Crearea unui utilizator in Oracle

Pentru a crea un nou utilizator, după ce instalați baza de date vă conectați cu sqlplus folosind utilizatorul sys cu drepturi de sysdba.

Enter username: sys AS sysdba

Pentru a creare userului stud1 utilizați următoarele comenzi

ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=TRUE;
 
CREATE SMALLFILE TABLESPACE stud1_tbs DATAFILE '/app/oracle/oradata/orcl/stud1_tbs.dbf' SIZE 10G AUTOEXTEND ON NEXT 100M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;
 
CREATE USER stud1 PROFILE DEFAULT IDENTIFIED BY student DEFAULT TABLESPACE stud1_tbs TEMPORARY TABLESPACE TEMP QUOTA 100M ON stud1_tbs ACCOUNT UNLOCK;
 
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO stud1;
GRANT CONNECT TO stud1;
GRANT RESOURCE TO stud1;
GRANT CREATE VIEW TO stud1;

Calea pentru fișierul de date este

/app/oracle/oradata/orcl/

Schimbați această cale cu una existentă la nivelul sistemului vostru de operare.

Atentie!!! Daca utilizati windows, folositi o cale de forma

C:\\app\\oracle\\oradata\\orcl\\

bd/resurse/creareuser.txt · Last modified: 2020/03/17 01:08 by ciprian.truica
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0