec 14 21:26   ​14/​524 ​  Mesaj catre alice@gsr.ro 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From student@mjolnir.labs.cs.pub.ro ​ Wed Dec 14 21:26:45 2011 
 +X-Original-To:​ alice@gsr.ro 
 +To: alice@gsr.ro 
 +Subject: Mesaj catre alice@gsr.ro 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:26:45 +0200 (EET) 
 +From: student@mjolnir.labs.cs.pub.ro (Student CS) 
 + 
 +Mesaj de la student catre alice@gsr.ro 
 + 
 +&  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[03]. Configurați Postfix astfel încât directiva ''​myhostname''​ să fie ''​mail.gsr.ro''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​myhostname =" 
 +myhostname = mjolnir.labs.cs.pub.ro 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​myhostname = gsr.ro'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart 
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[04]. Configurați Postfix astfel încât directiva ''​myorigin''​ să aibă valoarea directivei ''​myhostname''​. (Hint: ''​$myhostname''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​myorigin =" 
 +append_at_myorigin = yes 
 +myorigin = /​etc/​mailname 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​myorigin = $myhostname'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​postfix restart 
 +Stopping Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 +Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix. 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[05]. Testați funcționarea configurărilor anterioare trimițând un email de la ''​alice''​ către ''​bob@gsr.ro''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +alice@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la alice catre bob@gsr.ro"​ | mail -s "Catre bob@gsr.ro"​ bob@gsr.ro 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[05].a. Verificați mesajul primit de ''​bob''​. Ce apare trecut în dreptul sursei? 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +bob@mjolnir:​~$ mail 
 +Mail version 8.1.2 01/​15/​2001. ​ Type ? for help. 
 +"/​var/​mail/​bob":​ 1 message 1 new 
 +>N  1 alice@gsr.ro ​      Wed Dec 14 21:40   ​14/​407 ​  Catre bob@gsr.ro 
 +& 1 
 +Message 1: 
 +From alice@gsr.ro ​ Wed Dec 14 21:40:30 2011 
 +X-Original-To:​ bob@gsr.ro 
 +To: bob@gsr.ro 
 +Subject: Catre bob@gsr.ro 
 +Date: Wed, 14 Dec 2011 21:40:30 +0200 (EET) 
 +From: alice@gsr.ro 
 + 
 +Mesaj de la alice catre bob@gsr.ro 
 + 
 +&  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 + 
 +===== 3. Configurare Courier IMAP și Maildir (2.5p) ===== 
 + 
 +  *[01]. Instalați un pachet care să conțină utilitarul ''​maildirmake''​. 
 +  *[01].a. Căutați toate pachetele care conțin **fișierul din /bin** ''​maildirmake''​. (Hint: ''​apt-file'',​ ''​grep''​) 
 +  *[01].b. Din lista de pachete găsită instalați pachetul de bază pentru ''​courier''​. Alegeți opțiunile default din asistentul de instalare. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-file search maildirmake | grep /usr/bin 
 +courier-base:​ /​usr/​bin/​maildirmake.courier 
 +dovecot-core:​ /​usr/​bin/​maildirmake.dovecot 
 +maildrop: /​usr/​bin/​maildirmake.maildrop 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install courier-base 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[02]. Configurați suportul de Maildir în Postfix. (Hint: curs, slide 22) 
 +  *[02].a. ''​home_mailbox = Maildir/''​ 
 +  *[02].b. ''​mailbox_command =''​ 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​home_mailbox =" 
 +home_mailbox =  
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mailbox_command =" 
 +mailbox_command = procmail -a "​$EXTENSION"​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e "​home_mailbox = Maildir/"​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -# mailbox_command 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf | grep "​mailbox_command =" 
 +mailbox_command =  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[03]. Instalați întâi pachetul de IMAP (simplu) al Courier și apoi libgamin0. După instalarea lui libgamin0 reporniți ''​courier-imap''​. Instalarea lui libgamin este necesară datorită bug-ului descris aici http://​bugs.debian.org/​cgi-bin/​bugreport.cgi?​bug=578937. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install courier-imap 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install libgamin0 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ /​etc/​init.d/​courier-imap restart 
 +Stopping Courier IMAP server: imapd. 
 +Starting Courier IMAP server: imapd. 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[04]. Inspectând conexiunile active, aflați portul pe care ascultă daemonul de IMAP. (Hint: ''​netstat''​) 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ netstat -lntp | grep courier 
 +tcp6       ​0 ​     0 :::​143 ​                 :::*                    LISTEN ​     14373/​couriertcpd 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ getent services imap 
 +imap2                 ​143/​tcp imap 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[05]. Creați un director de tip Maildir în home-ul utilizatorului ''​alice''​ (calea către director va trebui să fie ''/​home/​alice/​Maildir/''​) (Hint: ''​maildirmake''​) 
 +  *[05].a. **Atenție**:​ După creare, directorul ''​Maildir/''​ trebuie să fie deținut de utilizatorul ''​alice''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +alice@mjolnir:​~$ maildirmake /​home/​alice/​Maildir 
 + 
 +alice@mjolnir:​~$ ls -l 
 +total 8 
 +drwx------ 5 alice alice 4096 Dec 14 22:07 Maildir 
 +-rw------- 1 alice alice 1683 Dec 14 21:28 mbox 
 +alice@mjolnir:​~$ ls -lR Maildir/ 
 +Maildir/: 
 +total 12 
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 cur 
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 new 
 +drwx------ 2 alice alice 4096 Dec 14 22:07 tmp 
 + 
 +Maildir/​cur:​ 
 +total 0 
 + 
 +Maildir/​new:​ 
 +total 0 
 + 
 +Maildir/​tmp:​ 
 +total 0 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[06]. Instalați clientul de e-mail Mozilla Thunderbird. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ apt-get install thunderbird 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[07]. Configurați Thunderbird pentru a se conecta la serverul de IMAP local (localhost),​ în contul utilizatorului ''​alice''​. Mesajele vor fi trimise, de asemenea, folosind MTA-ul local (localhost). 
 +    *[07].a. Pentru pornirea clientului folosiți meniul ''​Applications -> Internet''​. 
 +    *[07].b. În Mail Account Setup folosiți butonul Manual Setup pentru a configura contul lui alice în mod avansat 
 +      *[07].b.1. Adresa de email folosită va fi ''​alice@gsr.ro''​ iar parola va fi cea a utilizatorului alice. 
 +      *[07].b.2. Server name va fi ''​gsr.ro''​ 
 +      *[07].b.3 Connection security: none 
 +      *[07].b.4 Authentication method: Password, transmitted insecurely 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +  *Applications -> Internet -> Icedove Mail/News 
 +  *Mail Account Setup 
 +    *Your name: Alice 
 +    *Email address: alice@gsr.ro 
 +    *Password: alice 
 +  *Continue 
 +  *Manual Setup 
 +  *Server name -> gsr.ro 
 +  *Connection security -> none 
 +  *Authentication method -> Password, transmitted insecurely 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[08]. Trimiteți un e-mail de la bob către ''​alice@gsr.ro''​ și verificați că mesajul a ajuns în Thunderbird,​ în contul lui ''​alice''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +bob@mjolnir:​~$ echo "Mesaj de la bob catre alice@gsr.ro"​ | mail -s "Test Thunderbird"​ alice@gsr.ro 
 + 
 +Thunderbird -> Get Mail. 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +===== 4. Configurari avansate ===== 
 + 
 +  *[01]. Alias-uri avansate: Configurați domeniile virtuale ''​gsr-cs.ro''​ și ''​gsr-upb.ro''​ și alias-urile:​ 
 +  *[01].a. ''​contact@gsr-cs.ro -> alice''​ 
 +  *[01].b. ''​info@gsr-cs.ro -> bob''​ 
 +  *[01].c ''​sales@gsr-upb.ro -> alice''​ 
 +  *[01].d. ''​office@gsr-upb.ro -> bob''​ 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_alias_domains = gsr-cs.ro gsr-upb.ro'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_alias_maps = hash:/​etc/​postfix/​virtual'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​postfix/​virtual  
 +contact@gsr-cs.ro alice 
 +info@gsr-cs.ro bob 
 +sales@gsr-upb.ro alice 
 +office@gsr-upb.ro bob 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postmap /​etc/​postfix/​virtual  
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[02]. Configurați căsuțe postale virtuale cu utilizatori non-unix pentru domeniul ''​gsr-rules.ro''​. 
 +  *[02].a. Directorul de bază pentru căsuțele poștare virtuale este ''/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/''​. 
 +  *[02].b. Utilizatorul ''​dorin''​ va avea căsuța poștală, format Maildir, în directorul ''/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/''​. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ groupadd virtual 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ useradd -d /​home/​virtual -m -g virtual -s /bin/bash virtual 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ echo "​virtual:​virtual"​ | chpasswd 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ mkdir -p /​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ chown -R virtual:​virtual /​usr/​local/​mail/​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ getent passwd virtual 
 +virtual:​x:​1005:​1005::/​home/​virtual:/​bin/​bash 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_domains = gsr-rules.ro'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_maps = hash:/​etc/​postfix/​vmailbox'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_mailbox_base = /​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_uid_maps = static:​1005'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postconf -e '​virtual_gid_maps = static:​1005'​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​postfix/​vmailbox  
 +dorin@gsr-rules.ro gsr-rules/​dorin/​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ postmap /​etc/​postfix/​vmailbox 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 +  *[03]. Configurați suport de căsuțe poștale virtuale în Courier pentru căsuțele poștale create mai sus. 
 +<​solution -hidden -en><​code>​ 
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​authdaemonrc | grep "​authmodulelist="​ 
 +authmodulelist="​authuserdb"​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ userdb info set uid=1005 gid=1005 home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​ mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​userdb 
 +info uid=1005|gid=1005|home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​ 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ userdbpw -md5 | userdb info set systempw 
 +Password:  
 +Reenter password: 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ makeuserdb 
 + 
 +root@mjolnir:​~#​ cat /​etc/​courier/​userdb 
 +info systempw=$1$6/​NXTTBE$wioqqFuVEFXymHoMyVvfu.|uid=1005|mail=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|home=/​usr/​local/​mail/​gsr-rules.ro/​dorin/​|gid=1005 
 +</​code></​solution>​ 
 + 
 + 
 +/*
  
 <note important>​ <note important>​
Line 7: Line 463:
 ===== 1. Interacțiunea cu nucleul Linux (1,5p) ===== ===== 1. Interacțiunea cu nucleul Linux (1,5p) =====
  
-  *Comenzi/​concepte/​fișiere +  * Comenzi/​concepte/​fișiere 
-    */proc +    * /proc
  
 ==== Exerciții ==== ==== Exerciții ====
Line 165: Line 620:
     *modprobe     *modprobe
     *rmmod     *rmmod
-    */​etc/​modules +    * /​etc/​modules 
-    */​etc/​modprobe.d+    * /​etc/​modprobe.d
  
  
Line 234: Line 689:
 </​code></​solution>​ </​code></​solution>​
  
-  *[05]. Încărcați din nou modulele ''​floppy'',​ folosind ''​modprobe''​.+  *[04]. Încărcați din nou modulele ''​floppy'',​ folosind ''​modprobe''​.
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
 root@heimdall:​~#​ modprobe floppy root@heimdall:​~#​ modprobe floppy
Line 241: Line 696:
 </​code></​solution>​ </​code></​solution>​
  
-  *[06]. Analizând output-ul ''​dmesg'',​ identificați mesajul salvat de snd_pcsp atunci când a fost încărcat în kernel+  *[05]. Analizând output-ul ''​dmesg'',​ identificați mesajul salvat de snd_pcsp atunci când a fost încărcat în kernel
 <​solution -hidden -en><​code>​ <​solution -hidden -en><​code>​
 root@heimdall:​~#​ dmesg root@heimdall:​~#​ dmesg
Line 251: Line 706:
   *Comenzi/​concepte/​fișiere   *Comenzi/​concepte/​fișiere
     *meniul de GRUB     *meniul de GRUB
-    */​boot/​grub/​menu.lst +    * /​boot/​grub/​menu.lst 
-    */​boot/​grub/​grub.cfg +    * /​boot/​grub/​grub.cfg 
-    */​etc/​default/​grub+    * /​etc/​default/​grub
  
 ==== Tutorial ==== ==== Tutorial ====
Line 361: Line 816:
     *init     *init
     *telinit     *telinit
-    */​etc/​inittab+    * /​etc/​inittab
  
  
Line 752: Line 1207:
 } }
 </​code></​solution>​ </​code></​solution>​
 +
 +*/
gsr/laboratoare/laborator-05.1414692918.txt.gz · Last modified: 2014/10/30 20:15 by mihai.vasilescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0