07. [10p] HTB - observarea consumului de resurse

Ștergeți qdisc-ul root adăugat anterior.

Creați un script ce adaugă o limită de 1mbps pentru toate adresele IP din clasa 10.0.0.0/21 (trebuie să creați câte o clasă și câte un filtru pentru fiecare adresă IP). La finalul scriptului adăugați limita de 1mbps și pentru adresele IP asociate stațiilor client1 și client2.

Realizați un transfer între stația client2 și stația gateway folosind iperf. Utilizați 5 thread-uri pe partea de client a iperf (Hint: -P). În timpul transferului observați încărcarea stației gateway (în mod special thread-urile kernel ksoftirq). Acest lucru se datorează faptului că fiecare pachet trebuie să parcurgă toate filtrele adăugate secvențial. Clasificatoul u32 a venit cu o soluție pentru acest lucru: folosirea unor tabele de hash, stocând filtrele sub forma unui arbore. Cheia hash-ului este dată de un octet al adresei IP destinație (mai multe detalii în curs și la exercițiul de la BONUS).

saisp/labs/11/contents/07.txt · Last modified: 2014/05/18 14:28 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0