05. [20p] Variabile si selectori

Variabile

Pentru a defini variabile in Puppet, folosim sintaxa $variabila, atat pentru atribuire, cat si pentru referentiere.

Rescriem manifestul pentru fisierul my_file, definind continutul fisierului intr-o variabila:

$my_content = "File created using Puppet."

file {'my_file':
 path  => '/tmp/my_file',
 ensure => present,
 mode  => 0640,
 content => $my_content,
}

Facts

In afara de variabilele definite de utilizator, Puppet defineste si anumite variabile de sistem. Acestea se numesc facts.

Pentru a vizualiza toate aceste variabile, folosim comanda facter:

[root@learn ~]# facter 
architecture => i386
augeasversion => 1.1.0
bios_release_date => 12/01/2006
bios_vendor => innotek GmbH
bios_version => VirtualBox
blockdevice_sda_model => VBOX HARDDISK
blockdevice_sda_size => 8589934592
blockdevice_sda_vendor => ATA
blockdevices => sda
...

If

Un exemplu de folosire a variabilelor de sistem este luarea anumitor decizii in functie de valoarea acestora.

Urmatorul manifest se asigura ca serviciul NTP:

 • este pornit daca masina este fizica;
 • este oprit daca masina este virtuala.

Decizia se ia in functie de valoarea variabile de sistem $is_virtual.

if str2bool("$is_virtual") {
 service {'ntpd':
  ensure => stopped,
  enable => false,
 }
}
else {
 service { 'ntpd':
  name    => 'ntpd',
  ensure   => running,
  enable   => true,
  hasrestart => true,
  require => Package['ntp'],
 }
}

Aplicati manifestul si observati starea serviciului NTP.

Manifest pentru instalare NTP

Mai intai, dezinstalati serverul de NTP din masina virtuala.

Apoi, scrieti un manifest care:

 • sa instaleze pachetul pentru serverul NTP;
 • sa se asigure ca serviciul NTP este pornit (numele serviciului difera, in functie de distributia de Linux);
 • sa se asigure ca fisierul de configurare este cel corect (in functie de distributie).

Folositi structura conditionala case.

saisp/labs/10/contents/05.txt ยท Last modified: 2017/05/22 17:28 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0