Laboratorul 11: Divide et Impera și programare dinamică

1. Obiectivele laboratorului

 • Înțelegerea noțiunilor de bază legate metoda de programare divide et impera
 • Înțelegerea noțiunii de programare dinamică

2. Metoda Divide et Impera

2.1 Prezentare generală

Această metodă se poate aplica problemelor care permit descompunerea lor în subprograme independente (numele procedurii traducându-se prin împarte și stăpânește.) Așadar obținem 3 faze principale:

 • Divide - împarte problema în una/mai multe probleme similare de dimensiuni mai mici.
 • Stăpânește - rezolvă subproblemele recursiv (dacă dimensiunea subproblemelor este mică, se rezolvă iterativ).
 • Combină - combină soluțiile sub-problemelor pentru a obține soluția problemei inițiale.

2.2 Implementare

void divide_et_impera(int P[],int n,int S[]{
   if(n <= n0 )
     Determină S prin metode elementare;
   else {
     Împarte P in:P1,P2,...,Pa
     divide_et_impera(P1,S1);
     ................................................
     divide_et_impera(Pa,Sa);
     Asamblează (S1,...,Sa,S);\
   }
}

2.3 Probleme tip rezolvate cu acest algoritm

2.3.1 Determinarea rădăcinilor unei ecuații

Se dă o funcție care are semne contrare în cele doua capete ale intervalului [a,b],f(α) * f(β) < 0. Determinați o rădăcină a lui f din intervalul [a,b] cu o eroare ε. Pentru rezolvarea problemei folosim următoarea strategie: împărțirea repetată a intervalului inițial [α,β] în jumătăți ale acestuia și selectarea intervalului jumătății în care se află soluția (Metoda bisecției)

 • Fie funcția f:[α,β] → R, continuă. Determinarea aproximației Δ', a rădăcinii exacte Δ, cu eroarea ε.
 • Notăm cu m mijlocul intervalului ( m=(α+β)/2 )
 • Verificăm dacă f(m) * f(b) < 0, ceea ce înseamnă că soluția se află în a doua jumătate a intervalului și îi atribuim lui α valoarea lui m.
 • Altfel daca f(m) * f(b) > 0, soluția se află în prima jumătate a intervalului și ii atribuim lui β valoarea lui m.
 • Acest procedeu se aplică în mod repetat până când lungimea intervalului scade cu 2*ε(β - α < 2*ε)

3. Programare dinamică

3.1 Definiție

Programarea dinamică presupune rezolvarea unei probleme prin descompunea ei în subprobleme și rezolvarea acestora. Spre deosebire de divide et impera, subprogramele nu sunt disjuncte, ci se suprapun.

Pentru a evita recalcularea porțiunilor care se suprapun, rezolvarea se face pornind de la cele mai mici subprograme și folosindu-ne de rezultatul acestora calculăm subproblema imediat mai mare. Cele mai mici subprobleme sunt numite subprobleme unitare, acestea putând fi rezolvate într-o complexitate constantă, ex:cea mai mare secvență dintr-o mulțime de un singur element.

3.2 Algoritm

Pași ce trebuie urmați:

 • Identificarea structurii și a matricilor utilizate în caracterizarea soluției optime
 • Determinarea unei metode de calcul recursiv pentru a afla valoarea fiecărei subprobleme
 • Calcularea „bottom-up“ a acestei valori (de la subprogramele cele mai mici la cele mai mari)
 • Reconstrucția soluției optime pornind de la rezultatele obținute anterior

4. Exerciții laborator

 1. Aproximaţi, printr-o abordare de tip Divide et Impera, cu o eroare (relativă) de maxim 1e-6, funcţia sqrt(n) (extragerea rădăcinii pătrate a unui număr). Nu aveţi voie să folosiţi nicio funcţie din „math.h“. Încercaţi să extindeţi exerciţiul pentru extragerea radicalului de ordin 3.
 2. Aproximaţi, printr-o abordare de tip Divide et Impera, cu o eroare (relativă) de maxim 1e-3, funcţia lg(n) (extragerea logaritmului în baza 10). Aveţi voie să vă folosiţi de funcţia pow(bază, exp) din „math.h“.
 3. Construiți o funcție care calculează f(n), unde f = șirul lui Fibonacci (cu și fără memoizare). Comparați timpii de rulare. n este numar intreg (pozitiv si negativ).
 4. Aveți la dispoziție monedele 25, 10, 5 și 1 RON. Calculați cu PD toate posibilitățile de rest (cu și fără memoizare).
sda-aa/laboratoare/12.txt · Last modified: 2021/05/26 11:58 by cristian.rusu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0