Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gsr:laboratoare:laborator-03 [2016/10/26 16:54]
alexandru.carp
gsr:laboratoare:laborator-03 [2016/10/27 13:21] (current)
alexandru.carp
Line 3: Line 3:
 ====== Laborator 03: Serviciile de DHCP si SSH ====== ====== Laborator 03: Serviciile de DHCP si SSH ======
  
-===== Demo: Funcționarea dhclient =====+===== 01. Pregatirea infrastructurii virtuale (OpenStack) ===== 
 + 
 +Incepand cu acest laborator vom lucra si pe topologia virtuala OpenStack. Aceeasi topologie va fi folosita si la proiect. 
 +Acest task are ca scop crearea infrastructurii virtuale. 
 + 
 +<​note>​ 
 +Fiecare student va avea propriul subnet, din care va aloca adrese pentru masinile virtuale. Puteti gasi alocarea aici: 
 +https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​14QgTyn41hzinWqHaUQ16kf9_UeUcwXNQ__MR5C6Q70U/​pubhtml 
 +</​note>​ 
 + 
 +<​note>​ 
 +Pentru crearea contului, a masinilor virtuale si a legaturilor dintre ele, urmati pasii de aici: 
 +http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​gsr/​resurse/​proiect 
 +</​note>​ 
 + 
 +===== 02. DHCP ===== 
 + 
 +==== a) Demo: Funcționarea dhclient ==== 
 + 
 +<​note>​ 
 +Executati acest demo pe masina fizica din laborator. 
 +</​note>​
  
 Clientul de DHCP este reprezentat în Linux de comanda ''​dhclient''​. La o rulare a comenzii ''​dhclient''​ este interogat serverul DHCP pentru transmiterea unei adrese. Clientul de DHCP este reprezentat în Linux de comanda ''​dhclient''​. La o rulare a comenzii ''​dhclient''​ este interogat serverul DHCP pentru transmiterea unei adrese.
Line 12: Line 33:
 ip a s ip a s
 </​code>​ </​code>​
-Interfața activă este cea care are adresa IP din rețeaua ''​172.16.4.0/​24''​. 
  
 Apoi dezactivăm configurația interfeței:<​code>​ Apoi dezactivăm configurația interfeței:<​code>​
Line 31: Line 51:
 unde ''<​interface>''​ este numele interfeței. unde ''<​interface>''​ este numele interfeței.
  
-===== Verificare configurare ​server de DHCP =====+==== b) Configurare ​server de DHCP ====
  
 <​note>​ <​note>​
-TODO: Referiri la masinile virtuale din OpenStack+Acest task se va executa pe infrastructura virtuala. 
 +Masina ''​Sn-R''​ va are rol de server DHCP, iar masina ''​D''​ va avea rol de client DHCP.
 </​note>​ </​note>​
  
-Urmăriți adresele IP pe interfața ​''​TODO'' ​a fiecărei mașini virtuale. Urmăriți în fișierul ''/​etc/​network/​interface''​ configurația pentru interfața ​''​TODO'' ​a fiecărei mașini virtuale.+Instalati serverul ​''​isc-dhcp-server'' ​pe masina ​''​Sn-R''​.
  
-Urmăriți ​configurația serverului de DHCP în ''/​etc/​default/​isc-dhcp-server''​ și în ''/​etc/​dhcp/​dhcpd.conf''​. Verificați că serverul este pornit și ascultă conexiuni pe portul ''​68''​ UDP.+Creati ​configurația serverului de DHCP în ''/​etc/​default/​isc-dhcp-server''​ și în ''/​etc/​dhcp/​dhcpd.conf''​. Verificați că serverul este pornit și ascultă conexiuni pe portul ''​68''​ UDP.
  
 Urmăriți în fișierele de tip jurnal de pe fiecare sistem (''/​var/​log/​syslog''​) mesaje afișate de clientul și serverul DHCP. Urmăriți în fișierele de tip jurnal de pe fiecare sistem (''/​var/​log/​syslog''​) mesaje afișate de clientul și serverul DHCP.
  
-Folosiți, pe client, ​comenzile<​code>​ +Folosiți, pe client, ​comanda 
-sudo ifdown eth2 +<​code>​ 
-sudo ifup eth2+sudo dhclient eth0
 </​code>​ </​code>​
-pentru dezactivarea și reactivarea interfeței și, deci pentru reinterogarea serverului DHCP, care duce la conduce la generarea de noi mesaje de jurnalizare.+pentru reinterogarea serverului DHCP, care duce la conduce la generarea de noi mesaje de jurnalizare.
  
-===== Configurare server de DHCP =====+===== 03. SSH =====
  
-Modificați configurația serverului ''​DHCP''​ astfel încât acesta să furnizeze adrese în subnet-ul ​''​1.1.1.0/​24'',​ în range-ul ''​1.1.1.2-1.1.1.50''​. Adresa IP a serverului DHCP pe interfața ''​eth2''​ trebuie să fie ''​1.1.1.1''​.+==== a) Conectare prin SSH între mașina virtuală ''​Sn-R'' ​și ''​D'' ​===
  
-<note tip> +Încercați ​să vă conectați prin SSH de pe mașina virtuală ​''​Sn-R'' ​pe masina virtuala ​''​D'' ​folosind o comandă de forma<​code>​ 
-Va trebui ca pe serverul DHCP să modificați și configurația interfeței ​''​eth2'' ​în fișierul ​''​/​etc/​network/​interfaces''​+ssh student@192.168.N.X
- +
-Pentru aceasta, dezactivați interfața:<​code>​ +
-sudo ip link set dev eth2 down +
-sudo ip add flush dev eth2+
 </​code>​ </​code>​
-faceți modificarea în fișierul ''/​etc/​network/​interfaces''​ și apoi refaceți configurația<​code>​ 
-sudo ifup eth2 
-</​code>​ 
-</​note>​ 
  
 +Acum încercați și invers, să vă conectați de pe mașina virtuală ''​D''​ pe masina virtuala ''​Sn-R''​
  
-==== Conectarea pe SSH la mașina virtuală ==== +Apoi configurați autentificarea fără parolă (pe bază de chei) de la utilizatorul ''​student''​ de pe mașina virtuală ''​Sn-R'' ​la utilizatorul ''​student''​ și la utilizatorul ''​root''​ de pe mașina virtuală ​''​D''​. Va trebui să ajungă cheia publică a utilizatorului ''​student''​ de pe masina virtuala ''​Sn-R'' ​în fișierul ''​~/​.ssh/​authorized_keys''​ din directorul home al utilizatorilor ''​student''​ și ''​root''​ pe mașina virtuală ​''​D''​.
- +
-=== Setup === +
- +
-<​note>​ +
-Pentru acest exercițiu porniți în VirtualBox mașina virtuală. +
- +
-Pentru pornirea acesteia deschideți VirtualBox, apoi folosiți ''​File -> Import Appliance''​ și navigați în ''/​mnt/​sda5/​uso/​lab07/​puccini-lab7.ova''​ de unde să importați mașina virtuală. +
-</​note>​ +
- +
-Mașina virtuală are pentru acces contul ''​student''​ cu parola ''​student''​ și este conectabilă la sistemul fizic pe interfața sa ''​eth1''​. Ar trebui ca pe interfața ''​eth1''​ a mașinii virtuale sa aveți o adresă din rețeaua ''​192.168.56.0/​24'',​ de obicei ''​192.168.56.101''​. +
- +
-Interfața pereche a interfeței ''​eth1''​ de pe mașina virtuală este interfața ''​vboxnet0''​ pe sistemul fizic. Aceasta are adresa ''​192.168.56.1''​. +
- +
-=== Conectare prin SSH între mașina virtuală și sistemul fizic === +
- +
-Încercați acum să vă conectați prin SSH **de pe mașina virtuală** pe sistemul fizic folosind comanda ''​ssh''​ folosind o comandă de forma<​code>​ +
-ssh student@192.168.56.1 +
-</​code>​ +
-Parola este ''​student''​. +
- +
-Acum încercați și invers, să vă conectați **de la sistemul fizic** la mașina virtuală. Veți întâmpina diverse tipuri de probleme. Rezolvați-le. +
- +
-Apoi configurați autentificarea fără parolă (pe bază de chei) de la utilizatorul ''​student''​ de pe sistemul fizic la utilizatorul ''​student''​ și la utilizatorul ''​root''​ de pe mașina virtuală. Va trebui să ajungă cheia publică a utilizatorului ''​student''​ de pe sistemul fizic în fișierul ''​~/​.ssh/​authorized_keys''​ din directorul home al utilizatorilor ''​student''​ și ''​root''​ pe mașina virtuală.+
  
 <note tip> <note tip>
 Dacă simțiți că "​scârțâiți",​ pentru documentare despre folosirea SSH recomandăm să urmariți [[:​rl:​labs:​08|laboratorul 8 de RL: Securizarea unui server]]. Dacă simțiți că "​scârțâiți",​ pentru documentare despre folosirea SSH recomandăm să urmariți [[:​rl:​labs:​08|laboratorul 8 de RL: Securizarea unui server]].
 </​note>​ </​note>​
 +
 +/*
 ==== Adăugarea cheii asistentului pentru conectare la mașina virtuală ==== ==== Adăugarea cheii asistentului pentru conectare la mașina virtuală ====
  
Line 124: Line 117:
 </​code>​ </​code>​
 </​note>​ </​note>​
-==== Folosirea logger pentru generarea de mesaje de logging ====+*/
  
-TODO+====  b) Configurare remote logging pentru SSH ====
  
-==== Configurare remote logging pentru ​SSH ====+Configurați daemon-ul syslog de pe mașina virtuală ''​D''​ să livreze mesajele de jurnalizare emise de SSH (de facilitatea ''​auth''​) către daemonul de syslog de pe masina virtuala ''​Sn-R''​. Adică daemonul de syslog de pe masina virtuala ''​Sn-R''​ va fi listener pentru mesajele livrate de pe mașina virtuală ''​D''​.
  
-Configurați daemon-ul syslog **de pe mașina ​virtuală** să livreze mesajele de jurnalizare emise de SSH (de facilitatea ​''​auth''​) către daemonul de syslog de pe sistemul fizic. Adică daemonul de syslog de pe sistemul fizic va fi listener pentru mesajele livrate de pe mașina virtuală. +Realizați conexiuni SSH de pe mașina ​virtuala ​''​Sn-R''​ spre mașina virtuală ​''​D'' ​pentru a declanșa mesaje de jurnalizare.
- +
-Realizați conexiuni SSH de pe mașina fizică ​spre mașina virtuală pentru a declanșa mesaje de jurnalizare.+
  
 +/*
 ==== Bonus: Conectare cu X Forwarding ==== ==== Bonus: Conectare cu X Forwarding ====
  
 Realizați o conexiune SSH care folosește X Forwarding **de la sistemul fizic** la mașina virtuală. Porniți utilitarul ''​xterm''​. Instalați orice pachete sunt necesare pentru a permite rularea utilitarului ''​xterm''​. Realizați o conexiune SSH care folosește X Forwarding **de la sistemul fizic** la mașina virtuală. Porniți utilitarul ''​xterm''​. Instalați orice pachete sunt necesare pentru a permite rularea utilitarului ''​xterm''​.
 +*/
  
 ==== Bonus: Pornirea manuală a sshd === ==== Bonus: Pornirea manuală a sshd ===
  
-Porniți manual, pe mașina virtuală, folosind executabilul ''/​usr/​sbin/​sshd'' ​ca să asculte conexiuni pe portul ''​22''​. Încercați conexiuni către ​server ​de pe sistemul fizic.+Porniți ​serviciul SSH manual, pe mașina virtuală ​''​D''​, folosind executabilul ''/​usr/​sbin/​sshd'' ​astfel incat să asculte conexiuni pe portul ''​22''​. Încercați conexiuni către ​masina virtuala ''​D'' ​de pe masina virtuala ''​Sn-R''​.
  
 Rulați serverul de SSH sub ''​strace''​ (eventual folosind opțiunea ''​-f''​) și urmăriți ce se întâmplă atunci când se încearcă noi conexiuni. Rulați serverul de SSH sub ''​strace''​ (eventual folosind opțiunea ''​-f''​) și urmăriți ce se întâmplă atunci când se încearcă noi conexiuni.
- 
 /* /*
  
gsr/laboratoare/laborator-03.1477490043.txt.gz · Last modified: 2016/10/26 16:54 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0