Notare si reguli generale

Notare

  • Activitate laborator (media notelor obtinute la temele de laborator saptamanale) - 20/100 puncte
  • Lucrari la curs - 2 × 15 = 30/100 puncte
  • Examen final - 4 probleme = 50/100 puncte

Reguli generale

  • Rezultatele activitatilor voastre de la laborator trebuie incarcate pe github pana la 23:59 in urmatoarea duminica dupa laborator.
  • Fiecare laborator este notat de la 1 la 10, dupa verificarea codului incarcat pe github.
  • Codul va fi testat antiplagiat cu programul Moss.
  • Pentru a se intra in examenul final, este necesar minim 1/2 din punctajul total pentru laborator si lucrarile de la curs (criteriu pe fiecare activitate).
  • Puteti lipsi la maxim 3 laboratoare in timpul semestrului.
  • Veniti la laboratorul grupei voastre. Schimbari sunt permise doar cu permisiunea profesorului.
  • Pentru promovare materiei, trebuie sa se obtina minim 1/2 din punctaj la examenul final.
sda-aa/reguligenerale_nou.txt · Last modified: 2021/03/10 18:50 by cristian.rusu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0