Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bd:laboratoare:02 [2019/02/26 19:24]
fbratiloveanu [Crearea unei tabele]
bd:laboratoare:02 [2020/02/27 16:37] (current)
ciprian.truica [Exerciții individuale]
Line 134: Line 134:
   * DELETE – folosită pentru ​ ștergerea înregistrărilor   * DELETE – folosită pentru ​ ștergerea înregistrărilor
 Comenzile DDL Comenzile DDL
-  * CREATE – folosită pentru crearea unui obiect (tabel, view, index, ​etx.) în baza de date+  * CREATE – folosită pentru crearea unui obiect (tabel, view, index, ​etc.) în baza de date
   * ALTER – folosită prentru modificarea structurii unui obiect din baza de date   * ALTER – folosită prentru modificarea structurii unui obiect din baza de date
   * DROP – folosită prentru ștergerea unui obiect din baza de date   * DROP – folosită prentru ștergerea unui obiect din baza de date
Line 180: Line 180:
     * NOT NULL – valoarea unei coloane nu trebuie să fie NULL     * NOT NULL – valoarea unei coloane nu trebuie să fie NULL
     * UNIQUE – valoarea unei coloane (combinarea de valori ale unor coloane) trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare din tabelă     * UNIQUE – valoarea unei coloane (combinarea de valori ale unor coloane) trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare din tabelă
-    * PRIMARY KEY – valoarea unei coloane (combinarea de valori ale unor coloane) trebuie să fie unice pentru fiecare linie din tabelă și să nu fie NULL. Cheia primară este identificarotul ​unic al unei înregistrări dintr-o tabelă+    * PRIMARY KEY – valoarea unei coloane (combinarea de valori ale unor coloane) trebuie să fie unice pentru fiecare linie din tabelă și să nu fie NULL. Cheia primară este identificatorul ​unic al unei înregistrări dintr-o tabelă
     * FOREIGN KEY – valoarea unei coloane (combinatia de valori ale unor coloane) fac legătura cu alta tabela prin referirea cheii primare/​unice din acea tabela     * FOREIGN KEY – valoarea unei coloane (combinatia de valori ale unor coloane) fac legătura cu alta tabela prin referirea cheii primare/​unice din acea tabela
  
Line 252: Line 252:
 Pentru a șterge o înregistrare se folosește comanda DML DELETE; Pentru a șterge o înregistrare se folosește comanda DML DELETE;
 Sintaxa comenzii (veriunea simplificată;​ mai multe detalii [[https://​docs.oracle.com/​database/​121/​SQLRF/​statements_8005.htm#​SQLRF01505 | aici]]) Sintaxa comenzii (veriunea simplificată;​ mai multe detalii [[https://​docs.oracle.com/​database/​121/​SQLRF/​statements_8005.htm#​SQLRF01505 | aici]])
-<code sql>​DELETE FROM tablename [WHERE conditions];<​\code>+<code sql>​DELETE FROM tablename [WHERE conditions];<​/code>
  
 **Exemple**\\ **Exemple**\\
Line 270: Line 270:
 ===== Exerciții individuale ===== ===== Exerciții individuale =====
  
-Să se implementeze o bază de date pentru un Blog folosind următoarea diagramă.+<color red>Ex. 1.</​color> ​Să se implementeze o bază de date pentru un Blog folosind următoarea diagramă.
  
 {{ :​bd:​laboratoare:​Lab02_db.png?​direct&​580 }} {{ :​bd:​laboratoare:​Lab02_db.png?​direct&​580 }}
 +
 +<color red>Ex. 2.</​color>​ Să se implementeze o bază de date pentru un rețete culinare folosind următoarea diagramă.
 +
 +{{ :​bd:​laboratoare:​lab2_diagrama_recipes.png?​direct&​580 }}
 +
 +
 +<color red>Ex. 3.</​color>​ Să se implementeze o bază de date pentru o flota de masini folosind următoarea diagramă.
 +
 +{{ :​bd:​laboratoare:​lab2_cars.png?​direct&​580 }}
 +
 +<color red>Ex. 4.</​color>​ Să se implementeze o bază de date pentru o florărie folosind următoarea diagramă.
 +
 +{{ :​bd:​laboratoare:​lab2_flowers.png?​direct&​580 }}
 +
 +<color red>Ex. 5.</​color>​ Să se implementeze o bază de date pentru o bibliotecă folosind următoarea diagramă.
 +
 +{{ :​bd:​laboratoare:​lab2_library.png?​direct&​580 }}
 +
 +<color red>Ex. 6.</​color>​ Să se implementeze o bază de date pentru cântece folosind următoarea diagramă.
 +
 +{{ :​bd:​laboratoare:​lab2_albums.png?​direct&​580 }}
 +
 +
bd/laboratoare/02.1551201869.txt.gz · Last modified: 2019/02/26 19:24 by fbratiloveanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0