04. [20p] Design patterns

Package / File / Service

In multe situatii, Puppet este folosit pentru a ne asigura ca un anumit serviciu de sistem este instalat, pornit si are configuratia corecta.

Implementarea se poate realiza folosind trei resurse:

 • package
 • file
 • service

Intre primele doua avem o relatie de tip “before / require”, iar intre ultimele doua o relatie de tip “notify / subscribe”.

Creati urmatorul manifest care implementeaza acest design pattern pentru serviciul SSH, apoi aplicati manifestul.

package { 'openssh-server':
 ensure => present,
}
->
file { '/etc/ssh/sshd_config':
 ensure => file,
 mode  => 600,
 source => '/root/examples/sshd_config',
}
~>
service { 'sshd':
 ensure   => running,
 enable   => true, 
}

Modificati diverse stari ale tripletului “package / file / service”, apoi reaplicati manifestul. De exemplu:

 • dezinstalati pachetul;
 • modificati fisierul de configurare;
 • opriti serviciul.

Exercitiu - Apache

Creati un manifest de tip “package / file / service” pentru serviciul Apache.

Fisierul de configurare trebuie sa aiba ca sursa o copie a fisierului actual.

In CentOS, pachetul pentrul serverul Apache se numeste httpd, iar fisierul de configurare se afla in /etc/httpd/conf/httpd.conf

saisp/labs/10/contents/04.txt · Last modified: 2014/05/11 14:10 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0