This is an old revision of the document!


Laborator 03: Serviciile de DHCP si SSH

Demo: Funcționarea dhclient

Clientul de DHCP este reprezentat în Linux de comanda dhclient. La o rulare a comenzii dhclient este interogat serverul DHCP pentru transmiterea unei adrese.

Pentru a testa această funcționalitate, vom dezactiva configurația curentă și apoi vom face o nouă configurație.

Pentru dezactivare identificăm interfața activă prin rularea comenzii

ip a s

Interfața activă este cea care are adresa IP din rețeaua 172.16.4.0/24.

Apoi dezactivăm configurația interfeței:

sudo ip a f dev <interface>

unde <interface> este numele interfeței.

Apoi solicităm o nouă adresă IP pentru interfață folosind comanda

sudo dhclient <interface>

unde <interface> este numele interfeței.

Putem urmări în /var/log/syslog mesajele afișate de clientul DHCP.

Dacă dorim să dăm release la configurație, putem folosi comanda

sudo dhclient -r <interace>

unde <interface> este numele interfeței.

Verificare configurare server de DHCP

TODO: Referiri la masinile virtuale din OpenStack

Urmăriți adresele IP pe interfața TODO a fiecărei mașini virtuale. Urmăriți în fișierul /etc/network/interface configurația pentru interfața TODO a fiecărei mașini virtuale.

Urmăriți configurația serverului de DHCP în /etc/default/isc-dhcp-server și în /etc/dhcp/dhcpd.conf. Verificați că serverul este pornit și ascultă conexiuni pe portul 68 UDP.

Urmăriți în fișierele de tip jurnal de pe fiecare sistem (/var/log/syslog) mesaje afișate de clientul și serverul DHCP.

Folosiți, pe client, comenzile

sudo ifdown eth2
sudo ifup eth2

pentru dezactivarea și reactivarea interfeței și, deci pentru reinterogarea serverului DHCP, care duce la conduce la generarea de noi mesaje de jurnalizare.

Configurare server de DHCP

Modificați configurația serverului DHCP astfel încât acesta să furnizeze adrese în subnet-ul 1.1.1.0/24, în range-ul 1.1.1.2-1.1.1.50. Adresa IP a serverului DHCP pe interfața eth2 trebuie să fie 1.1.1.1.

Va trebui ca pe serverul DHCP să modificați și configurația interfeței eth2 în fișierul /etc/network/interfaces.

Pentru aceasta, dezactivați interfața:

sudo ip link set dev eth2 down
sudo ip add flush dev eth2

faceți modificarea în fișierul /etc/network/interfaces și apoi refaceți configurația

sudo ifup eth2

gsr/laboratoare/laborator-03.1477489539.txt.gz · Last modified: 2016/10/26 16:45 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0