10. [BONUS - 10p] Colectare statistici folosind tc

Pe lângă controlul traficului, utilitarul tc ne furnizează și statistici despre traficul transferat de fiecare clasă:

root@gateway:~# tc -s class show dev eth0

Scrieți un script care extrage numărul de octeți trimiși pentru una din clase. Utilizați acest script să generați un grafic folosind informațiile prezentate în 05. [20p] Baze de date Round Robin (RRD).

saisp/labs/11/contents/10.txt · Last modified: 2014/05/18 14:26 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0