Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

saisp:labs:10 [2014/01/31 14:45]
alexandru.carp [Cunoștințe și abilități ce vor fi dobândite]
saisp:labs:10 [2016/02/28 23:46] (current)
alexandru.carp
Line 10: Line 10:
  
 ===== Pregătire infrastructură de laborator ===== ===== Pregătire infrastructură de laborator =====
-  * Deschideti aplicatia VirtualBox 
-  *  
  
 +Pentru a pregăti configurația de laborator va trebui să descărcați pe mașina fizică (''​mjolnir''​),​ în directorul ''​saisp/'',​ arhiva laboratorului:<​code bash>
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ wget --user=user-curs --ask-password http://​repository.grid.pub.ro/​cs/​saisp/​laboratoare/​lab-10.zip
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ unzip lab-10.zip
 +</​code>​
 +
 +În urma dezarhivării rezultă un fișier imagine KVM (format ''​qcow2'',​ ''​puppet.qcow2''​) și un script de pornire a mașinilor virtuale (''​lab10-start-kvm''​).
 +
 +Puteți urma pașii de mai sus pentru a descărca infrastructura KVM pentru laborator pentru lucru acasă.
 +
 +Pentru pornirea mașinii virtuale, rulați scriptul de pornire:<​code>​
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ ./​lab10-start-kvm
 +</​code>​
 +
 +Va porni mașina virtuala KVM pentru laborator.
 +
 +Pentru accesarea mașinii folosiți SSH către adresela IP aferenta:
 +<code bash>
 +student@mjolnir:​~/​saisp$ ssh -l root 10.0.0.2
 +</​code>​
 +
 +Parola de ''​root''​ pentru mașina virtuala este ''​student''​.
 ===== Navigare ===== ===== Navigare =====
  
saisp/labs/10.1391172347.txt.gz · Last modified: 2014/01/31 14:45 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0