03. [10p] Clasificarea folosind ToS

În Linux, strategiile de QoS se inspectează și configurează folosind comanda tc. Termenul folosit pentru strategiile de QoS este qdisc (de la queueing discipline).

Afisați detalii despre qdisc-ul implicit, asociat interfeței eth0 de pe stația gateway:

# tc qdisc show dev eth0
qdisc pfifo_fast 0: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Observați că qdisc-ul implicit este pfifo_fast (strategia implicită de QoS):

 • Numele vine de la priority FIFO.
 • Este un qdisc classless (nu putem clasifica traficul și limita traficul, îl putem doar prioritiza)
 • Nu este o simpla coada FIFO, ci conține 3 (sub)cozi, numite 0, 1 si 2 (fiecare din ele fiind FIFO). Cât timp coada coada 0 conține pachete, cozile 1 si 2 NU vor fi servite.

Ce reprezintă priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1? În Linux, kernel-ul asociază fiecărui pachet o prioritate, în functie de campul TOS (Type of Service) din header-ul IP. Prioritatea ne selectează una din cele 3 (sub)cozi din pfifo_fast: coada 0, 1 sau 2. Asocierile se fac după următorul tabel:

TOS   Means          Linux Priority  Band
-------------------------------------------------------
0x0   Normal-Service      0 Best Effort   1
0x2   Minimize-Monetary Cost  1 Filler     2
0x4   Maximize-Reliability   0 Best Effort   1
0x6   mmc+mr          0 Best Effort   1
0x8   Maximize-Throughput   2 Bulk      2
0xa   mmc+mt          2 Bulk      2
0xc   mr+mt          2 Bulk      2
0xe   mmc+mr+mt        2 Bulk      2
0x10  Minimize-Delay      6 Interactive   0
0x12  mmc+md          6 Interactive   0
0x14  mr+md          6 Interactive   0
0x16  mmc+mr+md        6 Interactive   0
0x18  mt+md          4 Int. Bulk    1
0x1a  mmc+mt+md        4 Int. Bulk    1
0x1c  mr+mt+md         4 Int. Bulk    1
0x1e  mmc+mr+mt+md       4 Int. Bulk    1

Observăm că pachetele normale (cu TOS 0x00) sunt introduse în (sub)coada 1. La punctul anterior, fluxul UDP avea o pierdere semnificativă de pachete. O primă soluție ar fi marcarea pachetelor de voce și video cu un ToS favorabil (de exemplu, 0x10), pentru a avea prioritate mai mare față de pachetele. Marcarea se realizează folosind lanțul mangle al comenzii iptables:

root@gateway:~# iptables -t mangle -A OUTPUT -p udp --dport 6000:8000 -j TOS --set-tos Minimize-Delay

Comanda anterioară marchează toate pachetele UDP cu porturile în intervalul 6000 și 8000 cu tag-ul Minimize-Delay. Se observă că se poate folosi numele tag-ului în loc de valoare (0x10).

Rulați din nou scriptul iperf-gateway.sh pe stația gateway și observați că procentele pierdute s-au diminuat foarte puțin. Nu e suficientă doar o prioritizare a pachetelor.

saisp/labs/11/contents/03.txt · Last modified: 2014/05/18 14:29 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0