Instalare Oracle

Instalare Oracle folosind docker

Instalare Oracle cu Vagrant si VirtualBox

Pentru a modifica parola de root (sau parola de la orice alt user, inclusiv oracle) pe vagrant utilizati:

sudo passwd root
sudo passwd oracle

Prerequisites

VirtualBox 5.4 < 6

Vagrant

Git bash pentru Windows

(Linkuri si instructiuni de instalare mai jos)

Instalare

1. Clonati repository-ul de pe github:

git clone https://github.com/oracle/vagrant-boxes

2. In folderul vagrant-boxes/OracleDatabase/12.2.0.1 salvati .zip-ul pentru Oracle 12.2.0.1 de aici - Oracle Database 12c Release 2 LINUX

3. cd vagrant-boxes/OracleDatabase/12.2.0.1

4. Porniti masina virtuala - (doar) prima data va incepe automat instalarea Oracle utilizand arhiva descarcata - dureaza aproximativ 1 ora - apoi aceasta comanda porneste instalarea existenta:

vagrant up

5. Dupa instalare va conectati la masina virtuala cu:

vagrant ssh

6. Setarea variabilelor de mediu pentru sqlplus. Fisierul ~/.bashrc ar trebui asa arate ca mai jos:

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0.1/dbhome_1
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
ORACLE_SID=ORCLCDB
export ORACLE_HOME
export LD_LIBRARY_PATH
export PATH
export ORACLE_SID

7. Conectati-va pe vagrant ca oracle

sudo su oracle

8. Conectati-va pe sqlplus ca sysdba (un rol privilegiat):

sqlplus / AS sysdba

9. Din sqlplus porniti instanta si baza de date daca acestea nu sunt deja pornite

 SQL> startup 

Output-ul ar trebui sa fie urmatorul:

ORACLE instance started.
 
Total System Global Area 1207959552 bytes
Fixed SIZE		    8792152 bytes
Variable SIZE		  436209576 bytes
DATABASE Buffers	  754974720 bytes
Redo Buffers		    7983104 bytes
DATABASE mounted.
DATABASE opened.

10. Creati userul pe care veti lucra si acordati-i privilegii:

CREATE USER c##stud1 IDENTIFIED BY student;
GRANT CONNECT,RESOURCE,UNLIMITED TABLESPACE TO c##stud1;
CONNECT c##stud1/student

11. Apoi rulati scriptul din resurse pentru a va crea tabelele.

12. Pentru a opri baza de date:

 SQL> shutdown 

Output-ul ar trebui sa fie urmatorul:

DATABASE closed.
DATABASE dismounted.
ORACLE instance shut down.

13. Pentru a opri masina virtuala:

vagrant halt

Raw Install

Oracle Database 18c:

Pentru Linux aveți grijă să vă uitați ce distribuții suportă.

Pre-Built Developer VMs

Oracle Live SQL

  • poate fi accesat aici

Oracle Vagrant Boxes

  • poate fi accesat aici

Tutoriale Oracle Virtualbox

Instalare pe Fedora

Instalare pe Ubuntu 18.04/18.10/CentOS 7

Nu uitati ca dupa instalare sa va adaugati user-ul la grupul vboxusers!

Daca mergeti pe varianta cu Vagrant instalati Oracle VirtualBox pana in versiunea 5.2 inclusiv - versiunea 6 nu functioneaza inca impreuna cu Vagrant.

bd/resurse/instalare_oracle.txt · Last modified: 2020/03/18 22:19 by ciprian.truica
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0