Împărțire pe semigrupe

Vă rugăm să vă împărțiți în semigrupe de maxim 16 persoane pe cele 2 sloturi de laborator.

Luni, 16-18, sala PR706

  1. GOGU, SRIC

Luni, 20-22, sala PR706

  1. GOGU, SRIC
saisp/2016-2017/impartire-semigrupe.txt · Last modified: 2017/02/17 17:09 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0